Aker BP dropper vaksinekrav for oljearbeidere

Etter press fra fagforeninger og klargjøring fra Statsforvalteren i Rogaland snur Aker BP i vaksinesaken.

Aker BP innfører ikke vaksinekrav for offshoreansatte.
Publisert:

Fredag i forrige uke snudde Aker BP- ledelsen og valgte å gå bort fra kravet om at alle som reiser offshore skal være beskyttet mot koronaviruset.

– Dette har vært en vanskelig sak, men jeg er fornøyd med at bedriften har valgt å snu, sier klubbleder Ingard Haugeberg for Industri Energi i Aker BP til nettstedet Industri Energi.

Les på E24+

Aker BP innfører krav om koronabeskyttelse for å reise offshore

Avvikler tiltaket

Overfor Aftenbladet bekreftet pressetalsmann Ole-Johan Faret at Aker BP besluttet umiddelbart fredag å avvikle kravet om beskyttelse for å reise offshore med umiddelbar virkning.

– Bakgrunnen er Statsforvalteren i Rogaland* sin vurdering om at det ikke er tilstrekkelig medisinskfaglig grunnlag for å innføre kravet om beskyttelse for covid-sykdom før utreise offshore. Petroleumstilsynet henviser til Statsforvalterens begrunnelse uten å tilføye egne beredskapsmessige vurderinger, opplyser Faret til Aftenbladet.

Faret understreker at Aker BPs mål med å innføre krav om covid-beskyttelse har vært å beskytte offshoreansatte mot alvorlig covid-sykdom og robustgjøre vår helseberedskap.

– Vi tar imidlertid konklusjonene til Statsforvalteren i Rogaland og Petroleumstilsynet til etterretning og har besluttet å avvikle tiltaket. Etter plan skulle kravet hatt effekt fra 1. februar (i morgen). Berørte leverandørbedrifter ble informert fredag.

Ole-Johan Faret, Aker BP.

Sterkt kritisk

Det var i midten av januar at Aker BP varslet at selskapet ville innføre krav om vaksinasjon av alle offshorearbeidere på deres oljeinstallasjoner.

Industri Energi og fagforbundet Safe protesterte mot tiltaket.

Petroleumstilsynet ba også Statsforvalteren i Rogaland om å vurdere det medisinske grunnlaget for krav til vaksine eller koronasertifikat for ansatte offshore. 

Statsforvalteren i Rogaland slo fast at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore. De som ikke vaksinerte seg og dermed ikke kunne reise offshore, var forespeilet andre oppgaver på land.

Industri Energi var sterkt kritisk til forslaget fra Aker BP-ledelsen, spesielt ettersom det ikke var involvering av klubb eller vernetjeneste i forkant. Forbundets fagansvarlige advokat, Karianne Rettedal, påpekte også at en bedrift i utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg.

Dette er i overensstemmelse med Statsforvalterens tolkning, mens også det samme Arbeidstilsynet tidligere har påpekt, blant annet da riggselskapet Transocean i desember i fjor truet ansatte med at de måtte finne seg annet arbeid dersom de ikke vaksinerte seg.

Men også Transocean snudde i saken om vaksinekrav.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe.
Les på E24+

Amerikansk oljegigant vil flytte jobber fra Stavanger til Dubai

– Delte meninger

– Jeg skjønner at de vil gjøre tiltak for å begrense alvorlig smitte offshore, men vi har gode smittevernrutiner som jevnlig testing, sosial distansering og krav til munnbind fra før. Disse blir ikke fjernet ennå, det er kun vaksinasjonskravet som blir fjernet, sier Tom Robin Pedersen, klubbleder i SAFE i Aker BP til forbundets nettside.

Han legger til at det var delte meninger blant de ansatte om vaksinekravet:

– Du har de som støttet forslaget og de som ikke støtter forslaget. Hadde dette kravet blitt innført, ville uvaksinerte fått alternativt arbeid på land, som i praksis betyr større arbeidsbelastning for de som jobber offshore. Vi har ikke nok robust bemanning til å dekke dette behovet, forklarer klubblederen.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe supplerer:

– SAFE er meget fornøyd med den kloke beslutningen Aker BP nå har tatt, og ikke minst at beslutningen iverksettes med en gang, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Det er også Ingard Haugeberg i Industri Energi.

– Vi er fornøyd med at bedriften har snudd. Vi i klubben og forbundet har jobbet kolossalt mye med denne saken. Det har vært en vanskelig sak, men det er helt nødvendig å følge lovverket og ta hensyn til enkeltindividets rettigheter, sier Haugeberg.

Publisert: