Miljøorganisasjoner krever større klimakutt hos Equinor – styret sier nei

WWF og Greenpeace har fremmet forslag om at Equinor setter mål og iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det vil ikke Equinors styre være med på.

Equinor-sjef Anders Opedal, her på Equinors kontorer på Fornebu.
Publisert:

Miljøorganisasjonene WWF Verdens naturfond og Greenpeace har levert inn et aksjonærforslag i forkant av Equinors generalforsamling.

Forslaget fra organisasjonene sier at Equinor bør sette mål og iverksette tiltak for reduksjon i utslipp på kort og lang sikt i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dette bør inkludere hele verdikjeden, mener de.

– Vi mener Equinors omstillingsplan er langt fra god nok, sier WWFs leder Karoline Andaur.

Hun utdyper:

– De har ingen reell plan for hvordan de skal kutte utslipp. De har kun et mål om netto karbonintensitet. Det betyr at de ikke trenger å kutte egne utslipp selv, men heller investerer i mer fornybar energi, klimakvoter og naturlig karbonfangst, samtidig som de investerer mer i olje- og gassutbygging.

Equinors styre anbefaler generalforsamlingen å stemme mot forslaget.

Styret skriver at de er «avhengige av at myndigheter, kunder og andre viktige interessenter øker takten for sine tiltak knyttet til energiomstillingen».

– Ingen reell plan

Miljøorganisasjonene har tidligere fremmet lignende forslag som har blitt stemt ned. WWF og Greenpeace eier henholdsvis én aksje hver i Equinor, og har dermed rett til å fremme forslag til generalforsamlingen i selskapet.

I årets forslag bruker organisasjonene en likelydende tekst som i statens eierskapsmelding, lagt frem av næringsminister Jan Christian Vestre.

– Årets forslag går derfor helt konkret på at Equinor må håndtere og identifisere risiko, og at de må kutte egne utslipp i tråd med Parisavtalen, sier Andaur.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond mener Equinor ikke har en god nok plan for hvordan selskapet skal kutte klimagassutslipp.

Greenpeace-leder Frode Pleym sier at Equinor må ta et større ansvar for å få ned utslipp. I 2021 var Equinors totale utslipp (inkludert scope 3scope 3inkluderer alle indirekte utslipp, som utslippene ved forbrenning av oljen Equinor selger) på 261,4 millioner tonn CO₂, ifølge årsrapporten. Det er over fem ganger så mye som Norges totale utslipp årlig.

Les også

Investorgruppe ut mot Equinors klimaplan: Vil ha statsministeren på banen

Ønsker å være ledende

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor sier at det er bra med en debatt om energi og klima, og at Equinor ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen.

– Generelt kan jeg si at Equinor presenterte sin energiomstillingsplan for generalforsamlingen i fjor, og denne ble støttet av et overveldende flertall av aksjonærene, sier Aanestad.

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad fra Equinor.

Han viser ellers til styrets begrunnelse som sier at «Equinor kan ikke operere utenfor gjeldende politiske og markedsrelaterte rammevilkår».

Styret sier videre at «på kort sikt, inntil et marked for hydrogen og karbonfangst og -lagring er etablert, vil absolutte utslippsmål som inkluderer sluttbrukerutslipp kun nås ved å selge eller stenge ned lønnsom olje,- og gassproduksjon, og dermed flytte indirekte utslipp fra sluttbruk til andre produsenter».

«Et slikt fokus vil i tillegg ikke gi selskaper som Equinor incentiver til å øke takten for investeringer i nye energiformer», står det videre.

Les også

Slik skal Equinor omstille seg

Ønsker Vestre på banen

Andaur fra WWF peker på at det har vært konsensus om klimakrisen i mange år og at klimagassutslippene globalt fortsetter å gå opp.

Hun er ikke tilfreds med Equinors energiomstillingsplan fra i fjor.

– Vi når ikke 1,5 gradersmålet uten mer innskjerping. Equinor må, som et ansvarlig statlig selskap, legge frem en troverdig plan for hvordan de skal gå fra å være et oljeselskap til å bli et fornybart energiselskap, sier hun.

Ifølge Equinors årsrapport for 2022 var 86 prosent av investeringene i fossil energi. 14 prosent av investeringene gikk til fornybar energi og lavkarbonløsninger, ifølge rapporten.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Både Greenpeace og WWF mener at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) må ta med seg kravet om netto nullutslipp på generalforsamlingen og stemme for miljøorganisasjonenes forslag.

– Dette må bli starten på en historisk snuoperasjon, sier Pleym.

Les også

Equinor-eiere stiller spørsmål ved omstillingsplan

Vil ikke svare

E24 har lagt frem sitatene for næringsdepartementet og stilt spørsmål om det kan være aktuelt for staten som majoritetseier å gå med på forslaget, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsker ikke å svare.

– Staten som aksjeeier i Equinor vil gjøre kjent sitt syn på alle saker som er til behandling på generalforsamlingen gjennom sin stemmegivning der, sier statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth.

Generalforsamlingen finner sted i Stavanger 10. mai.

Les også

Kaller Equinors prosjekt i Argentina for «en katastrofe fra start til slutt»

Publisert:

Her kan du lese mer om