Kredittrøbbel for Fredriksens oljeservice: Har kuttet ytterligere 700 ansatte

Archer fortsetter å kutte bemanningen for å møte oljebremsen. Et overskudd på i starten av året har blitt til en dundrende underskudd.

MÅ TA GREP: Hvis ikke Archer klarer å levere et driftsresultat på minst 21 millioner dollar i tredje kvartal (gitt at gjelden er stabil) vil selskapet misligholde gjelden sin. Selskapet jobber nå med å løse floken.
Publisert:

Oljeserviceselskapet Archer, der John Fredriksen er storaksjonær gjennom en direkte eierandel på 7,7 prosent (gjennom Hemen Holding) og 39,9 prosent gjennom riggselskapet Seadrill, sliter nå enda tyngre enn før.

I midten av juni varslet selskapet markedet om at resultatene for andre kvartal ville bli verre enn de hadde anslått etter første kvartal.

Nå foreligger fasiten, og den viser omtrent det selskapet varslet. I tillegg varsler selskapet ytterligere jobbkutt og at de om kort tid vil bryte med lånevilkårene de har avtalt med sine kreditorer.

Slik ser resultatene til Archer ut for andre kvartal, sammenlignet med første kvartal i år:

  • Omsetningen falt fra 501,6 til 388,9 millioner dollar
  • Driftsresultatet (EBITDA) gikk fra 58,1 millioner dollar i pluss til et underskudd på 1,9 millioner dollar
  • Kostnadene til restrukturering og kostnadskutt økte fra 3,3 til 5,0 millioner dollar (og man venter å bruke ytterligere 4,0 millioner i tredje kvartal)
  • Etter skatt gikk selskapet 47,7 millioner dollar i minus, en kraftig forverring fra første kvartal da underskuddet lå på 14,9 millioner.

Det er i Nordsjøen og i Nord-Amerika at omsetningen til Archer faller mest. I Latin-Amerika og andre fremvoksende markeder er det relativt stabilt. Selskapet omsatte faktisk mest i Latin-Amerika i kvartalet som gikk, fordi omsetningen falt såpass i Nord-Amerika.

Aksjemarkedet har reagert svært negativt på tallene fra Archer, og en drøy halvtime inn i børsdagen er Archer ned 5,2 prosent på Oslo Børs. Så langt i år er aksjen ned hele 50 prosent.

Advarer om mulig mislighold

Den langsiktige gjelden til Archer har så langt i år ligger stabilt på rundt 740 millioner dollar. Selskapets viktigste kredittkilde nå er en rullerende kredittfasilitet der selskapet kan trekke opp til 750 millioner dollar i flere valutaer. Ved utgangen av juni hadde selskapet trukket 637 millioner av kreditten.

Selskapet varsler nå at de vil bryte ett av lånevilkårene i dette lånet, fordi de tror gjeldsgraden vil øke over grensen som kreditorene har satt som et tak. Dette vil i så fall ikke være første gangen Archer har brutt lånevilkårene sine. Det samme skjedde i 2012.

I april annonserte Archer at de hadde blitt enige med kreditorene om å endre enkelte av lånevilkårene, som blant annet betød at man hadde fått økt kravet om maksimal gjeld målt mot driftsresultatet over de siste 12 månedene (rullerende resultat, målt i EBITDA).

For andre kvartal er kravet at netto rentebærende gjeld ikke kan være større enn 4,5 ganger driftsresultatet for de siste 12 månedene. For tredje kvartal økes det til 5,0 ganger driftsresultatet, fjerde kvartal økes det til 5,25 gangeren og i første kvartal 5,5 gangeren. Deretter skal det ned til 4,75 gangeren i andre kvartal neste år og kuttes deretter med 0,25 hvert kvartal helt ned til man når et krav om 3-gangeren.

I andre kvartal i år hadde Archer en gjeld som var 3,75 ganger driftsresultatet for de siste 12 månedene, og er altså godt innenfor grensen.

Hvis man legger til grunn at selskapets drift går i null i tredje kvartal (de gikk 1,9 millioner dollar i minus i andre kvartal) og at gjelden er stabil, så vil gjelden øke til 5,84 ganger driftsresultatet for de siste 12 månedene. Archer vil dermed ligge over taket på 5-gangeren og vil ha ende opp med å misligholde gjelden sin.

For å innfri kravet må selskapet levere et driftsresultat på minst 21 millioner dollar i tredje kvartal, gitt at gjelden er lik. Kommentarene i regnskapet tyder ikke på at selskapet tror det vil skje:

– Selskapet vurderer nå mer omfattende løsninger for å løse dette bruddet på lånevilkårene og jobber for å finne en mer langsiktig løsning, som vil gi selskapet den nødvendige stabiliteten i dette vanskelige markedet, skriver selskapet.

Det gjenstår å se om storaksjonær Seadrill vil komme på banen for å bistå med kapital eller en gjeldsgaranti, eller om Archer vil måtte finnen en annen løsning på gjeldsproblemet sitt.

700 nye jobbkutt

Archer varsler i kvartalsrapporten at det vil komme nye jobbkutt. Selskapet har tidligere kuttet rundt 1.200 ansatte som følge av oljebremsen, og man anslo i mai at 300 til 400 stillinger til kunne bli kuttet. Det tallet er nå blitt langt høyere.

I kvartalsrapporten kommer det frem at nye 400 stillinger ble kuttet i perioden april og ut juni måned, og at man satt igjen med 7.150 ansatte.

Dermed er antallet ansatte kuttet med 18 prosent siden nyttårsaften, men flere skal det bli:

– Vi mener at aktivitetsnivået er, eller nærmer seg, bunnen. Likevel forventer vi ikke at aktivitetsnivået vil innhente seg på kort til mellomlang sikt, og som et resultat vil vi (...) dessverre måtte kutte arbeidsstyrken vår med ytterligere 300 ansatte, skriver selskapet.

Selskapet skriver at de «fortsatte å justere kompensasjonsnivået i hele organisasjonen for å forbli konkurransedyktig» i et marked med lavere priser. I tillegg til lavere lønninger, har Archer også kuttet antallet kontorer de har rundt i verden.

Du kan lese hele kvartalsrapporten her (ekstern link).

Les også

Fredriksens oljeserviceselskap kutter igjen

Les også

Motbakke for Fredriksen-selskap:
Klarer ikke kutte kostnadene raskt nok

Les også

OPEC vil ikke kutte i oljeproduksjonen

Publisert:

Her kan du lese mer om