Ønsker byggestart for havvind i 2027: Vindbransjen vil tredoble statens mål

Bransjeorganisasjonen Norwea vil øke regjeringens havvindmål kraftig, og legger frem en tidslinje for å få opp farten. – Et mål på 15 gigawatt innen 2035 er realistisk, sier Norwea-leder Åslaug Haga.

Tidligere olje- og energiminister og Senterpartiet-leder Åslaug Haga er nå leder for bransjeorganisasjonen Norwea.
Publisert:

Torsdag har Norwea sin årskonferanse. Der vil Haga presentere sine mål, etter at regjeringen nylig la frem sine ambisjoner.

Et mål på 15 gigawatt er ti ganger mer enn det regjeringen så langt har kunngjort i første fase av havvindutviklingen. Norweas mål vil kreve installasjon av rundt 1.000 av dagens største havvindturbiner, som er på rundt 15 megawatt hver.

I første fase har regjeringen planer om å bygge ut en kapasitet på 1,5 gigawatt (om lag 100 turbiner) bunnfast havvind i området Sørlige Nordsjø frem mot 2030. På sikt er planen 4,5 gigawatt (om lag 300 turbiner) samlet i de to områdene Sørlige Nordsjø og Utsira Nord.

Norwea håper at regjeringen fastholder planen om 4,5 gigawatt i 2030, og ønsker utbygginger på ytterligere 2–3 gigawatt i året fra 2030. I så fall kan Norge få en samlet kapasitet på 15 gigawatt havvind i 2035, mener de.

– Det er ikke ambisiøst sammenlignet med andre land. Vi ville gjerne gå høyere, men mener at et mål på 15 gigawatt innen 2035 er realistisk. Men da må regjeringen bestemme seg, sier Norwea-leder Åslaug Haga til E24.

– Det haster, for nå har Nederland ambisjoner om 22 gigawatt, Skottland 25 og Storbritannia 40, Tyskland 30, og Belgia med sine 65 km kystlinje har ambisjoner om 8 gigawatt. Selv Portugal har nå ambisjoner på linje med Norge, sier Haga.

Les også

Varsler egne krav til flytende havvind: – Vi ønsker å utvikle industri

– Et ambisiøst innspill

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lover ta med seg innspillet videre. Onsdag var statsråden i møte med flere havvindaktører i regi av teknologiklyngen Energy Valley på Fornebu utenfor Oslo.

– Jeg tenker at det er et ambisiøst innspill som jeg tar med videre når vi diskuterer hvordan vi kan utvikle dette. Så kan vi ikke bare ha en måldebatt, vi må ha en realitetsdebatt også, hvordan vi skal få dette til og hvordan vi skal gjøre det raskt, sier Aasland til E24.

– Jeg har snakket med miljøet nå, og noen ønsker at det settes noen tydelige mål som rettesnor for industriell utvikling, og det tar jeg med meg, sier han.

Statsråden er ivrig etter å komme i gang.

– Regjeringen har en veldig tydelig ambisjon om å utvikle havvind og det fornybare samfunnet, kutte klimagassutslipp og fortsette elektrifiseringen av norsk sokkel, fortrinnsvis med havvind, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).
Les også

Regjeringen åpner for å subsidiere havvind: – Det er en investering

Mener tidslinjen kan fremskyndes

Regjeringen sa nylig at den ønsker å få de første havvindanleggene i drift før 2030. Norwea-sjefen mener det ikke er realistisk med dagens fremdrift.

– Nei. Med det som er sagt i energimeldingen, så vil vi ikke få havvind innen 2030. Hvis statsministeren skal få realisert det han sier han ønsker, å gjøre havvind til et prosjekt for 2020-tallet og ikke 2030-tallet, må det tas grep. Nå gir vi en oppskrift på dette, sier Haga.

Bransjeorganisasjonen tror at det er mulig å fremskynde satsingen på havvind uten at det går ut over betryggende saksbehandling og uten å innskrenke høringsfrister eller adgangen til å klage.

Blant tiltakene Norwea foreslår er raskere kunnskapsinnhenting fra statens side, klare tidsfrister for staten og aktørene og at man kjører flere ulike prosesser parallelt. Aasland sier at han ser også på dette.

– Vi vil vurdere hvordan vi kan komme raskere på ballen og raskere i gang. Så må du treffe noen konklusjoner på det, men vi jobber med det og ser på de tidslinjene som er viktig, sier Aasland.

Slik mener Norwea at prosessene med havvindkonsesjoner kan fremskyndes, slik at de første prosjektene kan starte byggingen i 2027 og produksjonen starte før 2030.
Les også

Slik blir Støres havvindsatsing

Bekymring i Fiskarlaget

Blant bekymringene rundt havvind er påvirkningen av fiskeriinteresser, gyteområder, sårbare bunnområder, marint liv, fiskevandring og fugletrekk. Disse må utredes, men Norwea mener det er mulig å gjøre dette tidligere enn det dagens prosesser legger opp til.

Organisasjonen forutsetter også tiltak for å sikre sameksistens med andre interesser, hvor fiskeriene står sentralt.

Norges Fiskarlag er bekymret for sine medlemmers interesser nå som mange er utålmodige etter å få bygget ut havvind. I februar sendte de et brev til Olje- og energidepartementet med bønn om at det gjøres grundig forarbeid.

– Det er ikke bare bransjen og regjeringen. Omtrent hele det politiske miljøet står og heier og tror at havvind er løsningene på alle utfordringene våre på sikt, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag til E24.

– Det ville jo ha vært en velsignelse, men vi mener at vi har mye å gjøre bare i de områdene som er åpnet. Skal man åpne mer, trenger man kunnskap om hva dette vil medføre. Havforskningsinstituttet sier at dette er kunnskap vi ikke har i dag, sier Heggebø.

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Han vil skynde seg langsomt, og er ikke imponert over Norweas mål om 15 gigawatt.

– Jeg tenker at vi må ta ett steg av gangen. Det har vært en fornuftig fremgangsmåte i utviklingen av mange bransjer tidligere, sier han.

Heggebø avviser ikke at byggestarten for havvind kan fremskyndes til 2027, men sier at det vil koste.

– Hvis myndighetene kommer med friske midler til undersøkelser og forskning på bordet, kan det være mulig, i alle fall innenfor de områdene som nå er åpnet opp, sier Heggebø.

Han er bekymret fordi gode gyte- og fiskeområder ofte er interessante også for havvind, på grunn av dybdeforhold.

– Det er svært dypt utenfor sokkelen og vanskelig å fortøye oljeplattformer og eventuelle havvindanlegg. Vi har enorme havområder, men det er de grunnere områdene som er ekstra utsatt, fordi det er der alle ønsker å drive virksomhet, sier han.

Publisert: