Senterpartiet: – Betal tilbake milliardene, Statkraft!

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, går langt i å antyde at kraftgiganten har holdt kommuner, entreprenører og statsråd for narr.

KLAR MELDING: Arnstad forlanger nå at Statkraft gir tilbake milliardene Stortinget ga dem i desember.
Publisert:

I forrige uke omtalte E24 at Statkraft avblåser vindkraftprosjektet på Fosen og Snillfjord i Trøndelag. Selskapet hadde jobbet i flere år med prosjektet, brukt 200 millioner på utviklingen.

Planen var å bygge ut vindparker med en samlet kapasitet på 1.000 megawatt, og rammen for prosjektet var på hele 11 milliarder kroner.

Dermed var overraskelsen stor da Statkraft plutselig meldte at de avblåser trønder-utbyggingen, og samtidig annonserte at de stopper all nybygging av vindkraft i hele Norden.

Les også

Statkraft avlyser vindkraftinvesteringer på 11 mrd.

For lave kraftpriser

Årsaken oppgis til at kraftprisene og elsertifikatprisene er for lave til at nyutvikling av vindkraft i Norden kan bli lønnsomt.

Nettopp vindkraftsatsingen i blant annet Trøndelag ble oppgitt som årsak da Statkraft søkte om å bli tilført ny egenkapital i 2014. Saken ble hastebehandlet av Stortinget, og i desember 2014 ble det besluttet en kapitaltilførsel på 10 milliarder kroner til selskapet.

Dette omtalte E24 i desember.

Les også

Ekspert: - Vanskelig å se for seg en fremtid for norsk vindkraft nå

Slaktes av Senterpartiet

En av de som ble svært overrasket over beslutningen om å kansellere Fosen-prosjektet er Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Hun går langt i å si at Statkraft ikke har vært helt åpne på hva som skjer i denne prosessen.

– Statkraft har hele tiden gitt kommuner, statsråd, grunneiere og entreprenører signaler om at dette prosjektet går på skinner. I tolvte time snur de på hælen og avblåser hele denne satsingen, sier Arnstad til E24.

Dette mener Arnstad er grunn nok til at Statkraft bør tilbakebetale hele eller deler av milliardene selskapet fikk tilført av Stortinget etter hastebehandlingen i desember.

– Statkraft må nå tilbakebetale i alle fall deler av de tilførte milliardene. Disse pengene bør staten i stedet gi som investeringstilskudd til et nytt selskap som kan bidra til å realisere denne utbyggingen.

Arnstad forlanger nå at Statkraft må selge prosjektet til villige investorer, og at det må skje raskt.

Les også

– Nå er det opp til alle oss andre å vise at det er mulig å bygge vindparker i Norge

Antyder andre grunner

Hun ønsker ikke å spekulere i bakgrunnen for avblåsingen av dette prosjektet, men innrømmer at hun har gjort seg noen tanker.

– Jeg håper at Statkraft ikke kutter vind for å øke prisen på resten av kraftporteføljen sin, sier Arnstad.

På pressekonferansen torsdag sa Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen at lave kraftpriser og lave sertifikatpriser er grunnen til at selskapet nå gir opp vindkraftutbyggingen på Fosen og i hele Norden.

– Vi ser ikke lønnsomhet i vind noe sted, sa Rynning-Tønnesen da.

Dette stiller Arnstad seg meget skeptisk til.

– Kraftprisene har vært lave lenge, og har ikke endret seg siden Stortinget bevilget egenkapitaltilførselen i desember, sier hun.

Statsråden forlanger svar

Også næringsminister Monica Mæland er svært overrasket over Statkrafts plutselige avblåsing av milliardprosjektet.

– Min undring er knyttet til hva som har endret seg så grunnleggende siden desember da vi behandlet søknaden om kapital fra Statkraft, sier Mæland til E24.

Mæland gir uttrykk for det samme som Arnstad, at Statkraft hele veien har gitt signaler om at utbyggingen kommer.

– Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg er derfor overrasket over at Statkraft stopper vindkraftprosjektet i Midt-Norge. Det er selvfølgelig styret som fatter enkeltbeslutninger. Jeg har bedt om en redegjørelse om bakgrunnen for beslutningen, sier Mæland.

Publisert: