Aker gir ikke opp Pecan-feltet i Ghana: Utelukker ikke et nedsalg

Kjell Inge Røkkes Aker ønsker fortsatt å bygge ut Pecan-funnet i Ghana, men vurderer noe en rekke alternative løsninger for å få det til. Et «delvis nedsalg» er et av alternativene.

Illustrasjonsbilde av hvordan Pecan-feltet kan komme til å se ut.
Publisert: Publisert:

Det har lenge vært stille rundt Akers oljesatsing i Ghana og selskapet Aker Energy, men da Aker slapp kvartalsrapporten sin fredag kom det frem at det kan bli endringer.

– Det neste steget er å levere en utbyggingsplan, men vi ser parallelt på strategiske alternativer for selskapet, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker om Aker Energy under kvartalspresentasjonen til Aker fredag.

– Finansieringen av prosjektet er en naturlig del av forberedelsene og vi utforsker flere ulike strukturer og alternativer. Det inkluderer også et delvis nedsalg, fortsatte han.

Selv om Aker tidligere har vært åpne på at de vurderer å invitere med andre investorer, førte uttalelsen om et mulig «delvis nedsalg» til spørsmål fra både analytiker- og journalisthold.

– Aker jobber med å realisere prosjektet med dagens partnere, Lukoil og GNPC (Ghanas nasjonale oljeselskap, journ.anm.). Som en del av dialogen er en langsiktig, robust og effektiv finansiering et av temaene, som i alle utbygginger, sier Eriksen til E24.

– Justering i vår eierandel kan ikke utelukkes, men det er for tidlig å si noe mer om enkeltelementer i løsningen, fortsetter han.

Aker og Røkke (via et investeringsselskap) eier 50 prosent hver av Aker Energy. Røkke eier igjen drøyt to tredjedeler av Aker.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker satte nesten ny rekord: Nettoverdiene økte til 62,2 milliarder

Det er altså ikke avklart om det er aktuelt for Aker å redusere sin eierandel i Aker Energy eller om det kan bli aktuelt å redusere eierandelen i selve Pecan-funnet – om det blir noen endring i det hele tatt.

Per i dag fordeler eierskapet i Pecan-lisensen seg slik:

  • Aker Energy er operatør og eier 50 prosent
  • Lukoil eier 38 prosent
  • GNPC, Ghanas nasjonale oljeselskap, eier 10 prosent
  • Fueltrade Limited eier 2 prosent

Etter at Røkke og Aker det siste tiåret har bygget opp oljeselskapet Aker BP på norsk sokkel skulle Aker Energy og deres Pecan-felt i Ghana bli det neste store prosjektet.

Røkke har selv vært engasjert i Ghana i en årrekke, og i februar 2018 gjorde Aker comeback i Ghana gjennom å kjøpe Hess’ andel i Pecan-funnet.

I mai i fjor skrev E24 at Aker og Røkke til sammen hadde investert 1,9 milliarder kroner i Aker Energy før prosjektet ble lagt på is.

I slutten av mars i fjor ble det nemlig klart at Pecan-prosjektet var utsatt på ubestemt tid og at det skulle nedbemannes i Aker Energy. Det skjedde samtidig som oljeprisen kollapset i takt med at coronapandemien spredte seg, men skyldtes også utfordringer i prosjektet.

Aker Energy var også gjennom flere sjefsbytter og har siden i fjor blitt ledet av Håvard Garseth.

Les også

Nye direktører i Freyr: Aker-topp Jan Arve Haugan blir driftsdirektør

Vil ikke «time» oljemarkedet

I juni gjorde Aker Energy det klart at man fortsatte å jobbe videre med prosjektet med en mindre stab for å finne frem til et konsept som kan fungere.

Det budskapet gjentok Aker fredag.

Etter at coronapandemien sendte oljeprisen inn i et fritt fall, har den gradvis hentet seg inn igjen. Fra bunnen i april i fjor på rundt 20 dollar per fat er prisen nå nesten oppe i 70 dollar.

– Gitt den oppturen man nå ser i oljebransjen, er det ikke bare å satse for å få dette realisert?

– For å utvikle et dypvannsfelt som dette er gode forberedelser erfaringsvis helt avgjørende for en vellykket prosjektutvikling. Da markedet så helt annerledes ut for et år siden besluttet vi å utvikle en ny og stegvis utbygging av Pecan-feltet, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Vi er opptatt av å ikke «time» markedssvingninger, men snarere å få utviklet et robust prosjekt. Den alternative planen er nå i ferd med å bli konkretisert, fortsetter han.

Les også

Aker BP leverer solid resultatvekst i første kvartal

Overrasket over gunstige betingelser på oljelån

– Det siste året har fokuset på klima og bærekraft (ESG) økt i finansmarkedene. Har det gjort det vanskeligere å få finansiert prosjektet eller økt kapitalkostnadene?

– Isolert sett påvirker det ikke Pecan-prosjektet og Aker Energy, men det pågående skiftet er relevant for hvilke kapitalkilder som er tilgjengelige og attraktive for utbyggingen, sier Eriksen.

– Derfor er det også viktig å tenke på alternativer til det som vil være de tradisjonelle kildene for finansiering, fortsetter han.

Finansdirektør Svein Oskar Stoknes i Aker peker også på hva slags betingelser som oljeselskapet Aker BP har fått i det siste.

Da selskapet i september i fjor hentet penger i obligasjonsmarkedet i dollar ble det gjort til henholdsvis 2,875 og 4,0 prosent rente.

Da Aker BP nå i mai annonserte et obligasjonslån i euro ble prisen 1,125 prosent i fast rente.

– Den euroobligasjonen ble attraktivt priset. Aker BP har utstedt i dollar tidligere og vi tenkte at en euroobligasjon kanskje ville vært smalere, men den ble altså priset enda bedre, sier Stoknes og fortsetter:

– Gitt bekymringen om ESG i hele E&P-sektoren (olje- og gassbransjen, journ.anm.), så var vi litt overrasket over den sterke prisingen, fortsetter han.

Les også

Må pumpe mer friske penger ned til sitt private afrikanske oljeeventyr

Kostnadsnivået er «omtrent halvert»

Under kvartalspresentasjonen fortalte Eriksen at det neste steget for Pecan-feltet er å levere inn en utbyggingsplan til myndighetene.

Kostnadsestimatet for den opprinnelige utbyggingsplanen var på 4,4 milliarder dollar, opplyste Aker Energy i mars 2019. Der skulle man i første omgang hente ut 334 av de anslagsvis 450 til 550 millioner fatene som man mener ligger i hoveddelen av Pecan-funnet, gjennom et produksjonsskip (FPSO).

– Teamet har gjort en flott innsats for å optimalisere konseptet (...) Man beholder det meste av produksjonen, mens balanseprisen er redusert og kostnadsnivået er omtrent halvert, sa Eriksen under presentasjonen.

Tidligere har den politiske prosessen for å få feltutbyggingen vist seg å være mer krevende enn først antatt.

– Er den et hinder for å realisere prosjektet nå eller handler det primært om å få ferdigstilt konseptet og ingeniørarbeidet?

– Dialog med relevante myndigheter i Ghana er en del av de pågående forberedelsene. Aker Energy opplever at dialogen er god og at man deler ambisjonene om å gjennomføre feltutbyggingen, sier Eriksen.

Les mer om Aker Energy-satsingen i arkivet:

Les på E24+

Kjell Inge Røkkes Aker har solgt «Ghana-expressen»

Les også

Akers oljeprosjekt i Ghana kan få grønt lys neste år: – Balanseprisen er blant de mest attraktive i bransjen

Les også

Aker gir ikke opp i Ghana: Vil finne løsning for Pecan-feltet

Les også

Røkke og Aker er på sin tredje Ghana-sjef: Investerte 1,9 milliarder før det var stopp

Les også

Malaysisk leverandør sikrer milliardkontrakt på Røkkes ghanesiske oljefelt

Publisert: