Må si opp over 100 ansatte etter at Equinor-kontrakt gikk tapt

Mer enn halvparten av medarbeiderne i Deepwell må forlate selskapet.

Publisert:

I forrige uke kom meldingen om at Altus Intervention og Archer sammen med samarbeidspartnere hadde vunnet oppdraget med å levere brønntjenester på 28 Equinor-plattformer i minst fem år

Kontraktene er til sammen verd 5 milliarder kroner og sikrer 500 oljejobber i selskapene.

Men det finnes også tapere etter tildelingen. Deepwell, med hovedkontor på Karmøy, har hatt store brønnkontrakter med Equinor de siste årene, men ble forbigått denne gangen. Equinor-kontrakten har stått for over halvparten av selskapets omsetning.

– Det har begynt å synke inn nå. Vi fikk beskjed forrige mandag, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen til Aftenbladet/E24.

Oppsigelser

Nå må han sette i gang en omfattende nedbemanning. I første omgang kommer 120–140 av selskapets om lag 215 ansatte til å miste jobben etter at Equinor-avtalen glapp.

– Det er ikke kjekt å stå i en slik sak. Vi har veldig mange flinke folk som nå mister jobben. Men jeg håper jo at vi kan ta dem inn igjen på et senere tidspunkt, sier Arnesen.

Haugesunds Avis har også omtalt kuttene.

Det er flest offshorejobber som forsvinner, men også mange stillinger på land. Ifølge Arnesen vil det bli rene oppsigelser.

– Vi har hatt god dialog med fagforeningen for å finne ut hvordan dette skal løses på en best mulig måte, sier Arnesen.

Han tror imidlertid det vil være gode muligheter for å finne nye jobber for de ansatte som nå må forlate Deepwell.

– Det er selvsagt trist å få oppsigelsen i hånden, men mange av oppgavene ute på installasjonene vil fortsatt være der. Dermed kan det være muligheter i andre selskaper, sier Arnesen.

Deepwell leverer i dag brønntjenester til elleve Equinor-plattformer, blant annet på Statfjord-feltet.

– Vi er optimister

Selv om han naturlig nok helst skulle sett at situasjonen var annerledes, ser ikke Deepwell-sjefen helt mørkt på det. Han understreker at dette er en del av livet i oljeservicebransjen: Kontraktene gjelder for en gitt periode, og når de utløper, står man i fare for å miste dem. Noen ganger er man på vinnerlaget, og andre ganger står man igjen som taper.

– Når dørene lukkes for en kontrakt, åpner det seg nye muligheter. Nå håper jeg vi får de gode nyhetene neste gang, sånn at vi kan bemanne opp igjen. Vi er optimister, sier Arnesen.

– Det raser litt sammen noen dager når du får en slik beskjed, men så handler alt om å bygge seg opp igjen.

Han viser også til at selskapet fortsatt har viktige kontrakter med andre oppdragsigivere. Equinor-kontraktene avsluttes ved utgangen av april.

Hør podkast om langtidsledighet:

Vil ha bedre kontrakter

Ifølge Arnesen ble ikke koronaåret 2020 så aller verst. Inntekten steg fra 2019 og endte mellom 350 og 400 millioner, hvor Equinor-avtalene altså sto for over halvparten.

– Men det er ingen hemmelighet at disse kontraktene har vært utfordrende med lav lønnsomhet, sier Arnesen.

Han viser til at avtalen ble inngått under oljekrisen for noen år siden. Da var leverandørbedriftene desperate etter arbeid, og dermed hadde oljeselskapene gode kort på hånden i forhandlingene.

– Det er viktig at framtidens kontrakter blir bærekraftige og at de ikke blir tapsprosjekter for leverandørene, sier Arnesen.

– Trist

Hovedtillitsvalgt Kenneth Norum sier til Haugesunds Avis at folk er «litt i sjokk» over det som har skjedd.

– Det er en trist situasjon vi har kommet opp i, og naturligvis er det ganske tøft for de ansatte. Samtidig er vi klare for å snu dette og satser på å lande nye kontrakter. Vi er jo et veldig kompetent miljø og satser på å slå tilbake og vinne nye kontrakter, håper Norum.

Publisert:

Her kan du lese mer om