– Totalforbud mot innleie på sokkelen må vurderes

Rødts Mímir Kristjánsson mener bruken av innleie i oljebransjen må strammes ytterligere inn.

Mímir Kristjánsson (Rødt) vil ha enda flere innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft
Publisert:

Lørdag kunne Aftenbladet og E24 avsløre at et polsk bemanningsbyrå har levert arbeidere som ikke skulle vært offshore, til flere Equinor-prosjekter.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt mener avsløringene viser hele problemet med innleie av arbeidskraft.

– Her ser vi en ansvarsfraskrivelse i flere ledd. Hverken Equinor eller Kaefer virker å ha god nok oversikt over hvem som er på jobb ute på plattformene. Dette er de samme problemene vi har sett med innleie i bygg- og anleggsbransjen i mange år. Selskapene mister oversikt over hvem som er der, hva de kan og om de har gode nok språkkunnskaper, sier Kristjánsson.

– Men ute på en plattform er dette sykt mye mer alvorlig. For går det galt der ute, går det veldig galt. At selskapene ikke har hatt godt nok kontroll på hvem som får reise ut, må jeg si er spesielt.

Les på E24+

Les avsløringen her: De skulle aldri vært offshore

Også Hadia Tajik (Ap), som tok initiativet til å stramme inn innleiereglene da hun var arbeids- og integreringsminister, reagerer på avsløringene.

– Å komme seg offshore med falske papirer, bør ikke være mulig. Men artikkelen viser at det har skjedd. Det innebærer en betydelig risiko for arbeidet på sokkelen og HMS-utfordringer for andre ansatte, sier hun.

I desember vedtok Stortinget å stramme inn mulighetene for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsselskap. Regjeringen fikk flertall for at innleie ikke lenger kan skje med utgangspunkt i midlertidig behov for flere ansatte. Nå må bedriftene ha en innleieavtale med tillitsvalgte for å kunne leie inn annet enn vikarer. Endringene trår i kraft 1. april.

Global Work har hovedkontor i Zabrze i Polen. Bemanningsselskapet har én kunde – søsterselskapet Kaefer Energy i Norge.

Enkelt å jukse på språktest

Aftenbladet og E24 har avslørt at innleide arbeidere fra Global Work er sendt offshore, uten å oppfylle Equinors krav om å kunne skandinavisk eller engelsk. I interne Equinor-dokumenter er språkproblemene blitt omtalt som en sikkerhetsrisiko.

På Martin Linge ble to arbeidere sendt hjem i 2019. En gransking i etterkant avdekket at det var enkelt å jukse på språktester hos Global Work.

  • Ifølge selskapene ble rutinene for språktesting strammet opp, men både polske og norske oljearbeidere som var på Martin Linge har fortalt at språkproblemene fortsatte også etter granskingen.
  • I november 2022 varslet Equinors hovedverneombud på Johan Sverdrup om bekymring for innleide fra Global Work som ikke forsto språket, eller manglet erfaring.

Både Kaefer og Equinor understreker at alle innleide blir testet for språk og kompetanse. Equinor-talsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en e-post at de ikke har indikasjoner på at «språk faktisk har ført til økt sikkerhetsrisiko», eller at kompetansen generelt er mangelfull hos innleide.

– Vi har gode erfaringer med Kaefer når det gjelder HMS og gode HMS-resultater i de omtalte prosjektene, sier Johannessen i en kommentar til reaksjonen fra Kristjánsson.

– Dette er store prosjekter der det har vært mange folk fra ulike disipliner i arbeid samtidig. Situasjoner som har oppstått, har blitt fanget opp og håndtert.

Les også

– Vernetjenesten i Equinor må ha mer guts

– Viser at kontrollinstansene virker

Begge selskap har avvist at innleide med manglende språkkunnskap eller kompetanse har vært et problem, eller gått utover sikkerheten.

Også administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy understreker at de har gode prosesser og rutiner for å ta vare på sikkerheten til de ansatte, hvem som velges ut og hvordan de behandles.

– Derfor blir det helt feil å konkludere slik de to politikerne (Kristjánsson og Tajik, red.anm.) gjør, skriver han i en e-post.

Bjørshol mener at sikkerhetsstatistikken fra prosjektene, samt at to innleide totalt er blitt sendt hjem på to prosjekter som hentet inn mer enn 700 fra Polen «underbygger våre gode systemer og rutiner, samt viser at kontrollinstansene virker etter hensikten».

– Ferdigstillelsen av et offshoreprosjekt innebærer ofte mange tusen timer, som krever innsats fra mange personer i en kort og hektisk periode. Når behovet for flere personer er akutt, eller med kortere varighet, vil det være fordelaktig for arbeidstager, firma og kunde at slike behov dekkes gjennom innleie, skriver Bjørshol.

Kaefer-sjefen, som også er ansvarlig for søsterselskapet Global Work i Polen, mener at innleie noen ganger er eneste alternativ.

– Johan Sverdrup hook-up prosjektet var planlagt å løpe i omtrent et halvt år. På topp engasjerte vi nesten 800 personer. Hvem klarer å besitte en slik bemanningskapasitet?

Bjørshol frykter at begrensninger på innleie under aktivitetstopper, bidrar til å bygge ned norske industriarbeidsplasser.

– Fleksibiliteten forsvinner, og det vil bli skadelig både for industrien i Norge og for landet, skriver han i e-posten.

Les også

Storbritannia varmer opp kullkraftverk for første gang i vinter

Vil vurdere totalforbud

For Rødt-politikeren Kristjánsson viser avsløringene til Aftenbladet og E24 lørdag at et system som baserer seg mer og mer på innleie, er feil vei å gå.

Kristjánsson mener innleiebruken på sokkelen burde få særlig oppmerksomhet, nettopp på grunn av sikkerheten.

– Fortsatt er langt flere mye mer opptatt av situasjonen i bygg- og anleggsbransjen. Men vi skulle hatt egne innstramminger i innleiebruken for oljebransjen, for å sikre at vi ikke får dette problemet.

– På hvilken måte?

– Vi bør vurdere et totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå på sokkelen også, på samme måte som for bygg og anlegg i Oslo-området. De store aktørene på sokkelen bør ha mulighet til å rekruttere og ansette folk selv. Eventuelt kan de låne folk mellom produksjonsbedrifter, slik vi gjorde før bemanningsbransjen ble sluppet fri i år 2000, sier Kristjánsson.

Lørdag gikk Høyre-leder Erna Solberg ut i Aftenposten og lovet at hun vil reversere lovendringene hvis hun igjen blir statsminister.

Rødts Mímir Kristjánsson rister på hodet av utspillet til Solberg.

– Å ville reversere lovendringen før vi vet hvilke effekter den har, er utrolig rart. Dette må kalles reverseringspolitikk på speed.

Martin Linge-modulene kom til Rosenberg-verftet i slutten av mars 2018. Ennå skulle mye arbeid gjøres og mange milliarder brukes før plattformen var klar til bruk i Nordsjøen. En rekke innleide arbeidere ble hentet inn.

– Må uansett oppfylle kravene

Å konkludere med hvor stort innleieproblemet er i oljebransjen ut fra artikkelen til Aftenbladet og E24, synes ikke Høyres arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim er så lett.

Han påpeker at Equinor og Kaefer Energy beskriver en annen situasjon.

– Var en innstramming av innleie riktig, gitt beskrivelsene i artikkelen om manglende kontroll?

– Innstramming eller ikke, har ingenting å si i en situasjon som dette. Innleid arbeidskraft må selvsagt ha de kvalifikasjonene som skal til, sier Asheim.

Han påpeker at i mange bransjer – som oljebransjen – gjør mangel på arbeidskraft at innleie er nødvendig.

– Innleie har vært strengt regulert allerede. Jeg tror lovendringen vil gi flere permitteringer i perioder med lav aktivitet, og at bedrifter må si nei til oppdrag.

– Bør andre krav stilles til innleie i oljebransjen enn andre bransjer?

– Kravene til sikkerhet i oljebransjen er svært strenge, noe de må være. Så ligger ansvaret for å sørge for at arbeiderne oppfyller disse kravene, på Equinor og de andre selskapene selv, sier Asheim.

– Jeg vil beholde mer fleksibilitet i mulighetene til innleie. Men det betyr ikke at jeg åpner for å leie inn folk som ikke oppfyller kravene.

Henrik Asheim (H) vil beholde fleksibiliteten i innleiemulighetene for bedriftene – men ikke åpne for å leie inn folk som ikke oppfyller kravene som stilles.

– Ansatte skal ikke bli en innsatsfaktor

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Tuva Moflag mener at avsløringen til Aftenbladet og E24s viser at innstramminger i bruk av innleie er riktig.

– Ansatte skal ikke gjøres til en innsatsfaktor, lik ethvert annet verktøy. Vi endret loven om innleie fordi vi mener faste stillinger er den tryggeste måten å utvikle norsk næringsliv på. Innleide som ikke er kjent på en plattform, er en risikofaktor.

Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener at Aftenbladet og E24s avsløringer om innleieforholdene i oljebransjen viser at en innstramming av lovverket var riktig.

Moflag viser også til at lovendringen «flytter mer makt til arbeidsfolk», fordi innleie på må avtales med tillitsvalgte.

– Hva med Solbergs ønske om å reversere endringene?

– Norske arbeidstagere bør merke seg at Erna Solberg vil gå til valg på å svekke arbeidstagernes trygghet og rettigheter. Nå må også Høyre gi det nye regelverket en sjanse.

– Bør egne krav stilles til oljebransjen?

– Vi vil starte med den nye lovendringen, som trer i kraft 1. april. Så vil vi først høre med tillitsvalgte hvilke erfaringer de gjør seg, sier Moflag.

Publisert: