Strømleverandører tapte rettssak mot staten

NorgesEnergi, Fortum Strøm og Fortum Markets tok staten til retten for å kunne fortsette å selge en type strømavtale. De vant ikke frem og staten frifinnes.

Publisert:

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har pålagt flere selskaper å avvikle en type strømavtaler som går ut på at kunden betaler den samme summen hver måned for å unngå overraskelser.

RME mener avtaletypen ikke er i tråd med regelverket for fakturering, noe som ikke ble godt mottatt av NorgesEnergi, Fortum Strøm og Fortum Markets. Selskapene tok derfor staten til retten og krevde å få fortsette å selge avtalene. Alle selskapene er eid av Fortum.

I en fersk dom fra Oslo tingrett kommer det fram at staten ved Energiklagenemnda frikjennes, og at strømselskapene må betale 109.200 kroner i saksomkostninger.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Fortum, men har ikke lyktes med det.

VG har også vært i kontakt med NorgesEnergi som henviser til Fortum for kommentar.

RME: Følger ikke regler for fakturering

De omstridte avtalene går ut på at kunden betaler inn et beløp hver måned til en kundekonto. Denne summen skal dekke strømleveranse og eventuell nettleie. Beløpet er likt hver måned, og formålet er å jevne ut kundens betalinger gjennom året.

Kundene betaler hver måned to fakturaer:

En som sier hvor mye som betales inn til denne kundekontoen. Og en som gjelder strømforbruk og det som strømmen har kostet, og eventuell nettleie.

Den siste fakturaen, som gjelder strømforbruket, betales ved at den trekkes fra kundekontoen.

RME mener slike avtaler ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

– Måling, avregning og fakturering skal ifølge lovverket skje på bakgrunn av det målte forbruket. Det er det disse avtalene ikke gjør. Vi har gitt flere selskaper beskjed om å avvikle strømavtaler som bryter med regelverket, sa NVE-sjef Kjetil Lund til E24 i november.

RME er en uavhengig reguleringsmyndighet organisert som en egen enhet i NVE.

Se hva strømmen koster hos deg her.

– Vi mener at RME og Energiklagenemnda tolker lovverket feil når de legger til grunn at strømleverandører ikke har lov til å tilby denne tjenesten, sa kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum til E24 tidligere i januar.

Fortum klaget på avgjørelsen fra RME, men Energiklagenemnda opprettholdt avgjørelsen.

Forbrukerrådet kritisk

Også Forbrukerrådet har vært kritisk til avtalene.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket sa til E24 i forkant av rettssaken at det er «uforståelig» for dem at selskapene forfølger saken ved å saksøke staten.

– Dette er en avtaleform Forbrukerrådet er svært skeptiske til. NVE har vært tydelige på at kundene står i fare for å miste kontrollen over egne strømutgifter, og har sammenlignet avtalen med forbrukslån, sa Blyverket til E24.

RETTELSE: VG skrev først at RME hører inn under NVE. Dette er ikke helt korrekt. RME var inntil 1. november 2019 en avdeling i NVE, administrativt underlagt Olje- og Energidepartementet. Men etter at tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett ble RME utpekt til å utføre oppgaver som uavhengig reguleringsmyndighet og er organisert som en egen enhet i NVE. Saken ble endret 26. januar 2022, klokken 12.41.

Publisert:

Her kan du lese mer om