Nå spekuleres det vilt i oljeprisen

Siden torsdag kveld har oljeprisen steget markant etter det bratte fallet de siste ukene og månedene. Ikke siden 2012 har det vært spekulert i større prisendringer på det sorte gull enn nå.

FOR LAVT? Oljeprisen falt ned under 82 dollar fatet torsdag, men steg så kraftig oppover igjen. I markedet forventes det kraftige svingninger i prisen den neste måneden. Bildet er fra et oljefelt i Baytown, Texas.
Publisert: Publisert:

Nyhetene fra USA torsdag om et solid hopp i industriproduksjonen og den laveste veksten i trygdekøen siden 2000 bidro til å trigge en helomvending i oljeprisen.

Siden toppen i sommer på godt over 114 dollar har det bare godt nedover for oljeprisen. Torsdag var spotprisen på et fat nordsjøolje helt nede i 82,91 dollar, men så snudde det.

Utover kvelden og fredag formiddag skjøt oljeprisen helt opp i 87,30 dollar igjen.

Ekspertene peker på at det opprinnelige prisfallet ble trigget av all oljen som er tilgjengelig i markedet. USA og Libya produserer mye olje, mens den økonomiske situasjonen i Europa og Kina har dempet etterspørselen.

Fallet ble forverret av at Opec overrasket alle med nye signaler. De ser nemlig ikke ut til å ville forsvare oljeprisen på de nivåene man hadde ventet.

Når Saudi Arabia og Iran heller valgte å kutte prisene sine til kunder i Asia, fremfor å presse opp prisen ved produksjonskutt, endret det forventningene i markedet og åpnet for et ytterligere fall.

Spekulant-penger forsvant fra markedet....

Oljeanalytiker Thina Saltvedt peker på at det er data som tilsier at spekulanter trakk penger ut av oljemarkedet, slik at prisen ble presset enda mer ned enn forholdene skulle tilsi.

Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt, fra Nordea

- Jeg synes prisene har falt veldig mye, sier hun til E24 og fortsetter:

- Jeg tror det kan ha forsvunnet en del spekulative penger ut fra oljekontrakter og inn i andre sikrere papirer, at markedet er mer «risk-off».

Det at markedet har gått inn i et modus der man søker seg til «trygge havner», gjenspeiles også i kronekursen. Utlendinger har solgt seg ned på Oslo Børs, noe som har vært med på å presse kronen nedover, ettersom de vil flytte pengene andre steder de mener er tryggere.

Tall fra Oslo Børs viser at andelen som satt på utenlandske hender falt fra 36,39 til 35,84 prosent fra august til september.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER GRAFEN

Thina Saltvedt i Nordea viser til denne illustrasjonen. Den viser at antall netto lange posisjoner (veddemål på høyere priser) var på rekordlave nivå ved månedsskiftet september-oktober.

I bunnen av oljeprisfallet ligger det en bekymringen for at verdensøkonomien skal få seg et tilbakeslag. Både Det internasjonale pengefondet, IMF, og Det internasjonale energibyrået, IEA, har kuttet sine vekstanslag nylig. Flere spør seg imidlertid om man har overreagert:

- IEAs nye anslag peker fortsatt på en oppgang og det er ikke snakk om noe crash, sier Saltvedt i Nordea.

- Det skapes rundt 200.000 jobber i USA i måneden nå, og det at oljeprisen faller bidrar jo ikke til at amerikanerne bruker mindre olje akkurat, sier Saltvedt, som mener de lave prisene vi nå ser kan føre til at forbruket øker at prisene dermed får et comeback.

Etter oppgangen det siste døgnet, viser hun til at flere aktører, som Goldman Sachs, har pekt på at leverandørsiden ikke har så mye å gå på prismessig som man kanskje trodde.

- Det kan jeg si meg enig i, sier hun.

...men er spekulant-pengene nå på vei tilbake?

Statistikken for opsjonshandel i oljemarkedet fra den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (grafen over) kommer imidlertid en uke på etterskudd.

Derfor må vi vente helt til mandag om halvannen uke for å få en total oversikt over hvordan aktørene nå posisjonerer seg.

Vi har derimot en viktig indikasjon på at markedsaktørene nå setter penger på store svingninger i oljeprisen fremover.

OVX-indeksen måler forventede svingninger over de neste 30 dagene målt på årsbasis, i opsjoner for det børsnoterte US Oil Fund. Indeksen er veldig lik VIX-indeksen, som måler det samme for aksjene på S&P500-indeksen i USA.

- Historisk har OVX-indeksen ligget rundt 30, men de siste to årene har den falt og ligget rundt 15. Det er veldig lavt for oljemarkedet, sier Saltvedt i Nordea, og fortsetter:

- Men fra starten av oktober har den mer enn doblet seg. Her om dagen nådde den 37, sier hun.

Det betyr altså at de opsjonene som handles i markedet tilsier en prisendring over de neste 30 dagene som vil bety en endring på 37 prosent på ett år.

Det nivået indeksen nå ligger på har vi ikke sett siden 2012.

Her er utviklingen i OVX-indeksen, som er basert på opsjonshandel i børsnoterte US Oil Fund. Fra månedsskiftet september-oktober skjøt indeksen kraftig fart, noe som betyr at det spekuleres i kraftige endringer i oljeprisen fremover.

Opec holder sitt neste møte i slutten av november. Da får vi svar på om oljekartellet vil kutte produksjonen sin, og dermed vil markedet også få et bedre inntrykk av hvilken oljepris de vil forsvare.

Flere av Opec-landene trenger en relativt høy oljepris for å få statsbudsjettene sine til å gå i balanse. Ifølge Wall Street Journal trenger Saudi Arabia en oljepris på rundt 92 dollar fatet for sitt budsjett, for eksempel.

Les også:

- Oljeprisen skal lavere enn dette før vi blir bekymretNytt kraftig fall i oljeprisenOljeanalytikere: Derfor vil ikke Saudi-Arabia løfte oljeprisenIEA kutter i anslaget for oljeetterspørselen

Publisert: