Jekker opp oljeinvesteringer: Herfra går det oppover

Nordea tror det går bedrer for oljebransjen i 2018, etter et løft i anslagene for oljeinvesteringer. Men det harde arbeidet må fortsette, sier bransjen selv.

JEKKER OPP: Oljeselskapenes anslag for oljeinvesteringene neste år jekkes opp, og det kan bli oppgang i investeringene i 2018 hvis forventningene om nye planer slår til. Men oljebransjen mener det harde arbeidet med å styrke konkurranseevnen må fortsette. Dette er det Aker BP-opererte Valhall-feltet.
Publisert: Publisert:

Torsdag morgen kom det tall som viser at oljebremsen kan ha nådd bunnen.

Oljeinvesteringene i 2017 er riktignok nedjustert til 150,8 milliarder kroner fra 155,6 milliarder i forrige anslag i august.

Men samtidig er investeringene neste år oppjustert til 144,3 milliarder kroner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Trolig kommer det også en rekke planer på toppen av dette i løpet av de neste månedene.

Jeg tror vi i 2017 når bunnen, herfra går det oppover. Det gir oss grunn til å beholde vår positive innstilling til bransjen som helhet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

Investeringene i 2018 vil trolig bli enda høyere, fordi det skal leveres planer for haugevis av prosjekter de neste månedene, ifølge SSB.

Innen neste oljetelling 23. februar venter byrået at det vil ha kommet utbyggingsplaner for prosjektene Johan Castberg, Snorre Expansion, Valhall Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell.

Det vil kunne løfte investeringsanslaget for 2018 med ytterligere noen milliarder. Castberg-prosjektet anslås å koste 49 milliarder kroner og Snorre Expansion 24 milliarder kroner, ifølge Oljedirektoratet. Dette vil spres utover flere år, men noen av milliardene vil trolig bli brukt allerede i det første året.

Les mer: Svake oljetall kan svekke kronen

Les også

Venter høyere oljeinvesteringer

– Usikkerheten er borte

– Usikkerheten har vært stor om hvilke prosjekter som kommer, men det virker som denne usikkerheten er borte, sier Olsen.

Han trekker frem Johan Castberg-prosjektet som flere har tvilt på tidligere, men som nå virker sikkert.

Sjeføkonomen tror dette er et resultat av kuttene som er gjort i bransjen og at norske aktører nå er svært konkurransedyktige.

– Dette gir positive signaler til alle aktørene i oljebransjen, sier han.

Les også

Svake oljetall kan svekke kronen

– Ser bra ut

– Jeg tror vi kan si at 2018 ser bra ut, når vi tar høyde for de utbyggingsplanene vi føler oss trygge på vil komme, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri til E24.

Han mener at leverandørindustrien ikke skal stirre seg blind på tallene fra SSB som viser et fall, men heller feste sin lit til at det kommer en rekke planer fremover som vil gi økt aktivitet.

– Dette er ikke comeback til gamle høyder, men vi ser økt aktivitet som det settes pris på i næringen. En gledelig økning fra nivået i år, sier Sunde.

– Hvis det kan kombineres med økt markedsandel fordi bransjen har gjort en god jobb på produktivitet, så er det en fin miks, sier han.

Les også

Oljeselskapene tar foten av bremsen: Her kommer veksten først

– Aktiviteten tar seg opp

Oljebransjen er fornøyd med at kostnadskuttene bærer frukter, og at flere prosjekter nå skal bygges ut etter flere år med usikkerhet.

– Jeg vil tro at aktiviteten tar seg opp i 2018. Jeg ser også at SSB tror det blir en økning innen feltutbygging neste år. Det som er vanskelig er å beregne hva som kommer og når det kommer, sier Tommy Hansen i Norsk olje og gass til E24.

Han sier at oljebransjen har lykkes i å kutte kostnader og bedre lønnsomheten i prosjektene, men mener at jobben ikke er ferdig selv om investeringene skulle peke oppover neste år.

Oljeprisen har tatt seg opp til 63 dollar fatet, fra 48 dollar for ett år siden og 44 dollar for to år siden. Men fortsatt ligger den langt under nivåene på over 100 dollar fatet frem til 2014.

– Vi må gjøre noe med kostnadene, for oljeprisen får vi ikke gjort noe med, sier Hansen.

Les også

Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

– Hardt arbeid foran oss

Han mener at bransjen trenger å jobbe hardt for å lete, finne og utvikle neste generasjon prosjekter, mener Hansen.

– Vi må gjøre flere funn som kan legge grunnlag for flere utbygginger. Vi mangler det neste store nå, sier han.

– Er Norsk olje og gass bekymret?

– Vi er ikke nødvendigvis bekymret, men vi ser at det ligger hardt arbeid foran oss. Myndighetene må fortsette å gi oss tilgang på areal, og vi må fortsette å lete og finne, sier Hansen.

Publisert: