Oljeekspert om Saudi-Arabias statsbudsjett:
– Bare et tidsspørsmål før de må kutte mer

Lave oljepriser har tvunget Saudi-Arabia til å gjøre store kutt i statsbudsjettet, og flere vil bli nødvendige, mener BI-professor Ole Gunnar Austvik.

STRAMMERE: Til nå har OPEC-landene klart seg bedre enn mange andre med den lave oljeprisen fordi produksjonskostnadene er lavere, men nå begynner selv de mest stabile landene å merke presset.
Publisert: Publisert:

Mandag annonserte Saudi-Arabia at de hadde et underskudd på statsbudsjettet i 2015 på 855 milliarder kroner. Dette er kun andre gang siden finanskrisen at verdens største oljeeksportør går i underskudd.

Oljeprisens fall fra 110 dollar per fat i 2014 til 36,62 dollar per fat i skrivende stund har rammet oljelandets økonomi hardt, og myndighetene melder at de vil kutte forbruket fra 2.269 milliarder kroner i 2015 til om lag 1946.28 milliarder kroner i 2016. Men selv ikke dette venter myndighetene vil stoppe underskuddet, som regnes å ende på 755,3 milliarder kroner neste år.

– Jeg synes ikke kuttene Saudi-Arabia gjør er særlig store når en ser på hvor mye inntektene deres har falt, sier BI-professor og NUPI-forsker Ole Gunnar Austvik.

Han legger til at han ikke er overrasket over at oljelandet gikk med store underskudd i året som er gått.

TROR PÅ STØRRE KUTT: BI-professor og NUPI-forsker Ole Gunnar Austvik.

– Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå vil Saudi-Arabia bli tvunget til å kutte enda mer. Jeg tror vi kan få en oljepris på 30-tallet også neste år, og da må Saudi-Arabia i likhet med de andre oljelandene gjennomføre kraftige omstigninger, sier Austvik.

Les også

Venter oljepris under 50 dollar fatet i 2016

37 dollar per fat

Saudi-Arabia har lagt til grunn i sitt budsjett at oljeprisen vil ligge på rundt 37 dollar per fat neste år, skriver Bloomberg. Konsensus ligger tre dager før nyttårsaften på mellom 40 og 50 dollar per fat.

– En stat bør ikke ta risiko, og bør ligge litt under konsensus. Det er bedre å bli positivt overrasket når året er omme, enn å få et større underskudd på budsjettet fordi en har tatt for store sjanser, sier Austvik.

Les også

Forventer ikke stor oljepris-oppgang: – Følger spesielt nøye med på Syria-krisen

Han får støtte av oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea, som heller ikke er overrasket over at Saudi-Arabia endte med underskudd i 2015.

– Enten vet Saudi-Arabia noe vi ikke vet eller så legger de seg på et konservativt nivå for å bli mindre sårbar hvis oljeprisen fortsetter ned. Jeg tror nok helst det siste.

– Oljeselskapene sier også at de ønsker å bli mindre avhengige av svingningene i oljeprisen. Med et konservativt anslag har man en liten buffer å gå på, sier Saltvedt.

TROR DE SIKRER SEG: Oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets.

Selv tror hun oljeprisen vil få en gjennomsnittspris på 49 dollar per fat neste år, med et svakere første kvartal enn tidligere antatt.

Kan kutte infrastruktur

– Så langt har vi dekket underskuddet i budsjettet ved hjelp av reserver, men neste år vil ytterligere kutt være nødvendig for å balansere budsjettet, sier Saudi-Arabias finansminister Ibrahim al-Assaf til The Telegraph.

Saudi-Arabia sitter på pengereserver som ved utgangen av 2014 utgjorde 6.389 milliarder kroner. Av dette beløpet ble 698 milliarder kroner brukt over årets budsjett.

– På grunn av dette fondet har Saudi-Arabia noe mer tid på å gjennomføre nødvendige omstillinger enn land som Russland og Venezuela, hvor myndighetene har brukt opp oljeinntektene løpende. Men det er krise i Saudi-Arabia før det er krise i Norge, og om de fortsetter med dagens pengebruk er det fondet tomt om ikke mange år, sier Austvik.

Les også

80 år siden oljelagrene var så fulle til jul

Myndighetene i Saudi-Arabia skal også ha tatt opp innenlands lån for å dekke underskuddet.

– Landene i Gulfen er ofte kjennetegnet ved at myndighetene investerer i store infrastrukturprosjekter og bygninger.

– Saudi-Arabia har muligheten til å kutte disse før de må kutte i faktiske offentlige goder og lønningene til offentlige ansatte. Slike kutt vil være nødvendige i neste runde, sier Austvik.

Finansminister al-Assaf var klar på at flere infrastrukturprosjekter vil bli satt på vent i første omgang, om det er nødvendig vil de også bli kansellert. Subsidiene på bensin og annet drivstoff vil også stoppe opp neste år.

Les også

Prisforskjellen i råoljeprisene forduftet: Amerikansk lettolje like mye verdt som Nordsjøolje

Har det ikke verst

I midten av desember gjorde Saudi-Arabia det klart at de ikke ville kutte i oljeproduksjonen dersom de andre oljeproduserende landene ikke gjorde det samme i et forsøk på å stabilisere prisen.

– Saudi-Arabia har råd til å vente litt og se hva som vil skje fordi de i likhet med Norge har skaffet seg en buffer, men heller ikke Saudi-Arabia kan ventet at det ikke blir krise dersom prisene holder seg på dagens nivå, sier Austvik.

Han legger til at Saudi-Arabia absolutt ikke er det landet som vil slite mest i møte med lave priser, men at de selvsagt ikke er tjent med at de holder seg der lenge.

– Det er ikke krise i Saudi-Arabia, men de kuttene de gjør neste år er ikke store nok sammenlignet med det inntektstapet de vil få, sier Austvik.

Oljekartellet OPEC, som Saudi-Arabia er det sterkeste medlemmet av, leverte forrige uke en rapport hvor de skrev at en oljepris på 95 dollar per fat først ville være mulig i 2040. Men i løpet av de neste fem årene forventet de at prisen ville stige over 70 dollar per fat igjen.

Les også

Forventer ikke stor oljepris-oppgang: – Følger spesielt nøye med på Syria-krisen

Les også

Saudi-Arabia med rekordstort budsjettunderskudd

Les også

Konkursskred blant amerikanske oljeselskaper:
– Vanskelig å se for seg at det vil stoppe nå

Publisert:

Her kan du lese mer om