Oljeoptimisme blant unge

Antall søkere som har petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger på førsteplass øker for første gang på seks år.

OLJEOPTIMISME: Flere unge har lyst på en karriere i oljebransjen.
Publisert: Publisert:

Siden 2013 har det vært stor nedgang i antall søkere til petroleumsfag, men i år opplever Universitetet i Stavanger en økning på nærmere 20 prosent sammenlignet med i fjor.

Øystein Arild, instituttleder for energi- og petroleumsteknologi, forteller at økningen i søkertallet til ingeniørutdanningen i petroleumsteknologi skyldes oppsving i bransjen.

– Studenter søker seg til utdanninger hvor det er jobbmuligheter, og mange av våre masterstudenter har jobb før de avslutter utdanningen, forteller Arild.

Søkestatistikken er i tråd med funnene Universum gjorde i sin årlige undersøkelse blant norske studenyter. Der er andelen som oppgir olje- og gassbedrifter som sin drømmearbeidsgiver økende.

Økt oljepris og investeringer

Oljeprisen nådde en foreløpig bunn i starten av 2016, da prisen var 28 dollar fatet.

Siden har oljeprisen steget betraktelig, til 88 dollar fatet i oktober i fjor, og nå vel 63 dollar fatet.

Investeringene i oljenæringen økte også i 2018 og 2019, og Norges Bank forventer ytterligere økninger i år og til neste år.

Les også: Norges Bank venter høyere oljeinvesteringer i 2019

Den positive utviklingen i bransjen innvirker positivt på søkertallene til oljestudeiene.

Men at søkertallene kommer opp på samme nivå som i 2013, tviler instituttlederen på.

Han mener én av grunnene er et økt fokus på det grønne skiftet som gjør at mange vegrer seg for å søke inn på en oljerelatert utdanning.

– Er det trygt å velge en oljeutdannelse i dag?

Ja, det vil jeg si det er. Selv om det er mye grønn energi, antar vi at i 2050 vil 40 prosent av energimiksen være olje og gass, svarer han.

Det grønne skiftet

For å gjøre studentene robuste for det grønne skiftet endrer utdannelsen navn fra og med kommende skoleår. Nå skal den hete energi- og petroleumsteknologi. Det betyr at studentene vil være kapable til å jobbe med en bredere energimiks.

– I tillegg til å jobbe med olje og gass vil studentene våre også være rustet til å jobbe med andre energikilder, sier han.

Også Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass, håper at unge som skal velge utdanning, ser at mulighetene er mange. Stemningen i bransjen er positiv som følge av økt oljepris, reduserte kostnader og derav økt aktivitet.

– Flere bedrifter ansetter igjen, sier Hansen og forteller at mange oljearbeidere i disse tider går av med pensjon.

Equinor er blant bedriftene som kommer til å trenge 10.000 nye medarbeidere de neste årene. Men Hansen vil likevel være forsiktig med å gi garantier for at unge som starter på en oljeutdanning i dag, har jobb når de er ferdigutdannede om tre-fem år til.

– Det er svingninger i industrien. Mange av ingeniørene som skal jobbe med olje og gass, satser også mye bredere. Bransjen trenger unge med kunnskap og engasjement. Vi trenger dem til produksjon av olje og gass, men også til å løse klima- og energiutfordringer, sier Hansen.

Trenger miljøbevisste unge

Han mener ikke oljeproduksjon og klima er motsetningsfylt og trekker frem at mange av medlemsbedriftene er tungt inne i utviklingen av nye, fornybare energikilder.

I tillegg mener han at gass bør fortsette å erstatte kull på kontinentet.

– Fremdeles er det bruk for olje i tungindustri, sjø- og luftfart. Men hydrogen og karbonfangere kan være en løsning. At unge er opptatte av miljø, syns jeg er bra, og vi trenger dem til å finne bedre løsninger, avslutter Hansen.

Publisert: