Nordea-undersøkelse: Miljøhensyn ikke viktig for norske bedrifter

Hele 80 prosent av norske bedrifter tror ikke det er forretningsmuligheter i bærekraft. – Dette er ganske urovekkende tall for å si det mildt, sier lederen for bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

Jon Brenden, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge.
Publisert: Publisert:

Fokus på bærekraftige investeringer (ESG) betegnes om en megatrend internasjonalt, men norske bedrifter bryr seg lite.

– En av to bedrifter sier de fokuserer på bærekraft, men det er ikke av miljøhensyn, sier Jon Brenden, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge, til E24.

Nordea har gjennomført en undersøkelse om bærekraft blant 2145 bedrifter i Norden, med et bredt utvalg av små, mellomstore og store bedrifter. I Norge har 530 bedrifter svart.

– Det er litt skuffende, særlig at bedriftene oppgir at klimautfordringene ikke er hoveddriveren, men heller omdømme, kundeetterspørsel eller rekruttering av ansatte, sier Brenden.

Det kan se ut som det er de største bedriftene som er best på bærekraft.

– Hvis du er stor og for eksempel har kunder i andre enden som stiller konkrete krav, så må du ha det i orden med bærekraft, sier han.

Globale investorer ligger an til å investere rekordhøye 3.100 milliarder kroner i investeringer definert som «bærekraftige» i år, en vekst på 30 prosent fra 2018, viser tall fra finansbransjens globale organisasjon Institute of International Finance (IIF).

Sinke i Norden

Andelen bedrifter i undersøkelsen som mener bærekraft er viktig er på 55 prosent i Norge. Dermed blir vi solid slått av både Sverige med 66 prosent og Finland med 75 prosent. Danskene er derimot på bunn med 42 prosent.

– Hvorfor er vi dårligere enn våre naboer, er det relatert til at vi er et «oljeland»?

– Jeg tror du kan være inne på noe der. Når jeg møter kollegaer i Norden, får jeg et klart inntrykk av at svenskene har kommet lenger.

På spørsmålet om bedriften rapporterer om bærekraft, er andelen som svarer bekreftende 26 prosent i Norge, mot 29 prosent i Sverige.

– Kanskje vi ikke merker klimautfordringene like godt i Norge og at det ikke har kommet så langt her at det får økonomiske konsekvenser hvorvidt man satser på det eller ei, sier Brenden.

Finansiering kan bli dyrere

Bare en av fem bedrifter svarer at de satser på bærekraft fordi det ligger forretningsmuligheter i det.

– Her tror jeg mange bedrifter vil våkne. Jeg tror dette tallet vil øke betraktelig i årene som kommer, sier Brenden.

Han tror bedrifter som ikke satser på bærekraft i fremtiden kan bli utelukket fra å gjøre forretninger og få det vanskeligere med å selge sine produkter. I tillegg vil det bli vanskeligere og dyrere å få finansiering, fordi bankene vil legge på et risikopåslag for bedrifter uten bærekraftsvurdering.

– Jeg tror også at vi i banknæringen kommer til å møte nye reguleringskrav fra myndighetene, som gjør at vi må ha mer kapital bak utlån til kunder som ikke er ESG-sertifisert, sier han.

Bankmannen medgir også at Nordea sammen med andre banker må ta mer ansvar på dette feltet.

– Absolutt. Jeg mener det er en del av vårt samfunnsansvar. Vi har dialog med bedrifter der vi tar opp dette spørsmålet.

Nordea har også nylig lansert såkalte grønne bedriftslån.

– Så langt er ikke prisforskjellen på grønne lån så stor, men i fremtiden kan det nok virkelig utgjøre en forskjell, det er jeg overbevist om.

Det er første gang Nordea gjør en slik undersøkelse, det er derfor umulig å si hvordan utviklingen har vært. Fremover sikter banken mot halvårlige spørreundersøkelser om dette temaet.

– Da håper jeg virkelig vi ser en bedring, avslutter Brenden.

Les på E24+

Nå flykter flere forbrukslånsbanker utenlands etter strengere regler

Les også

Rekordhøye grønne investeringer: – Det er helt enormt

Publisert: