Saumfarer Nord-Norge for metaller

Forventningene til en kommende nordnorsk gruveindustri er store. I sommer kartlegges ressursene i detalj.

HOVEDKONTOR: Norges Geologiske Undersøkelser har sitt hovedkontor i Trondheim.
Publisert:

Fire områder fra Rombak ved Narvik i sør til Repparfjord mellom Hammerfest og Alta i nord, skal saumfares med helikopter for å lage detaljerte kart over de geologiske ressursene.

Forventningene er store. I fjor høst anslo Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) at berggrunnen i Norge skjuler metaller og mineraler som etter dagens priser er verdt «godt over 1.500 milliarder kroner».

Hvis Kina og India fortsetter å hungre etter metaller og råvarer, vil verdiene overstige 2.000 milliarder kroner, heter det i et estimat fra NGU.

20 år etter

Men fortsatt vet vi lite om ressursgrunnlaget. Med store olje- og gassfunn på sokkelen gikk den norske geologiske interessen til havs. Vi er blant verdens fremste i å kartlegge havbunnen, men bare 14 prosent av Fastlands-Norge er kartlagt. Svenskene og finnene har fulldekket sine landområder.

- Vi ligger omtrent 20 år etter våre naboer i kartlegging, sier lagleder Jan Steinar Rønning, til NTB i et dialogmøte med reindriften i Skaidi i Finnmark.

Reinbeite

Rønning kom til Skaidi for å diskutere med fire reinbeitedistrikter hvordan undersøkelsene i regi av NGU skal leve side om side med reinsdyrene som finnes i leteområdet ved Repparfjord.

Det går ikke:

- Dette er det verst tenkelige tidspunktet man kan begynne å rote seg inn i en reinflokk på. Før kalvingen var det 5.000 rein i området. Nå er de spredt for alle vinder. Kalvene er små og kan rote seg bort i flomstore bekkefar eller bli skremt inn i andre reinbeiter, er beskjeden fra reineierne.

Flyr lavt

De frykter konsekvensene av at et helikopter over tre uker skal saumfare området i lav høyde. Under helikopteret henger en 6 meter lang innretning som kan ligne et klumpete missil. Den såkalte «bomba» måler magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne. Det er disse målingene som gir finstilte geologiske kart der forekomstene av kobber, gull, jern, nikkel og andre verdifulle mineraler avtegner seg.

Utsetter

Diskusjonen med reinbeitedistriktene ender med at NGU utsetter Repparfjord-målingene til september, da reinsdyrkalvene er blitt større.

- Vi lever godt med det. På denne måten får vi gjennomført det vi ønsker uten at det blir til for stor skade for reindrifta, sier Jan Steinar Rønning til NTB.

Kartleggingen i Nord-Norge skal pågå i fire år, og vil koste 100 millioner kroner. Nord-Norge er spesielt interessant fordi det er her man finner de samme lovende bergartene som har vist seg å inneholde store ressurser i Sverige og Finland.

- Siden vi har den samme geologien, er det samme muligheter på norsk side. Vi har hatt et grovt kart basert på magnetologiske målinger. Men det er ikke godt nok for prospekteringsselskapene som vil inn. Med dette måleprogrammet får vi data som er gode nok til at vi skjønner hvor vi skal lete malm i framtiden, sier Jan Steinar Rønning.

Publisert: