Ptil fant alvorlig regelbrudd på Goliat-plattformen

Potensielle tennkilder ble ikke koblet ut ved deteksjon av gass på plattformen. – Vi tar tilbakemeldingene på stort alvor, sier Vår Energi.

Goliat-plattformen ligger i Barentshavet.
Publisert: Publisert:

I oktober i fjor gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn på Goliat-plattformen i Barentshavet. Det ble lagt spesiell vekt på oppfølging av tidligere pålegg og kontroll av det elektriske anlegg og tilhørende systemer.

Under tilsynet ble det avdekket et alvorlig regelbrudd knyttet til tennkildeutkobling: Utstyr som kan være potensielle tennkilder, ble ikke sikret eller koblet ut ved gassdeteksjon på plattformen.

Store problemer

Goliat var lenge en stor verkebyll for operatør Goliat, tidligere Eni Norge. Plattformen var mange år forsinket og ble nesten 20 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Blant annet er det tidligere avdekket omfattende mangler nettopp ved det elektriske anlegget på plattformen. Noe av hensikten med det siste tilsynet var å se om tidligere pålegg er fulgt opp. Ifølge Ptil var ikke alle avvik utbedret.

«Det var imidlertid vårt inntrykk at selskapet har hatt intensjon om å korrigere alle avvik, men at selskapet har hatt utfordringer med at avvikene har både vært omfattende og komplekse,» skriver Ptil i tilsynsrapporten.

– Tas på stort alvor

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff bekrefter at Vår Energi har mottatt tilsynsrapporten og vil svare innen tidsfristen.

– Vi er i god dialog med selskapets ansattrepresentanter om funnene i rapporten. Vår Energi har jobbet målrettet og gjort omfattende arbeid for å korrigere alle tidligere avvik, men vi har opplevd utfordringer ved at enkelte av avvikene både har vært omfattende og komplekse. Dette har bidratt til at arbeidet har tatt lengre tid enn antatt på enkelte områder, skriver Wulff i en e-post til Aftenbladet/E24.

– Samtidig viser risikoindikatorene at det har vært en kontinuerlig forbedring av sikkerheten over flere år og at risikobildet er betydelig bedret. Det har ikke vært alvorlige hendelser på Goliat de siste årene. Vi tar tilbakemeldingene fra Ptil på stort alvor og jobber nå med å håndtere avvikene som er påpekt, skriver Wulff.

Vår Energi må innen 22. februar redegjøre for hvordan selskapet skal håndtere tilsynets funn.

Ifølge Andreas Wulff har det ikke vært alvorlige hendelser på Goliat de siste årene.

Totalt åtte regelbrudd

«Vårt inntrykk var at Vår Energi har tatt flere grep innenfor flere av temaene i dette tilsynet, og at dette synliggjøres gjennom arbeidspraksis og installasjonene om bord. Vi fikk også inntrykk av at selskapet har forbedret sin tilnærming til håndtering av svekkelser som identifiseres,» skriver Ptil i rapporten.

I tillegg til det alvorlige regelbruddet ble det avdekket ble det under tilsynet avdekket sju andre avvik i følgende kategorier:

  • Overtrykksbeskyttelse av rom
  • Portabelt ikke-elektrisk utstyr
  • Avviksbehandling
  • Oppfølging av elektriske installasjoner
  • Vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Tekniske driftsdokumenter
Publisert: