Norge og Tyskland skal samarbeide for grønn industri: Starter med kullkutt

Equinor og det tyske energiselskapet RWE skal samarbeide om å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk, som på sikt skal drives av hydrogen.

TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre tok imot visekansler Robert Habeck i Oslo torsdag. Etter møtet signerte Equinor og RWE hydrogenavtalen.
Publisert:

Norge og Tyskland har inngått en samarbeidsavtale på områder som hydrogen, batterier, havvind og karbonfangst og -lagring, opplyser regjeringen. Bakteppet for samarbeidet er energikrisen i Europa, og det grønne skiftet.

Først ut av samarbeidsavtaler er avtalen mellom RWE og Equinor.

Planen er å bygge opp omfattende produksjon av hydrogen i Norge, skriver Equinor i en pressemelding. Gassen skal etter planen eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning.

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland. Her eksporteres gass gjennom rørledningen Europipe II og gjennom transportsystemene Statpipe og Norpipe.

– Norge kan gi betydelig bidrag

Avtalen ble signert etter et møte mellom den norske regjeringen og Tysklands visekansler Robert Habeck på Statsministerens kontor i Oslo torsdag.

– Jeg vet at hydrogen er spesielt viktig i dette skiftet, og spesielt viktig for Tyskland, sa Støre på en pressekonferanse etter møtet.

– Vi kommer i dag med en felles uttalelse for å akselerere å få et fungerende marked, en verdikjede, der Norge vil være inkludert og bidra.

Støre skrøt av Equinor og RWE, og er opptatt av å anerkjenne de som bidragsytere fra privat sektor inn i partnerskapet.

– Dette er områder hvor Norge kan gi betydelig bidrag til det grønne skiftet, i Europa, i Tyskland, og hvor vi kan skape jobber og muligheter for fremtidige generasjoner. Jeg vil takke selskapene, som nå går inn i et strategisk samarbeid energisikkerhet og avkarbonisering, med ambisiøse mål for å bruke hydrogen i energiproduksjon, sa Støre.

Habeck mener Norge og Tyskland har en flott mulighet for samarbeid om avkarbonisering av fremtidens energisystem.

– Vi kan bringe Norges forsyning av hydrogen sammen med behovet for hydrogen i Tyskland, sa Habeck under pressekonferansen.

Den tyske visekansleren trakk også frem viktigheten av europeisk samarbeid når det kommer til grønn industri og teknologi, blant annet i konkurranse med Kina og USA.

Vil utvikle hydrogenindustri

Equinor ser på dette som et ledd i å styrke energisikkerheten i Europa, samtidig som man ivaretar ambisjonen om en bærekraftig omstilling i det grønne skiftet.

– Samarbeidet har potensial til å utvikle Norge til å bli en nøkkelleverandør av hydrogen til Tyskland og Europa. Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Les på E24+

Sammenligningen som gjør oljeaksjer billige

KONSERNSJEF: Anders Opedal vil utvikle hydrogenindustri i Norge.

Gass skal erstatte kull

Opedahls motpart i RWE, Dr. Markus Krebber, sier det haster å legge om fra fossile brennstoffer til hydrogen.

– Blått hydrogen i store mengder kan være et utgangspunkt, med påfølgende omlegging til grønt hydrogen. Det er nøyaktig det vi skal drive fram gjennom vårt partnerskap – gi industrien relevante mengder hydrogen, sier Krebber.

Tyskland har en ambisjon om å fase ut alle kullkraftverk innen 2030. Avtalen er et ledd i skiftet.

– I tillegg skal våre planlagte investeringer i hydrogen-klare gasskraftverk sørge for energisikkerhet i en avkarbonisert kraftsektor, sier konsernsjefen.

Planen omfatter disse elementene:

  • Bygging av nye gasskraftverk som skal erstatte kullkraftverk. Equinor og RWE skal eie disse gasskraftverkene sammen, og i første omgang skal de forsynes med naturgass (det vil si fossil gass). Naturgassen skal etter planen gradvis erstattes med hydrogen.
  • Bygging av anlegg for å produsere hydrogen i Norge. Gassen skal produseres ved hjelp av naturgass, men med CO₂-rensing.
  • Eksport av hydrogen gjennom en rørledning til Tyskland.
  • Felles utvikling av vindparker, hvor energien skal brukes til produksjon av hydrogen i fremtiden.

Fornøyd opposisjon

Det nye samarbeidet får også skryt fra landet største parti på ferske meningsmålinger, Høyre.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Nikolai Astrup, beskriver i en e-post samarbeidet som «en fantastisk nyhet for klima, energiomstillingen og norsk industri».

– Vi har lenge sagt at blått hydrogen er en viktig del av fremtiden for norsk sokkel. En slik satsing forutsetter at vi fortsetter å lete og utvinne naturgass de neste årene. Etterspørselen etter hydrogen fra europeisk industri er ventet å øke betydelig i fremtiden, og Norge kan spille en vesentlig rolle i denne satsingen. Avtalen med Tyskland er en god begynnelse, og det er positivt at Equinor viser vei innenfor nye bærekraftige energibærere, sier Astrup.

HOPPENDE GLAD: Nikolai Astrup er full av lovord om det nye samarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Astrup mener avtalen bygger på arbeid som han selv og Solberg-regjeringen gjorde gjennom fangst- og lagringsprosjektene Langskip og Northern Lights. Han peker også på veikartet for hydrogen som tidligere olje- og energiminister Tina Bru la frem i Energimeldingen i 2020.

– Hydrogen vil kunne bidra til verdiskapning og industriarbeidsplasser i Norge i lang tid fremover, sier han.

Nå håper han fangs- og lagring av CO₂ kan videreutvikles på kommersielle vilkår.

– Både Langskip og Northern Lights la et viktig grunnlag for dette, der staten også stiller opp i en startfase for å bidra til etablering av infrastruktur og kostnadsreduksjoner i selve fangstprosessen. Nylig inngikk Yara en avtale med Northern Lights om lagring av CO₂ på kommersielle vilkår. Dette viser at kombinasjonen av klimakrav og prising av utslipp kan gjøre CO₂-lagring lønnsomt. Norge kan lagre 80 milliarder tonn CO₂- på norsk sokkel. Det sier litt om potensialet, mener Astrup.

Publisert: