Bill Gates om det grønne skiftet: – Norge har en viktig rolle å spille

OSLO RÅDHUS (E24): Microsoft-grunlegger Bill Gates er i Norge for å delta på Oslo Energy Forum. Han mener en av hovedutfordringene er å få ned kostnaden på grønn teknologi og at Norge er viktige for å bidra med innovasjon.

Bill Gates deltar på Oslo Energy Forum.
Publisert:

Saken oppdateres

– Vi samles på et utfordrende tidspunkt. Energi og matvarepriser har steget, og vi har de ekstreme ødeleggelsene av ekstremvær. Vi påvirkes fortsatt av ettervirkningene at pandemien, sier Microsoft-gründer Bill Gates.

Den amerikanske investoren, filantropen og forretningsutvikleren er et av de største navnene på årets Oslo Energy Forum.

– Energi, mat og helse er koblet sammen, og løsningene er koblet sammen, sier han.

Han sier at det er to hovedutfordringer med klimakrisen som må løses. Begrensning og tilpasning. Altså å tilpasse verden de negative konsekvensene av klimakrisen som verden allerede opplever, og begrense mer klimagassutslipp.

Innovasjon

I 2016 grunnla Gates selskapet Breakthrough Energy som investerer i startups og teknologi som har som mål å kutte klimagassutslipp.

Breaktrough Energy har investert over to milliarder dollar i mer en 100 selskaper siden. Av dem er 100 millioner dollar øremerket europeiske selskaper.

Gates sier han er spent på å se hvilke innovasjoner som vil komme ut av Norge. Han understreker at arbeidet i laboratoriet bare blir virkelig når vi skalerer det opp og at det er det som vil drive kostnadene ned.

– Målet er å få grønn teknologi til å koste like mye som det hydrokarboner gjør i dag. Det er lettere sagt enn gjort. Hydrokarboner er bygget inn i vår økonomi.

Gates er for tiden verdens femte rikeste ifølge Bloomberg, med en anslått formue på 111 milliarder dollar.

Myndigheter kan spille en viktig rolle

Gates sier at COP 26 i 2021 var første gang at han opplevde et stort engasjement fra private selskaper.

Han understreker viktigheten av samarbeid for å takle energikrisen, og peker på «Gavi» som et eksempel på et vellykket samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og vitenskap. Gavi er et internasjonalt vaksinefond som ble etablert i 2000 med mål om å få ned barnedødelighet.

– Gavi var utrolig vellykket. Det er det samme vi trenger for å takle klimaendringene, sier han,

– Myndigheter kan spille en viktig rolle ved å ta i bruk karbonfangst, grønt stål, ren gjødsel – og med å finansiere prosjekter, ramser han opp.

I fjor ble Norge en del av «Global Energy Alliance for People and Planet» (GEAPP).

Gates sier han gleder seg til å se hvilken innovasjon som vil komme fra samarbeidet.

– Norge har en viktig rolle å spille, sier han.

Vil ikke gi penger til Kina

Etter talen deltok Gates i en paneldiskusjon med Jonas Gahr Støre og visegeneralsekretær i FN Amina Mohammed.

Der oppsto det uenighet mellom Gates og Mohammed om hvordan vi skal definere land som fortjener klimafinansiering.

Statsminister Jonas Gahr Støre, visegeneralsekretær i FN Amina Mohammed og Bill Gates deltok i en panelsamtale.

– Vi kan ikke snakke om å gi klimafinansiering til utviklingsland lenger. Da snakker vi også om land som Kina. Vi kommer ikke til å finansiere omstilling der, sier Gates.

Han mener skillet bør gå mellom mellominntektsland og lavinntektsland, heller enn industrialiserte land og utviklingsland.

– Jeg er uenig i at mellominntektsland ikke skal dra nytte av klimafinansiering. Vi må fortsatt snakke om utviklingsland, sier Mohammed.

– Ujevn tilgang til finansiering

Ifølge Mohammed er det problematisk at det fortsatt er vanskeligere for utviklingsland å få tilgang på finansiering til klimatiltak og energiomstilling.

– Tilgangen til finansiering er ujevn. Vi betaler seks, syv, åtte, ni prosent rente på lån i Afrika, mens dere betaler 2 prosent i Vesten, sier hun.

– Det handler ikke om veldedighet, men om å investere i sin egen fremtid. For en dag kommer klimaendringene til dere, sier hun.

Avslutningsvis fikk de tre deltakerne spørsmål om å si ett ord om å løse klimakrisen.

– Ikke gi opp, sier Støre.

– Rettferdighet, sier Mohammed.

– Innovasjon, sier Gates.

Publisert:

Her kan du lese mer om