Petroleumstilsynet gransker gasslekkasje på Statfjord B

Equinor er operatør på feltet der hendelsen skjedde.

Equinor er operatør på Statfjord B, der gasslekkasjen skjedde.
Publisert: Publisert:

Petroleumstilsynet starter gransking av en gasslekkasje som skjedde på Statfjord B-feltet i Nordsjøen 23. mai i år.

Det skriver tilsynet i en pressemelding.

«Hendelsen skjedde i forbindelse med oppkjøring av prosessanlegget etter revisjonsstans. Gasslekkasjen ga utslag på flere detektorer. Lekkasjerate og volum er foreløpig ukjent», skriver de i meldingen.

Tilsynet sier at målet med granskingen er å finne årsaken til hendelsen og eventuelle lærepunkt.

De vil blant annet kartlegge hendelsesforløpet, vurdere konsekvenser, finne årsakene og identifisere avvik og forbedringspunkter.

Publisert: