Olje- og energiministeren om Equinors havvind-eventyr: – Kan bidra til at man får ned kostnadene

Olje- og energiminister Terje Søviknes synes havvindprosjektet som Equinor nå lanserer er spennende, men han lar det være opp til Enova å bestemme om oljegiganten skal få statlig støtte til utbyggingen eller ikke.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) sammen med kommunikasjonssjef Ole Berthelsen på vei inn på ONS-konferansen tirsdag morgen.
Publisert: Publisert:

ONS, STAVANGER (E24): Tirsdag morgen melder Equinor at de utreder om det er mulig å delvis elektrifisere Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med havvind. Prosjektet er estimert å koste rundt fem milliarder kroner og Equinor ber samtidig om støtte fra både Enova og NOX-fondet.

Oljeselskapet Aker BP har også vært tydelige på at de ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å elektrifisere oljefelt med havvind, som E24 omtalte i mai. Samtidig er Equinor-prosjektet som nå utredes det mest konkrete havvind-prosjektet som er lansert i Norge.

– Det er spennende at man nå velger å gå inn i en åpen prosess og en formell konsekvensutredning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til E24 om nyheten fra Equinor tirsdag morgen.

– Dette er et eksempel på at incentivene våre virker med tanke på at man ser muligheter for å investere i havvind opp mot Gullfaks og Snorre. Samtidig er de tydelige på at det krever støtte fra NOX-fondet og Enova, legger han til.

– Dette er et skritt i riktig retning, sa Barth Eide til Dagens Næringsliv da han ble spurt om nyheten tirsdag.

Les mer: Equinor bygger havvind i Norge

– Opp til Enova

Olje- og energiministeren sier at det er uaktuelt å innføre noen nye subsidieordninger for havvind, og at det er Enova som på egen hånd skal vurdere søknaden fra Equinor, og om den bidrar til nok utslippskutt og en god nok teknologiutvikling.

Han kommenterer ikke selv om han mener en støtte til havvindprosjektet til Equinor er en god idé eller ikke.

Søviknes peker også på at selv om man snakker om såkalt kvotepliktig sektor, så har Enova tidligere gitt statsstøtte her i form av halvannen milliard kroner til Hydros teknologipilot for renere aluminiumsproduksjon på Karmøy.

– Så det er opp til Enova å ta stilling til søknaden. Det viktige nå er at man jobber videre med prosjektet og modner det frem for å se hva man kan få til, sier Søviknes.

– Er det litt rart at oljenæringen, som vanligvis bidrar med store midler til statskassen, nå kanskje skal få subsidier?

– Det kan man si om mye, og det kan man vel si om elbilene vi kjører rundt i og, humrer Søviknes, og legger til at det altså er Enova som skal beslutte om Equinor får statsstøtte eller ikke.

Les også

Analytiker: Tror Sætre må betale mer til leverandørene

Mente havvind ble for dyrt på Johan Castberg

Mens Equinor nå ønsker å utrede om man kan få til en elektrifisering gjennom havvind i Nordsjøen, så var tonen en ganske annen så sent som i mai når det gjaldt Johan Castberg-feltet. Da sa Equinor til E24 at flytende havvindmøller var altfor dyrt.

Miljøorganisasjonen Zero ba da nemlig oljegiganten gjøre en ny vurdering om bruk av havvind, en idé de tidligere hadde gått bort fra. Equinor pekte på at teknologien var umoden, kostnaden høy og at man bare ville få en begrenset utslippsreduksjon når de forklarte hvorfor de droppet elektrifiseringen i Barentshavet.

Ifølge konsekvensutredningen for Castberg ville en delvis elektrifisering koste rundt 2,5 milliarder, eller 5.500 kroner per tonn CO₂ spart. Tre måneder senere foreslår selskapet å bruke fem milliarder kroner på et havvindprosjekt i Nordsjøen.

Her skal derimot 200.000 tonn CO₂ fjernes årlig, mot bare 43.000 tonn årlig på Johan Castberg. I tillegg krever Castberg-feltet mer varme, noe vindkraften i motsetning til gasskraft, ikke kan levere som et biprodukt av strømproduksjonen.

– I fjor var både norske myndigheter og Equinor tydelige på at kostnaden for havvind var for høy på Johan Castberg-feltet og at tiltaket ikke var lønnsomt?

– Ja, men i dette tilfellet snakker man om en delvis elektrifisering på rundt en tredjedel. Så dette er annerledes og slik jeg forstår det så er kostnadene her lavere enn det var på Johan Castberg, sier Søviknes.

– Det er også et viktig poeng at Equinor gjennom dette vil få et nytt prosjekt å bruke Hywind-teknologien sin på. Det kan bidra til at man kan få ned kostnadene ytterligere, sier Søviknes.

– Vil det ikke være langt billigere å hente strøm fra land og eventuelt supplere med noen landbaserte vindmøller?

– Jeg vet ikke om de har vurdert de alternative, men dette er Equinors initiativ og det ser ut som de har fått med partnerne sine på det. Men man snakker om fem milliarder kroner i investeringer, så det er et stort prosjekt.

Les også

Oljeselskapenes investeringstørke bekymrer IEA-analytiker

Les også

Equinors plan for Sverdrup-feltet: Starter opp i november 2019

Les også

Lundin tror de har knekt en ny letenøtt på norsk sokkel

Publisert: