Anslår oljepris på 100–130 dollar i tredje kvartal

Oljeprisen kan havne på 100–130 dollar fatet i tredje kvartal, anslår Rystad Energy. I et øvre scenario kan oljeprisen havne helt oppe i 180 dollar fatet.

Dette bildet er fra et oljerør på et oljefelt eid av russiske Bashneft.
Publisert: Publisert:

Oljeprisen har holdt seg høy i ukene etter at Russland invaderte Ukraina.

De påfølgende sanksjonene har skapt bekymring for om det er nok olje i markedet, etter at aktører i oljemarkedet har fryktet sanksjoner og vært skeptiske til å kjøpe russiske oljelaster.

– Det har vært en vill tur de siste ukene, skriver oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en kommentar tirsdag.

Oljeprisen var over 130 dollar for to uker siden, før den svingte ned igjen under 100 dollar fatet i midten av forrige uke. Deretter har den klatret igjen, og var over 119 dollar fatet tirsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag koster et fat nordsjøolje (brent spot) nesten 117 dollar, etter å ha falt litt tilbake igjen.

Rystad Energy ser for seg flere ulike scenarioer for oljeprisen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Venter 100–130 dollar fatet

Oljeprisen vil trolig holde seg på høye nivåer fremover, ifølge en oppdatert rapport fra energianalyseselskapet Rystad Energy om følgene av den russiske invasjonen av Ukraina.

«Vi tror at oljeprisene vil holde seg høye og balansere rundt 100–130 dollar fatet gjennom tredje kvartal, med sannsynlighet for noen høyere topper», skriver leder Jarand Rystad i Rystad Energy i rapporten.

Selskapet baserer seg på et fall i oljeeksporten fra Russland og den kaspiske regionen på minst to millioner fat per dag, en direkte effekt på én million fat per dag på oljeetterspørselen i landene i det tidligere Sovjetunionen, og at nøkkelland i Opec ikke fyller gapet i markedet.

Jarand Rystad er grunnlegger og leder av Rystad Energy, som leverer data og analyser av energimarkedene.

Venter 125 dollar fatet

Partner Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities anslår oljeprisen i omtrent samme område som Rystad.

– Vi venter at oljeprisen vil fortsette å stige opp mot 125 dollar fatet til sommeren. Oljeetterspørselen vil fortsette å være robust mens verdensøkonomien henter seg inn etter covid, sier Wiggen til E24.

– Forrige ukes oljeprisfall var en overreaksjon på på Kinas coronanedstenginger på tvers av flere store byer, sier hun.

Diskuterer russisk oljestans

EU-landene diskuterer nå om det er aktuelt og mulig med en stans i oljeimport fra Russland, som del av en ny runde med sanksjoner. USA og Storbritannia har allerede tatt slike sanksjonsgrep.

Pareto-analytiker Wiggen, Rystad-sjef Jarand Rystad og Helge André Martinsen i DNB Markets peker alle på dette nå som oljeprisen igjen har steget.

Enkelte utenriksministre i EU har tatt til orde for importstans. Tyskland og Nederland har på sin side har argumentert for at EU er for avhengige av russisk olje og gass til å stenge for import akkurat nå.

– Tyskland importerer mye, men det er også andre medlemsland som ikke kan stoppe oljeimporten fra en dag til en annen, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock mandag ifølge Reuters.

Partner Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities

Øvre scenario: 180 dollar fatet

Rystad Energy legger frem tre ulike scenarioer for oljeprisen. I basisscenarioet ligger den på rundt 120 dollar fatet i midten av året, før den faller noe mot slutten av året og inn i 2023.

I det mest dramatiske scenarioet kan oljeprisen stige betraktelig utover høsten, anslår selskapet. Dette avhenger særlig av hvor mye russisk oljeeksport som bortfaller.

«I det øvre scenarioet vil tapet av 2,7 millioner fat per dag fra Russland overgå Opecs økning på to millioner fat per dag. Med fortsatt høy etterspørsel vil dette gi et underskudd på 1,1 millioner fat per dag i 2022 og en pristopp på 180 dollar fatet», skriver Rystad.

Hvis oljeprisen skulle nå et slikt nivå i november, vil det føre til at etterspørselen faller, slik at oljeprisen faller igjen frem mot sommeren 2023, anslår selskapet.

I rapportens nedre scenario vil oljebortfallet fra Russland bli mindre enn anslått, på 1,2 millioner fat. Da vil prisene kunne falle en god del fra dagens nivå gjennom 2023 og inn i 2023, anslår Rystad.

«Signaler å følge med på og som kan endre disse utsiktene vil være eventuelle diplomatiske gjennombrudd, eller en forverring av situasjonen på bakken i Ukraina, så vel som Opec-møtet den 31. mars og utviklingen i coronarestriksjoner i Kina», skriver Rystad.

India kjøper russisk olje

Effekten for Russland av en eventuell stans i Europas import blir hvor mye land som India og Kina i så fall kan øke sin import, skriver Rystad Energy. Dette vil også påvirkes av om Opec-landene kan øke sin produksjon og av om etterspørselen vil holde seg.

Wiggen i Pareto Securities sier at India fortsatt kjøper mye russisk olje. Hun venter at oljen fortsatt vil komme ut av Russland selv om det skulle bli innført europeiske sanksjoner mot russisk olje.

– Den russiske råoljen vil riktignok være veldig rabattert, noe som vil skade den russiske økonomien, sier Wiggen.

– Et slikt forbud vil uansett forårsake et første prissjokk, da det europeiske markedet må erstatte russisk olje med ulik kvalitet fra Vest-Afrika, Midtøsten, Brasil og USA. Det vil resultere i nye handelsmønstre som det vil ta tid å tilpasse seg til, sier hun.

I en stram situasjon kan også markedet bli rammet av ytterligere forstyrrelser.

– Angrepet på to anlegg i Saudi-Arabia for to dager siden fra Houthi-opprørere minnet markedet om at det trengs reservekapasitet for å veie opp for plutselige forsyningsbortfall, sier Wiggen.

– Vi ser for oss at reservekapasiteten i oljemarkedet vil være tynnslitt innen slutten av året, sier hun.

Rystad Energy venter at aktiviteten innen skiferolje i USA vil stige med dagens prisnivåer, noe som kan øke produksjonen betraktelig senere i år og i 2023.

Publisert: