Statnett vil kutte nettleien med 20-25 prosent

Coronakrisen gjør at Statnett vil kutte nettleien med 20-25 prosent i 2021. Samtidig får industrien mindre rabatt enn ønsket på nettleien. – Gir ikke det svaret vi hadde håpet på, sier Norsk Industri-direktør.

Statnett vil kutte nettleien med 20 til 25 prosent neste år grunnet coronakrisen, men foreslår samtidig en flat rabatt på 50 prosent i industrikundenes nettleie. Norsk Industri frykter for belastningen på sikt.
Publisert:

Det kommer frem i en melding torsdag.

– Vi er inne i en nasjonal dugnad, og ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

– Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, legger han til.

Dette krever at nettoperatøren får tillatelse om å utsette inntekter. Dette må Statnett søke om til NVE-myndighetene RME, opplyser selskapet. Endringene i nettleien må også drøftes med Statnetts kundeorganisasjoner, før nettleien formelt vedtas 1. oktober.

– En mager trøst

Samtidig vil Statnett innføre en flat rabatt i industriens nettleie på 50 prosent. Norsk Industri mener det er mulig å gi en høyere rabatt enn dette, og er derfor skuffet over den samlede effekten av Statnetts forslag.

– Vi er skuffet over totaliten i Statnetts styrevedtak, sier direktør Ole Børge Yttredal i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri til E24.

Statnetts grep med å senke nettleien i 2021 gjør det noe lettere for industrien i en krevende tid for næringslivet, men Norsk Industri er mest opptatt av hva som skjer med nettleien over tid.

– Det er positivt at Statnett kommer industrien i møte med en noe lavere tariff neste år. Det er imidlertid en mager trøst, sier Yttredal.

– Denne rabatten gir en gevinst på kort sikt, men industrien må betale den tilbake senere. Det bidrar ikke til den stabiliteten og langsiktigheten som industrien er helt avhengig av i en vanskelig situasjon. Styrevedtaket gir ikke det svaret vi hadde håpet på, og mener er mulig, sier Yttredal.

– En vanskelig situasjon

Statnett sier at selskapet har klart å flate ut nettleien for vanlige forbrukere, mens industrien har betalt mer de siste årene.

Nå kuttes nettleien for disse gruppene til neste år.

– Vi bygger et kraftnett for fremtiden, med mer fornybar kraft og betydelig elektrifisering. Disse kostnadene blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Målet er å gjøre dette uten at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, sier Hundhammer.

Statnett driver det høyeste nivået i kraftnettet, som kalles sentralnettet. Dette er de store «motorveiene» i nettet, med linjer på opptil 420.000 volt som overfører kraft over store avstander, og til og fra utlandet.

Endrer tariffmodellen

Statnett har arbeidet med en ny tariffmodell i flere år. Nå vil de gi en flat rabatt på 50 prosent på nettleien til alle industrikunder. Dagens industrikunder har hatt rabatter på mellom seks prosent og 60 prosent.

– Dette gjør at nettleie for enkeltkunder i industrien kan bli noe endret, men vi opprettholder altså en rabatt som gjør at den kraftintensive industrien betaler halvparten av hva mindre bedrifter og vanlige kunder gjør, sier Hundhammer.

Norsk Industri har lenge tatt til orde for en rabatt på minst 60 prosent, ifølge Yttredal.

– Vi er ikke fornøyd med at de beholder en modell med 50 prosent flat rabatt. Vi mente det er fullt mulig å gitt en høyere rabatt enn det, innenfor EØS-reglene, sier han.

– Hva er problemet med 50 prosent rabatt?

– Det bidrar til at den samlede industrien får en mye høyere belastning enn den har hatt til nå. Vi mente at man burde opp i over 60 prosent rabatt. Men vi må se litt mer på dette før vi tar endelig stilling til forslaget, sier Yttredal.

Industriselskaper som aluminiumsprodusenten Hydro har tidligere advart Statnett mot å trappe ned rabatten, og sagt at endringer vil kunne koste selskapet opptil flere hundre millioner kroner i året.

Reduserer rabatt for fleksibelt forbruk

Næringen har vært veldig spent på hva som vil skje med nettleien for fleksibelt forbruk. Det har vært gitt rabatt til forbruk som raskt kan kobles ut ved behov, for å sikre stabilitet i nettet.

Denne rabatten skal trappes ned neste år og avvikles i 2022, ifølge Statnett. Selskapet sier at det blir utviklet mer effektive metoder for å sikre fleksibilitet i nettet. Rabatten blir på 50 prosent av dagens nivå i 2021.

– Dette vil gjøre det mulig for lokale nettselskaper å vurdere tilsvarende ordninger på lavere nettnivåer, dersom de ser at den gir vesentlig nytte for dem, sier Hundhammer.

Forbrukere som er koblet på nettet i nærheten av eksisterende kraftproduksjon vil fortsette å få samme rabatt som i dag, påpeker Statnett.

Publisert: