Ressursutnyttelsen viktigst

Det er ikke lett å henge med i svingene når man diskuterer privatisering av Statoil, og hvordan staten skal disponere den enorme olje- og gassformuen som kalles SDØE. Bør staten selge eller avhende større andeler til Statoil og Norsk Hydro, eller burde også utenlandske oljeselskaper få mulighet til å kjøpe ? Dypest sett dreier saken seg nemlig om hvordan landets felles verdier forvaltes best mulig. Det viktigste er hvordan vi utnytter de store ressursene – ikke nødvendigvis hvem som gjør det. <br />

Det er ikke lett å henge med i svingene når man diskuterer privatisering av Statoil, og hvordan staten skal disponere den enorme olje- og gassformuen som kalles SDØE. Bør staten selge eller avhende større andeler til Statoil og Norsk Hydro, eller burde også utenlandske oljeselskaper få mulighet til å kjøpe ? Dypest sett dreier saken seg nemlig om hvordan landets felles verdier forvaltes best mulig. Det viktigste er hvordan vi utnytter de store ressursene – ikke nødvendigvis hvem som gjør det.

Les hele saken med abonnement