Krangler om ny nettleie: NVE-sjefen avviser at det blir dyrere

Huseierne frykter høyere nettleie fra nyttår, når det skal bli dyrere å bruke mye strøm i slengen. – Feil, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, her under et besøk i Rognan i Nordland.
Publisert:

Etter en høst med skyhøye strømpriser frykter flere organisasjoner at den nye nettleien som kommer fra nyttår skal gi en ekstra smell for noen strømkunder, selv om Norges vassdrags- og energidirektorat flere ganger har forsikret om at endringene vil bli små.

Bekymringene ble nylig omtalt i Nettavisen.

– Det å si at så godt som ingen vil få endret nettleie med de nye modellene, det er i min verden umulig å få til, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i forbrukerorganisasjonen Huseierne til E24.

Fra nyttår skal nettleien endres slik at det blir dyrt å bruke for eksempel dusj, komfyr, vaskemaskin og elbillader samtidig. Nettselskapene kan velge ulike modeller, men et fellestrekk er at man skal slippe en stor ekstraregning hvis man klarer å spre forbruket sitt.

Les også

NVE justerer omstridt forslag: Slik blir den nye nettleien

NVE-sjefen: – Feil

NVE-sjef Kjetil Lund avviser at nettleien vil øke mye med det nye systemet. Han peker på de langsiktige fordelene med å bruke nettet smartere, og sier at de fleste nettkunder vil merke små endringer.

– Ideen om at den nye modellen vil føre til høyere nettleie for folk er feil. Tvert imot vil den trolig redusere nettleien over tid, fordi den legger til rette for å utnytte nettet vårt bedre, sier Lund til E24.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Ifølge NVE vil om lag 90 prosent av husholdningene få under ti prosent endring i nettleien med det nye systemet. For en husholdning med årsforbruk på 16.000 kilowattimer vil dette tilsvare mindre enn 500 kroner i året, eller 42 kroner i måneden.

Lund tror de nye modellene for nettleie vil bidra til å gjøre strømbruken smartere. Det kan spare samfunnet for unødige investeringer i kraftlinjer. Da unngår man naturinngrep og enda høyere nettleie på sikt, mener han.

– Det nye systemet vil gi folk incentiv til bedre forbruksmønster og til å investere i strømstyring, for eksempel for å lade elbilen om natten. Mye av dette er billige tiltak, som også kan bidra til at man bruker mindre strøm, sier Lund.

Frykter skjevfordeling

Öberg mener at erfaringer fra pilotprosjekter med ny nettleie viser at forbrukerne ikke endrer atferd med mindre prisene blir mye høyere.

– Om effektprising skal ha noen hensikt, så må prissignalene være meget sterke. Det innebærer store omfordelinger, altså at prisene må endres mye for at det skal ha noen effekt på atferden, sier hun.

Hun frykter at det hovedsakelig er folk som har råd til å investere i smartere strømbruk som vil tjene på den nye nettleien.

– Da risikerer vi at de som ikke har råd til ekstrautstyr sitter igjen med regningen, siden man fortsatt skal ta inn like mye som før i nettleie. Noen må jo finansiere andres nettleierabatt, sier Öberg.

– Vi skjønner at det er umulig å si nøyaktig hvordan de nye modellene vil slå ut, men det er vanskelig å tro på anslagene om at kun ti prosent vil få en endring i nettleien. Men jeg tror forbrukerne er lei av å høre at de knapt vil merke noen forskjell, og at det er enkelt å selv gjøre de riktige grepene, sier hun.

– Det er ikke bra

NVE-sjefen erkjenner at ikke alle har råd til å investere i tiltak som smart strømstyring, smarte elbilladere, solceller på taket eller varmepumper.

– Det er et tema som er viktig i den store omstillingsdebatten. En av grunnene til at strømmen er dyr er at CO₂-prisene er høye. Det er det noen gode ting med, som at verdien på fornybar kraft stiger og gjør Norge rikere, og at det blir mer lønnsomt å utvikle grønne, utslippsfrie løsninger. Men det øker også folks utgifter, og det er ikke bra, sier han.

– Men et fordelingsproblem løses best med fordelingspolitiske virkemidler, ikke ved virkemidler som reduserer Norges verdiskaping eller gjør at omstillingen bremser opp, sier Lund.

Den ferske Støre-regjeringen har lovet å redusere elavgiften og utjevne nettleien for å dempe folks strømregninger, men detaljene er ennå ikke lagt frem.

Les også

Støre og Vedums regjeringserklæring: «Kraftfulle tiltak» skal gi billig strøm

– Vil være en viss omfordeling

Direktør Tore Morten Wetterhus i nettselskapet Glitre Energi Nett har siden i fjor kjørt et pilotprosjekt med ny nettleie for 80.000 husholdningskunder, og vet derfor en del om hvordan slike modeller påvirker folks kostnader.

– Erfaringen viser at hvis du er flink til å ha jevnt forbruk, så får du lavere nettleie. Hvis ikke, så får du en økning i nettleien. Så det vil være en viss omfordeling sammenlignet med i dag, sier Wetterhus til E24.

Han trekker frem at kundene vil få dempet regningene sine på vinteren med den nye nettleien. De samlede nettleieinntektene i Glitre Energi Nett vil ifølge Wetterhus gå ned med 6,5 prosent i januar sammenlignet med tidligere nivå. I juli vil nettleien gå opp med 8,7 prosent sammenlignet med tidligere.

– Så den normalt høye regningen i januar blir noe lavere enn før, og den lave regningen i juli blir noe høyere enn før, sier han.

– Den samlede nettleien vi tar inn fra kundene gjennom året vil ikke bli endret. Hensikten med dette er ikke å ta inn mer nettleie samlet sett, men å fordele den bedre, slik at vi kan utnytte nettet smartere, sier han.

Nettleien i Glitre Energi Nett er på om lag 25 øre per kilowattime i snitt, pluss avgifter. Selskapet har tidligere anslått at økte topper i forbruket vil kunne kreve lokale milliardinvesteringer, og potensielt doble nettleien på sikt.

– Det vil koste den jevne husholdning 5.000 kroner mer i året, men med smartere bruk av nettet kan vi unngå dette, sier Wetterhus.

Direktør Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi Nett.

– Har ikke sett det foreløpig

Glitre Energi Nett er blant de største nettselskapene i Norge, med 97.000 kunder i kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse. Selskapet har innført redusert nettleie fra 22 om kvelden til 6 om morgenen, fordi det er et ønske at elbiler skal lades om natten.

– Hvis du likevel lader elbilen din mye på dagtid, så vil det være dyrere med det nye systemet, sier han.

– Viser erfaringen at folk med dårlig råd får en smell?

– Vi har ikke sett det foreløpig, og vi har kjørt denne piloten en god stund. Når du får billigere kilowattimer i januar, så vil jo det trekke ned nettleien. De som får en smell med ny nettleie, det er for eksempel dem som har to elbilladere hjemme og lader for fullt på ettermiddagene, sier Wetterhus.

Publisert: