Alvorlige regelbrudd på Seadrill-rigg

Petroleumstilsynet har gjennomført en granskning av en hendelse på Seadrills Stavanger-baserte rigg, West Bollsta. Granskningen avdekket alvorlige regelbrudd, og Seadrill har fått pålegg om utbedringer.

Seadrills borerigg West Mira. En hendelse på boreriggen West Bollsta ble gransket som svært alvorlig av Ptil.
Publisert: Publisert:

Petroleumstilsynet (Ptil) slo i 2020 alarm etter svært mange alvorlige hendelser. I oktober i fjor hadde tilsynet startet 12 granskninger av alvorlige hendelser, som var et historisk høyt tall. Ptil-sjef Anne Myhrvold sa den gang at trenden både var urovekkende og bekymringsfull.

– Vi så i fjor høst en bekymringsfull økning i antall innrapporterte alvorlige hendelser. Årsaken til økningen var uklar, men vi valgte å gå ut med et varsko til næringen, sier kommunikasjonsrådgiver i Ptil, Øyvind Midttun.

– Kunne gått virkelig galt

Torsdag 25. mars legger Ptil frem til årlige kartleggingen av risikonivået i petroleumsnæringen, og Midttun håper fjorårets varsko har gitt avkastning.

– Vi var opptatt av å signalisere til selskapene at de måtte finne ut hvorfor denne økningen fant sted, og at de måtte gjøre nødvendige tiltak for å snu utviklingen, sier Midttun.

Les på E24+

Dette er uhellene som er gransket på norsk sokkel i år

En av granskningene ble gjennomført etter en hendelse på riggen West Bollasta, som er Stavanger-basert og drevet av Seadrill. Et 26,5 tonn tungt og nesten 23 meter langt stigerør falt på boredekket. Hendelsen medførte ikke personskader, men i granskningen fra Ptil kommer det frem at røret, med bare litt endret fallretning kunne skadet og tatt livet av flere personer.

– Heldigvis ble ingen personer skadet, men vår gransking har vist at dette kunne gått virkelig galt. Hendelsen kunne resultert i enten alvorlig personskade eller død. Vi anser dette som en klart alvorlig hendelse, noe også vår reaksjon reflekterer, sier Midttun.

Ni avvik

Ptils granskning har kommet frem at verktøyet som brukes for å løfte røret hadde vesentlige mangler. Granskningsrapporten avdekker også mangler i kompetanse, styring og oppfølging av utstyret.

Hele ni avvik er identifisert, deriblant vedlikeholdsvikt og risikovurdering. Seadrill får også kritikk for at de ikke har fulgt opp tidligere pålegg fra tilsynet, de mener at dette kan ha påvirket hendelsen.

– Vår granskning avdekket brudd på regelverket, hvorpå vi reagerte med å gi Seadrill pålegg, avslutter Midttun.

Seadrill pålegges nå å gjennomgå sine prosedyrer, styringssystem og tiltak nøye for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Kommunikasjonssjef i Seadrill, Iain Craknell, sier at bedriftens mål er at det overhodet ikke skal være slike hendelser på deres rigger og at selskapet kommer til å etterfølge Ptils pålegg.

Publisert: