Eksperter uenige om fjerning av vindturbiner på Fosen: – Strømprisene vil gå opp

Dersom Fosen-vindkraft rives, vil det kunne få konsekvenser for kraftmarkedet, mener NTNU-professor Magnus Korpås. Men spesialrådgiver Torstein Bye i SSB mener klima ikke kan overstyre natur og menneskerettigheter.

I november 2021 konkluderte Høyesterett med at konsesjonsvedtaket om vindparkene på Fosen var ugyldig.
Publisert:

I to døgn har aktivister stengt ned Olje- og energidepartementet i protest mot vindkraftanleggene på Fosen.

I november 2021 konkluderte en enstemmig høyesterettsdom: Vindkraftanlegget krenker samenes rett til kulturutøvelse og strider derfor med menneskerettighetene.

Dermed blir konsesjonene slått ugyldige. Over 500 dager senere har regjeringen ennå ikke tatt stilling til hva som skal gjøres.

Nå krever demonstrantene at regjeringen handler i saken. De er helt tydelige i sitt krav: Vindturbinene må tas ned.

Professor i elkraftteknikk ved NTNU, Magnus Korpås, mener det vil ha konsekvenser for kraftproduksjonen i Trøndelag.

– Vindkraftanleggene produserer rundt 2 terawattimer i året. Det er vel nært opptil hele Trondheims strømforbruk. Tar man bort et vindkraftanlegg som er bygget, tar man i prinsippet bort strømproduksjon som kan dekke hele Trondheim kommune, sier Koråps.

Professor i elkraftteknikk ved NTNU, Magnus Korpås.

Strømprisene kan øke

Han peker også på batterifabrikken som planlegges i Orkland kommune, hvor tidligere Morrow-direktør Terje Andersen leder selskapet.

Korpås sier kraftproduksjonen på Fosen tilsvarer hele strømforbruket til denne fabrikken.

– Jeg tviler på at den blir bygget dersom det ikke blir bygget ny vindkraft på kort sikt i Trøndelag. Hvis man river ned i stedet for å bygge, blir den i hvert fall ikke bygget, sier Korpås.

I tillegg vil en eventuell riving kunne påvirke strømprisene.

– Et annet poeng er at strømprisene vil gå opp. De vil kanskje ikke gå opp på 2 terawattimer alene, men med tanke på alt annet som planlegges som skal bruke strøm fremover i forbindelse med klimaomlegging, vil det ha stor betydning for strømprisene at vi tar ned vindkraftverk i stedet for å bygge det.

– Vanskelig å bygge vindkraft

Han peker på konsekvensene denne saken kan ha på lang sikt.

– Et annet spørsmål er hva dette vil ha å si for mulig utbygging av vindkraftverk og kraftledninger andre stedet i fjellet, spesielt i de nordlige delene av landet. Denne saken kan gjøre det vanskelig fremover å bygge vindkraft på land, sier Korpås og legger til:

– Denne saken vil ha store konsekvenser for kraftsituasjonen i Trøndelag isolert og en eventuell ekstraeffekt på fremtidige utbygginger.

Kan bety riving

Tidligere fagdirektør og nåværende spesialrådgiver, Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå (SSB), har vært kritisk til utbygging av anlegget helt siden saken var oppe for søknad. Han og professor Steinar Strøm ved UiO konkluderte med at utbyggingen var samfunnsøkonomisk ulønnsom.

Han påpeker at den siste tiden tatt i betraktning, ikke minst krigen i Ukraina, så vil prosjektet antagelig være lønnsomt dersom kraftprisene holder seg.

– Men samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan ikke vurderes ut ifra prisen i enkeltår, det er prisen over hele levetiden som er avgjørende. Det er høyst uklart hvordan kraftprisene vil utvikle seg, sier Bye.

Han synes demonstrasjonene er høyst berettiget.

– Hva mener du er riktig av regjeringen å gjøre?

– I dag: stoppe anlegget i utredningsperioden, de har jo gitt en ulovlig konsesjon, det vil legge press på raske utredninger og en rask avgjørelse og vil delvis gjenopprette rettstilstanden. Så kan beslutningen om eventuell ny konsesjon eller riving tas i neste omgang avhengig av hva utredningen viser. Det er stor sannsynlighet for at det betyr rivning, men det gjenstår å se.

– De som lager problemet

Bye sier at alle brudd på rettstilstanden vil medføre kostnader for den som har brutt disse.

– I et demokrati vil kostnaden ved brudd på rettstilstanden, ikke minst fra det offentliges side, kunne være prohibitive og overgå alle andre kostnader ved dette.

Han peker på at det på kort sikt ikke har vært kraftmangel i Midt-Norge, men at denne landsdelen har eksportert kraft til Sør-Norge.

Han tror ikke en eventuell nedbygging i Fosen vil ha stor påvirkning på konsumentene.

– Prisene i sør har i denne perioden i stor grad vært bestemt av utlandet og noen skranker på import. Så betydningen av prisen for Sør-Norge ville antagelig vært marginal, men noe mer import fra utlandet ville antagelig vært konsekvensen. Prisene i Midt-Norge vil antagelig vært noe høyere, men for konsumentene begrenset takket være strømstøtten, sier han og legger til:

– Det er alltid noen konsekvenser av å nå politiske mål – det minst kostnadskrevende er at de som lager problemet, må betale. Her synes jeg egentlig demonstrantene har en fornuftig tilnærming: Klima kan ikke overstyre natur og menneskerettigheter.

Publisert: