IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

IEA justerer opp elbil-anslagene sine med nye ti prosent. Energibyrået venter nå at det vil være 330 millioner elbiler på veien i året i 2040.

JEKKER OPP: IEA jekker nok en gang opp anslaget sitt på hvor mange elbiler som kan komme til å rulle rundt på globale veier i 2040. På årets utgave av Zerokonferansen i Oslo viste Volkswagen frem sin nye elbilmodell ID.3.
Publisert: Publisert:

Så sent som i 2016 anslo Det internasjonale energibyrået (IEA) at antallet elbiler globalt skulle stige til 150 millioner i 2040, i det sentrale scenarioet i byråets årlige energirapport «World Energy Outlook».

Året etter oppjusterte IEA sitt anslag i tilsvarende rapport til 280 millioner elbiler i 2040. I fjor jekket IEA enda en gang opp anslaget, da til 300 millioner elbiler i 2040.

Etter at store bilfabrikanter som Volkswagen har varslet enorme investeringer i elbiler og at det kommer flere modeller på markedet, jekker IEA nå opp anslaget sitt ytterligere.

Nå venter byrået at det kommer 330 millioner elbiler på veiene i 2040.

Les også

BNP Paribas om fornybar strøm og elbil: Gir langt mer energi for pengene enn olje

Fortrenger oljebruk

En slik utvikling vil kunne fortrenge et oljeforbruk på fire millioner fat per dag sammenlignet med om det var fossilbiler som ble kjøpt, ifølge energibyrået.

Anslagene kommer frem i den årlige «energibibelen» World Energy Outlook for 2019, i det sentrale scenarioet «Stated Policies», hvor IEAs anslag tar hensyn til eksisterende klimatiltak og forpliktelser som er lovet av verdens politikere.

– Det er riktig at vi har justert opp anslagene våre for elbiler i 2040 med rundt 30 millioner fra i fjor til i år, en oppgang på rundt ti prosent, sier Laura Cozzi på spørsmål fra E24 under et webinar i forbindelse med rapporten.

Hun er leder for IEAs modellarbeid og byråets avdeling for anslag på energietterspørsel, og leder også hele arbeidet med den årlige World Energy Outlook-rapporten.

Les på E24+

Bloomberg: Gjør din gamle dieselbil elektrisk for under 50.000 kroner

Klimascenario: 900 millioner elbiler

Det er verdt å notere seg at «Stated Policies» ikke er et scenario hvor verden når klimamålene fra Paris, om å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

En slik utvikling beskrives derimot i IEAs bærekraftsscenario, som også legges frem i World Energy Outlook-rapporten slik at beslutningstagere kan se hva som kreves.

I dette scenarioet skrur verden opp tempoet i klimatiltakene, og klimamålene fra Parisavtalen blir nådd. Dette scenarioet legger opp til at det er 900 millioner elbiler på veiene i 2040, skriver IEA i rapporten.

I IEAs bærekraftsscenario faller oljeforbruket i veitransporten fra 42,2 millioner fat per dag i 2018 til 22,8 millioner fat per dag i 2040. Også forbruket til flytransport, shipping og kraftproduksjon faller i et scenario der verden når klimamålene, anslår IEA.

I hovedscenarioet «Stated Policies» øker derimot oljeforbruket i veitransporten til 44,5 millioner fat per dag i 2040. Hensikten med disse ulike scenarioene er blant annet å synliggjøre ulike veivalg for globale ledere, ifølge IEA.

Les på E24+

Bloomberg: Metallet som skaper hodebry for Tesla og leverandører av elbilbatterier

Strengere krav og flere elbiltyper

IEAs oppjustering skyldes strengere utslippskrav i særlig to markeder, Europa og Kina. I tillegg kommer det flere typer elbiler på markedet.

– Vi har også det siste året sett økt interesse fra bilprodusenter for å tilby flere typer elektriske biler i løpet av det neste tiåret. Så når vi ser på tilbud og etterspørsel, så er vårt siste anslag oppjustert, sier Cozzi.

– Det er grunn til optimisme når vi ser oppjusteringen på ti prosent fra sist år. Men tallet er fortsatt ikke tilstrekkelig til å nå Parisavtalen, sier hun.

Hun sier at noe som har overrasket henne er veksten i kjøpene av SUV-er, hvor antallet har økt fra 30 millioner til over 200 millioner på få år. Til sammenligning er det bare fem millioner elbiler på veiene globalt.

– SUV-er er langt mer krevende å elektrifisere enn vanlige biler. Dette blir det ikke fokusert mye på, men vi vil vektlegge det, sier Cozzi.

– Hvis vi vil gjøre mer med utslippskuttene, må vi se på muligheter for å få elektrifisert flere av disse bilene, legger hun til.

FLERE ELBILER: IEAs sentrale scenario («Stated Policies») legger opp til at salget av fossilbiler når en topp sent på 2020-tallet, og det meste av veksten i bilsalget fremover utgjøres av elbiler. Byrået har også et bærekraftsscenario som er i tråd med Parismålene, og hvor det legges opp til enda mye raskere elbilvekst.
Les på E24+

Dette tror «batterigeniet» om elbilfremtiden

På linje med bilprodusentene

IEA venter at salget av elbiler blir på ti millioner i året i 2025, og øker til 20 millioner i året fra rundt 2030 og videre til 30 millioner i året fra 2040. Dette er omtrent på linje med bilfabrikantenes forventninger, skriver IEA i rapporten.

Ifølge «Stated Policies»-scenarioet vil det være 1,7 milliarder biler med forbrenningsmotor på veiene i 2040, og 330 millioner elbiler. Selv om det kommer mer elbiler, ventes global oljebruk å stige.

«Oljeforbruket i passasjerbiler når toppen sent på 2020-tallet og øker med bare 0,1 millioner fat per dag årlig i snitt gjennom 2030-tallet. Det kommer ingen definitiv topp i oljebruken, gitt økninger i petrokjemi, lastebiler og shipping- og flysektoren», skriver IEA.

Les på E24+

Derfor er palladium plutselig det mest verdifulle edelmetallet

Dette kan drive utviklingen

Elbiler er fortsatt avhengige av subsidier. Strengere utslippskrav og store innkjøp fra store private og offentlige flåteeiere samt utbygging av ladeinfrastruktur kan påskynde utviklingen, påpeker IEA. To millioner av de fem millioner elbilene på globale veier ble solgt i fjor.

«Lavere batterikostnader er en viktig del av utviklingen», skriver IEA.

«Batterikostnader faller til under 100 dollar per kilowattime innen midten av 2020-tallet, ned fra 650 dollar per kilowattime for fem år siden, noe som gjør at det å eie elbiler i flere nøkkelmarkeder blir konkurransedyktig på kostnader sammenlignet med konvensjonelle biler», legger byrået til.

Publisert: