Olje- og gassbransjen: Øker anslaget på investeringene i 2022

Olje- og gassbransjen venter investeringer på 173 milliarder i år og 135 milliarder neste år, en oppjustering fra mai-anslaget.

Edvard Grieg-feltet.
Publisert:

Det er imidlertid ventet en bølge av utbyggingsplaner i høst, og det betyr at investeringene for neste år kan bli enda høyere enn det tallene viser så langt.

Hvert kvartal samler Statistisk sentralbyrå (SSB) inn anslag fra oljeselskapene over hvor mye de skal investere fremover.

Tellingen for tredje kvartal viser at selskapene på norsk sokkel venter investeringer på 172,8 milliarder kroner i 2022 og 135,3 milliarder kroner i 2023.

Det er en oppjustering fra forrige anslag fra mai, da selskapene ventet investeringer på 167,2 milliarder kroner i 2022 og 130,6 milliarder kroner i 2023.

«Det er særlig anslagene for felt i drift og leting som bidrar til oppjusteringen», skriver SSB i en melding.

Fortsatt er imidlertid investeringene for 2022 lavere enn året før. Det ble investert om lag 177 milliarder på sokkelen i fjor, ifølge SSB.

Les også

Trell og Trine er første par ut: Aker BP med bølge av utbyggingsplaner

Venter «svært mange» utbyggingsplaner

Oljeselskapene er ventet å levere inn en rekke utbyggingsplaner til regjeringen i høst, og de planlagte investeringene telles først med av SSB når planene er innlevert.

– Det kommer vel ganske mange. Det er jo spennende, og det er det vi har ønsket, sa olje- og energiminister Terje Aasland til E24 da Aker BP nylig leverte utbyggingsplan for prosjektet Trell og Trine.

Stortingets krisepakke etter coronakrisen i 2020 kom med gunstige skattegrep til alle som leverer utbyggingsplan (plan for utbygging og drift, PUD) før utgangen av 2022.

«Det er derfor ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i 4. kvartal i år. De største blant disse er Wisting, NOA Fulla, Krafla og King Lear», skriver SSB.

Les også

Mai 2022: Oljeselskapene jekker opp investeringsanslagene i år

Investeringene blir trolig høyere

Hvis tidsplanen holdes på prosjektene som er ventet, vil det trolig bli «betydelig høyere investeringer» i utbygginger i 2023 enn dagens SSB-tall viser.

«Derfor bør nedgangen som indikeres for oljeinvesteringene i anslaget for 2023 tolkes med forsiktighet», skriver byrået.

«De mange utbyggingsprosjektene som ventes mot slutten av året vil sannsynligvis gjøre at anslaget for 2023 vil bli kraftig oppjustert i de kommende målingene», skriver SSB.

Publisert: