Kostnadskutt «redder» lønnsomheten på kjempefeltet

Selv Johan Sverdrup ville knapt ha vært lønnsomt på dagens oljepris, dersom det ikke var for det intense kostnadsfokuset i oljebransjen.

Publisert: Publisert:

På bakgrunn av ferske data fra konsulent- og analysebyrået Rystad Energy, har E24 oppdatert «oljekartet» som viser lønnsomheten til de neste årenes forventede produksjon på den norske kontinentalsokkelen.

Med en oljepris som fortsatt er under press etter fallet i fjor sommer er det klar overvekt av «røde» felt.

På tidligere anslag ville selv elefantfeltet Johan Sverdrup vært i faresonen. Her var lønnsomhetsprisen (break even) estimert til 41 dollar ved forrige oppdatering.

Statoil og de øvrige partnerne får imidlertid drahjelp av lavere aktivitet, som igjen har gitt økt kostnadsfokus nedover i verdikjeden og gjør at utbyggingen nå ligger an til å kunne bli mindre kostbar enn tidligere anslått.

Les også

Reduserer investeringskostnadene på kjempefeltet med ni milliarder

På andre felt, deriblant Johan Castberg, jobber oljeselskapene med å forenkle og effektivisere utbyggingen.

– Det har kommet nye kontrakter på Johan Sverdrup der kostnadene har vært lavere enn ventet. De har vært litt heldige med tidspunktet for utbyggingen og kan leie for eksempel rigger billigere, sier analytiker Espen Erlingsen i Rystad Energy til E24.

Byrået ligger nå inne med en lønnsomhetspris på feltet på 37 dollar på Johan Sverdrup.

Les også

Kommentar: Dette bør regjeringen gjøre for oljebransjen

– Sliter

Det er likevel nok av felter som ikke vil være lønnsomme dersom oljeprisen forblir på dagens nivå lenge. Av 20 felt i oversikten er kun tre i pluss idet spotprisen på nordsjøolje ligger på 39 dollar per fat: Edvard Grieg, Maria og nevnte Johan Sverdrup.

– Oljeprisen er veldig lav, og de fleste prosjektene sliter med lønnsomheten. Kostnadene har kommet noe ned, men det er fortsatt en del prosjekter som ikke er lønnsomme med dagnes oljepris, oppsummerer Erlingsen.

Han mener imidlertid at det er verdt å vurdere prosjektene likevel, da ratene på alt fra rigger til supplyskip er på lave nivåer.

– Om du er modig og starter utvikling av felt nå kan du få lave utbyggingskostnader og så kanskje høste av en høyere oljepris i fremtiden, argumenterer han.

Les også

Lundin går mot strømmen på norsk sokkel

Tror på ytterligere kostnadsreduksjoner

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass bekrefter at kostnadsfokuset i bransjen har medført at flere prosjekter som tidligere krevde en høyere prisforutsetning, nå vil kunne være robuste også på en lavere oljepris.

SER KOSTNADSKUTT: Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– Man ser at man endrer konsepter og får til varige reduksjoner som gjør at kostnadene på enkelte prosjekter har kommet betydelig ned, sier han.

Schjøtt-Pedersen mener også at det er grunn til å tro at selskapene vil klare å ta kostnadene ytterligere ned, og minner samtidig om at det er oljeprisutsiktene frem i tid som ligger til grunn når selskapene avgjør om de skal bygge ut eller ikke.

Dermed tror han også at felt som i dag er «røde» på oljekartet vil se dagens lys.

– Det er feil å si at prosjekter med dagens kostnadsnivå og dagens oljepris vil vise seg ikke å være lønnsomme, da man kan forvente ytterligere kostnadsreduksjoner og fordi oljeprisforutsetningene vil måtte være i et langsiktig bilde, sier han.

Les også

– Vil bli truffet når vi allerede ligger nede

Les også

Norsk olje og gass etter Opec-møte: – En av de store utfordringene er kostnadsnivået

Les også

Fikk milliardkontrakt, må likevel si opp ansatte

Publisert: