Equinor med alvorlige brudd på regelverket i sikkerhetsarbeidet

Petroleumstilsynet (Ptil) mener Equinor ikke lar de ansatte bidra nok til bedre sikkerhet. Nå krever Bellona at regjeringen innfører særregler for vernetjenesten i oljebransjen.

I forbindelse med den alvorlige brannen på Melkøya tidligere i år kom det fram at Equinor ikke hadde fulgt opp avvik påpekt av Ptil.
Publisert:

I halvannen måned fra mai til juli førte Ptil tilsyn med Equinor. Hensikten var å finne ut om selskapet i tilstrekkelig grad lar de ansatte medvirke i sikkerhetsarbeidet.

Konklusjonen er ikke oppløftende for Norges oljegigant: Det ble avdekket alvorlige brudd på regelverket.

– Arbeidstakerne skal bli hørt i saker som angår dem og som er av betydning for risikoen. Det er viktig, og regelverket krever at selskapene legger til rette for det. Equinor har ikke gjort nok, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Les på E24+

Rekordmange oljegranskinger: – Ptil står tafatte på sidelinjen

Må svare innen sommeren

I tilsynsrapporten understrekes det at Ptil gjennom flere år har sett betydelige mangler i Equinors tilrettelegging for medvirkning fra de ansatte gjennom vernetjenesten. Ifølge tilsynet setter ikke Equinor av tilstrekkelig tid til å la verneombudene utføre sine oppgaver.

Nå har Equinor fått pålegg om å endre praksis innen 1. juni neste år. Tidlig i januar må selskapet legge fram en detaljert plan for hvordan det skal skje.

– Et pålegg er et juridisk bindende virkemiddel. Dette er ikke noe selskapet kan velge å gjøre, sier Midttun.

Equinors Morten Eek.

– Alvorlig

Ifølge pressekontakt Morten Eek i Equinor er selskapet nå i gang med å vurdere situasjonen.

– Det er klart vi ser alvorlig på at vi får et pålegg der det påpekes alvorlige brudd på regelverket, sier Eek.

– Dette er relativt ferskt for oss, men vi kommer til å følge opp det Ptil ber oss om. Nå skal vi sette opp en tidsplan for det arbeidet, sier han.

Les også

Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

Les også

Equinor refses av tilsyn: – Dette er spesielt. Og alvorlig.

– Hva har gått galt?

– Nå har vi fått et pålegg der det understrekes brudd på regelverket. Vi tar det på alvor og vil følge det opp. I et slikt arbeid må vi være villige til å se på om det er ønskelig å jobbe på andre måter.

Ifølge Eek har Equinor vernetjeneste alle steder selskapet har aktivitet, på alle nivåer.

– Det er mye som fungerer med ordningen, men med et pålegg som dette er det opp til oss som bedrift å ta tak i situasjonen. Vi vil jobbe tett med vernetjenesten og fagforeninger for å komme opp med tiltak, mener han.

Krever regelendring

Miljøstiftelsen Bellona reagerer sterkt på det som kommer fram i tilsynsrapporten.

– Det er dramatisk. Equinor lærer ikke av sine feil, og tydelige tilsyn fører ikke til forbedringer. Vernetjenester skal være Ptils forlengede arm, men dette fungerer ikke, sier Bellona-sjef Frederic Hauge.

Onsdag sendte stiftelsen ifølge Hauge et brev til Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvaret for sikkerheten på sokkelen. Aftenbladet har sett brevet.

Bellona mener vernetjenesten i oljebransjen over flere år har fått forverrede arbeidsforhold. Nå krever de at departementet innfører særregler, slik at verneombudene blir fristilt fra sine ordinære arbeidsoppgaver på offshoreinstallasjoner og landanlegg.

– Vi har sett en avprofesjonalisering av vernetjenesten og kutt i opplæringen. Nå må man ta en ordentlig økt og få dette på plass. Derfor foreslår vi dette som en midlertidig ordning i tre år. Det er et virkemiddel som kan gi raske resultater, sier Hauge.

Arbeids- og sosialdepartementet hadde onsdag ettermiddag ikke mottatt brevet.

– Dersom vi mottar et brev fra dem, vil vi svare på dette før vi svarer i media, sier pressekontakt Gro Ørsal.

Equinor ønsker ikke å si noe om hvorvidt Bellonas krav kan bli et mulig utfall.

– Slike vurderinger er en del av arbeidet som nå settes i gang. Vi skal se på hva som er status og om vi sammen kan komme fram til løsninger, men jeg vil ikke forskuttere hva som kan bli konklusjonen, sier Morten Eek.

Frederic Hauge mener Ptils funn er dramatiske.

– Gjelder mange operatører

Bellona-brevet er ikke bare basert på Ptils siste tilsynsrapport, men på en bredere gjennomgang av sikkerheten på sokkelen og vernetjenestens arbeidsforhold.

I brevet vises det blant annet til at antallet varsler om alvorlige hendelser på sokkelen har firdoblet seg på to år - en utvikling Ptil mener er svært bekymringsfull.

Bellona har sett på vernetjenesten i ti operatørselskaper på norsk sokkel og studert tilsynsrapporter knyttet til dette arbeidet.

«Vi vil bemerke at alvorlige forhold knyttet til vernetjenesten ikke er begrenset til å gjelde Equinor, men gjelder alle de undersøkte operatørselskapene. Parallelt med utfasingen av hovedverneombud på heltid har selskaper på norsk sokkel stadig nedbemannet og dermed redusert kapasitet,» skriver stiftelsen.

Les også

Frykter at koronatiltak går ut over sikkerheten på sokkelen

Les på E24+

Dette er uhellene som er gransket på norsk sokkel i år

Har kostnadskutt skylden?

Frederic Hauge mener utviklingen for vernetjenesten henger sammen med kostnadskutt i bransjen de siste årene, blant annet det mye omtalte Step-programmet som Equnior innførte i 2014.

– Vernetjenesten har tapt kamp etter kamp på grunn av kutt og effektivisering. Det burde bli satt inn større ressurser på dette feltet, ikke mindre, sier Hauge.

Ptil viser i sin tilsynsrapport til at oljenæringen de siste årene har vært preget av usikkerhet, og at det er gjennomført flere kostnadskutt og effektiviseringer.

Om Equinor skriver tilsynet: «Selskapets nødvendige tilpasninger for å ivareta forretningsmessige mål kan få konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og påvirke evnen til å forebygge storulykke.»

– Det er lov å gjøre endringer, men ikke på bekostning av sikkerheten. Da er det viktig at arbeidstakerne blir hørt, også i sikkerhetsarbeidet, sier Øyvind Midttun i Ptil.

– Vi er lydhøre for oppfatninger av hvordan vi følger opp sikkerhetsarbeidet. Sikkerhet er vår beste investering, og vi er avhengig av å gjøre ting skikkelig. Men vi skal være obs på at det kan være dialemmer i avveininger mellom effektivisering og sikkerhet, svarer Equinors Morten Eek.

Publisert: