Grønt børslys for Odfjell Drilling

Riggselskapet skal noteres på Oslo Børs fredag.

PÅ BØRS: Odfjell Drilling, her ved konsernsjef Simen Lieungh, driver mye av sin virksomhet fra Bergen, og er Norges største private boreentreprenør.
Publisert: Publisert:

Styret ved Oslo Børs vedtok onsdag å ta aksjene i Odfjell Drilling opp til notering.

Det Bermuda-registrerte selskapet driver mye av sin virksomhet fra Bergen, og er Norges største private boreentreprenør med en riggflåte som består av fire halvt nedsenkbare rigger, derav et nybygg, to boreskip som eies 40 prosent og mindre eierandeler i ytterligere tre boreskip som bygges med tanke på arbeid på brasiliansk sokkel.

Stor interesse
Riggselskapet har tidligere varslet at det venter at det vil bli solgt aksjer i forbindelse med børsnoteringen til en kurs på mellom 37 og 48 kroner per aksje. Det vil i så fall prise selskapet til 7,4-9,6 milliarder kroner.

Tirsdag varslet imidlertid Odfjell at interessen har vært stor og interessen har lagt grunnlag for et prisintervall på 40-42 kroner per aksje.

Den selgende aksjonæren BCB Paragon Trust vil gjennom Larine Trust (kontrollert av Marianne Odfjell, Elin Odfjell og konsernsjef i Odfjell) planlegger å selge inntil 60 millioner aksjer i forbindelse med notering, noe som tilsvarer 30 prosent av aksjene i selskapet og alle aksjene i Larine Trust.

Marianne Odfjells søster Helene Odfjell kontrollerer 70 prosent av aksjene og vil fortsette som en langsiktig eier.

Noteres fredag
Bookbuilding-prosessen avsluttes 26. september klokken 12 for private kunder, og klokken 17 for institusjonelle kunder.

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Goldman Sachs, Arctic Securities, Danske Bank og Swedbank First Securities er tilretteleggere for tilbudet.

Odfjell venter at aksjen vil bli notert fredag 27. september.

Les også:

Publisert: