Fraråder Rødt-ønske om brems i strømeksporten

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker å bremse strømeksporten, men møter motbør. – Ville blant annet risikert at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mener det vil være i strid med Norges forpliktelser hvis Norge skulle forsøke å begrense strømhandelen med utlandet for å påvirke kraftprisen.
Publisert:

Uenigheten kommer frem i et svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt-lederen.

I det skriftlige spørsmålet etterlyser Moxnes om Norge ensidig kan begrense eksporten gjennom strømkabelen til Tyskland for å bremse strømprisene her hjemme.

Les også

«Knalltøff og trivelig»: Her er Norges nye olje- og energiminister

– Ikke sikret tilgang

Persen mener at Norge risikerer store problemer ved å nekte å eksportere strøm i perioder med høye priser.

– Dersom Norge skulle begrense handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke kraftprisen, vil det være i strid med våre forpliktelser, skriver Persen i svaret til Moxnes.

Strømprisen i Sør-Norge har skutt i været den siste tiden, og en foreløpig topp for 2021 nås tirsdag. Da er strømprisen sør i landet på 1,42 kroner kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Norge har mindre vann enn vanlig i magasinene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I uke 40 var vannmagasinene 66,4 prosent fulle, mens medianen de siste 20 årene er 82,8 prosent på samme tidspunkt. Spesielt lav var fyllingen i Sørvest-Norge, med 56,3 prosent, ifølge NVE.

Skulle magasinene nærme seg et faretruende lavt nivå etter vinteren, vil det trolig først skje i mars til april. Hvis Norge i mellomtiden har begrenset sin strømhandel med utlandet, kan det ifølge Persen være fare for mottiltak.

– Vi ville blant annet risikert at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det, skriver Persen.

Tyskerne har begrenset nett

I sitt spørsmål spør Moxnes om Norge kan «ensidig begrense bruken av NordLink-kabelen slik Tyskland har gjort det, for å unngå uønsket prisstigning i Norge».

Persen svarer at det er tyske Tennet som er nettansvarlig der NordLink-kabelen er tilknyttet, og som vurderer hva som er forsvarlig for driften av nettet på tysk side.

«De tyske begrensningene på Nordlink er begrunnet med nettmessige forhold i Tyskland, ikke nivået på kraftprisen», skriver hun.

«Det er store overføringsbegrensninger i nettet internt i Tyskland, og derfor er det tidvis begrensninger i hvor mye kraft det tyske nettet kan håndtere å motta utenfra», legger hun til.

Dette bildet er tatt i forbindelse med utbyggingen av kraftforbindelsen Nordlink, som går mellom Norge og Tyskland.

Styrer ikke etter kraftprisen

I Norge er Statnett ansvarlig for driften av nettet og utenlandskablene. Statnett setter kapasiteten på utenlandskablene ut fra det som er forsvarlig i driften av nettet her, påpeker statsråden.

«Nivået på kraftprisen er ikke en faktor som spiller inn på Statnetts vurdering av hva som er driftsmessig forsvarlig for nettet», skriver Persen.

Det er en del begrensninger i det tyske kraftnettet. Fra starten av fikk Nordlink-kabelen til Tyskland derfor en garantert minstekapasitet i det tyske kraftnettet på bare 11,7 prosent av full kapasitet. Dette skal øke gradvis frem til 2026, ifølge Statnett.

Det er Norges strømeksport som begrenses

Det er først og fremst Norges strømeksport til Tyskland som rammes av begrensningene i det tyske nettet, og ikke importen av tysk kraft til Norge, påpeker statsråden.

«Det er hovedsakelig i perioder med eksport fra Norge, samtidig som det er høy produksjon fra vind- og solkraft i Nord-Tyskland, at det forventes begrensninger. For import til Norge ventes det ikke begrensninger i samme grad», skriver Persen.

Ifølge den nye regjeringserklæringen vil Støre-regjeringen blant annet sette ned en energikommisjon. Erklæringen understreker at tilgang til ren og rimelig kraft er et viktig fortrinn for norsk industri, påpeker Persen.

«Derfor heter det også i Hurdalsplattformen at regjeringen vil utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri», skriver statsråden.

Skriftlig svar fra olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Rødt-leder Bjørnar Moxnes om mulighetene for å bremse strømeksport via utenlandsforbindelsen til Tyskland.
Les også

Støre og Vedums regjeringserklæring: «Kraftfulle tiltak» skal gi billig strøm

Les også

Kraftbransjen ber ny energiminister styrke nettet

Publisert: