Eksperter spår at bærekraft blir normen i finansbransjen dette tiåret

Ekspertene enes om at bærekraft vil ha mer å si i finansbransjen i tiåret som kommer.

Publisert:

– Jeg er hundre prosent sikker på at dette vil prege tiåret som kommer, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, til E24.

– Det har vært en eksplosjon av oppmerksomhet rundt ESG det siste året, og det er tydelig at både investorer og forbrukere er mer opptatt av hvilke selskaper de investerer i og at de er bærekraftige

ESG står for Environment, Social and Governance Criteria, eller miljø-, samfunn- og selskapsstyringskriterier. Kriteriene brukes for å finne ut om et selskap er en god investering ut ifra et bærekraftsperspektiv.

Å vektlegge disse kriteriene i analysen av selskap, tror ekspertene E24 har snakket med blir normen i tiåret som kommer.

Les på E24+

The Economist: Er ESG-vurderingene noe å stole på?

Standard innen 2030

– Jeg håper ESG blir normen rett og slett, at vi har en standard innen 2030, når målene som ble satt i Parisavtalen skal nås. Det må bli en risiko å ikke operere i tråd med Parisavtalen, sier Saltvedt.

Parisavtalen er internasjonal avtale som skal sørge for at verden klarer å begrense klimaendringene innen 2030. Den ble signert av nesten alle verdens land i 2015, men USAs president Donald Trump har bestemt seg for å trekke USA ut av avtalen.

Saltvedt tror de mange eksemplene på ekstremvær og naturkatastrofer de seneste årene har forsterket hvordan næringen ser på bærekraft.

– Det er helt klart at kapital er et viktig redskap for å få endringer til å skje, et selskap overlever ikke uten kapital. Så man må bruke kapitalen som et styringsmiddel, sier Saltvedt.

Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Bærekraft en naturlig risikofaktor

Også Sondre Myge Haugland, spesialist i ansvarlige investeringer i Skagen fondene, spår at bærekraft vil være standarden i finanssektoren i tiåret som kommer – i hvert fall i Europa.

– I Europa vil dette være en selvfølge i løpet av det neste tiåret. I USA er utviklingen litt opp og ned. Kina begynner også å ta til seg mye av dette, selv om motivasjonen nok er politisk stabilitet heller en bærekraft, sier Myge Haugland til E24.

Han sier fokus på miljø og samfunn har blitt en naturlig risikofaktor for en investor, og dermed fått en naturlig plass i den finansielle vurderingen av et selskap.

Les også

Europa når ikke miljømål for 2020 og det ser enda verre ut for 2030

Finanssektoren må med på dugnaden

– Jeg tror dette vil bli en integrert del av finansverdenen, samtidig som det er en mobilisering rundt ESG som ikke bare er markedsbasert, men også kommer fra politikken. Det har kommet et bredt spekter av uavhengige aktører som fremhever at dette er viktig, sier Myge Haugland.

Mygen Haugland trekker i likhet med Saltvedt frem Parisavtalen som en viktig politisk rettesnor for finansnæringen, og sier det er viktig at bransjen er med på å «brette opp ermene».

– Overordnet kan man se på en global dugnad for å få ned utslippene. Finansbransjen har en naturlig plass i den dugnaden, sier Myge Haugland, og legger til:

– Det er ganske åpenbart at vi potensielt står ovenfor en reorientering av samfunnskontrakten, hvor vi begynner å tenke langsiktig i investeringer og beveger oss bort fra tankegangen om å maksimere utbytte raskest mulig.

Les også

Mener finansbransjen må se på mer enn klima: WWF advarer mot «naturrisiko»

Store endringer

Ane Rongved er bærekraftansvarlig i Odin Forvaltning. Hun mener selskaper som arbeider i tråd med FNs bærekraftmål har, og kommer til å ha, et konkurransefortrinn.

– Jeg tror begrepet ESG kommer til å bli mindre brukt, og at det heller glir inn som en integrert del av rapportering og analyser. På sikt blir det hygienefaktor, skriver Rongved i en e-post til E24.

Forvalteren tror de neste årene vil by på store endringer, og mener bransjen er på god vei allerede.

– Finansbransjen kan gjøre en stor forskjell. Bærekraft har fått mye mer fokus de siste årene, antagelig som en konsekvens av klimaspørsmålet som begynner å haste. Når kravene kommer fra investorene treffer dette globalt, og endringene skjer antageligvis raskere enn om myndigheter regulerer, skriver Rongved.

Les også

Finanstilsynet ser økt fare for grønnvasking av investeringer

Les også

Nordea havner på bunn i etikk-kåring

Publisert: