Kritiserer Equinors utenlandsprosjekter: – Dårlig investering

Miljøaktivister samlet seg til en protest mot Equinors planlagte utenlandsprosjekter under klimatoppmøtet denne uken. Equinor sier all aktivitet er hensyntatt i selskapets energiomstillingsplan, hvor ambisjonen er netto null innen 2050.

En demonstrant holder oppe et skilt med «fossil energi dreper» på klimatoppmøtet i Egypt. En rekke protester mot kull, olje og gass har funnet sted.
Publisert:

Brynna Kagawa-Visentin, som jobber for den kanadiske miljøorganisasjonen Sierra Club Canada, er sterkt kritisk til Equinors planer utenfor kysten av Canada.

E24 møter Kagawa-Visentin på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh. Mens forhandlingene går mot slutten, deltar kanadieren i en protest mot Equinor – et selskap som ikke bare er stort innen olje og gass her hjemme, men også ute i verden.

500 kilometer fra provinsen Newfoundland på østkysten av Canada planlegger Equinor feltutbygging på dypt vann sammen med BP og Cenovus Energy. Her har Equinor gjort flere oljefunn.

Kagawa-Visentin sier det er mange negative følger av prosjektet og at det foreligger et søksmål mot myndighetenes godkjenning av det, som urfolk i området nå har sluttet seg til.

Les på E24+

Fem ting du må vite om klimatoppmøtet

– Det er stor risiko knyttet til dette prosjektet, noe som ikke er tatt med i myndighetenes vurderinger, sier hun.

Mener konsekvensutredning var mangelfull

Equinor har ennå ikke tatt endelig investeringsbeslutning for prosjektet, forteller selskapets pressetalsperson Ola Morten Aanestad til E24. Men selskapet håper det kan skje i løpet av de neste årene og at feltet kan være i produksjon i løpet av dette tiåret.

Equinor er kjent med at organisasjoner har saksøkt myndighetenes godkjenning av konsekvensutredningen.

Kagawa-Visentin sier vurderingene som lå til grunn for myndighetenes godkjenning er mangelfulle, blant annet fordi de ikke inkluderer en stor andel av utslippene fra prosjektet.

Hun peker på at det tidligere har vært utslipp fra at oljefelt operert av Husky Energy i det samme området.

KRITISK TIL EQUINOR: Miljøaktivist Bryanna Kagawa-Visentin i Sierra Club Canada.

– Equinor sier at prosjektet skal skape mange nye jobber i regionen. Men jeg mener det er viktig å anerkjenne at dette ikke er bærekraftige jobber, med tanke på økt usikkerhet i olje- og gassprosjekter, sier hun, og fortsetter:

– Vi vet ikke engang om de vil få muligheten til å bruke olje og gass som de skal hente ut av dette prosjektet, for innen selskapet faktisk vil være i stand til å hente ut olje og gass, har vi kommet til år 2028.

– Dette er bare en dårlig investering.

Les også

– Rike land vil utsette diskusjonen og det knuser hjertene våre

Ola Morten Aanestad i Equinor sier selskapet er glad for at konsekvensutredningen er godkjent og for den brede støtten som selskapet ifølge ham har i Canada.

– Myndighetene vil nok selv svare for sin behandling av konsekvensutredningen, sier Aanestad.

– Vår ambisjon er å bygge ut et prosjekt som skaper arbeidsplasser og betydelige verdier for investorene og samfunnet, og som er i tråd med nasjonale klimamål og vår egen netto-null-ambisjon, sier han.

Uenige om britisk prosjekt

Kagawa-Visentin er også opptatt av Equinors prosjekt Rosebank utenfor kysten av Shetlandsøyene. Konsekvensutredningen for dette prosjektet er for tiden til behandling hos britiske myndigheter, ifølge Equinor. Planen er å ta en investeringsbeslutning i første kvartal 2023.

– Dette er det største uutviklede prosjektet i Nordsjøen, hvor 90 prosent av reservene skal eksporteres til andre steder i verden, så inntektene vil ikke engang komme britene, som nå sliter med høye levekostnader, til gode, sier Kagawa-Visentin.

– Disse prosjektene harmoniserer ikke med klimamålene, avslutter hun.

– HELT FEIL: Pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor svarer på kritikken fra miljøaktivistene.

– Dette er helt feil, svarer Aanestad.

– Rosebank vil bedre britisk og europeisk energisikkerhet og bidra med egenprodusert olje og gass med lavt karbonavtrykk, sier han.

Aanestad viser til at en rapport om samfunnsøkonomiske effekter av Rosebank har anslått at prosjektet vil skape verdier på mer enn 300 milliarder kroner i form av skatt og investeringer i britisk økonomi.

– All vår aktivitet er hensyntatt i vår energiomstillingsplan, som er Equinors handlingsplan for å levere på ambisjonen om netto null innen 2050. Ambisjonen er i tråd med Parisavtalen og ambisjonen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, sier han.

Kritisk til undervannsteknologi

Under den samme protesten i Sharm el-Sheikh, møter E24 argentinske Guillermina Farn. Hun stiller spørsmål ved Equinors bruk av undervannsteknologi på argentinsk sokkel.

Farn sier teknologien Equinor bruker, en trykkluftkanon som sender kraftige, lavfrekvente lydbølger gjennom havet og ned i havbunnen, er skadelig for dyrelivet der.

– Praksisen er veldig skadelig for hvalene, delfinene, sjøløvene og pingvinene som lever her. Arbeidet vil bli utført på dype vann i det argentinske havet og i området med sterke strømmer, noe som øker risikoen for ulykker og utslipp, sier hun.

KRITISK TIL EQUINOR: Guillermina Farn fra Argentina.

Avventer domstolene

Equinor har møtt massiv motstand, protester og søksmål mot selskapets planlagte oljeleting langs Argentinas kyst. Her har ikke Equinor gjort noen oljefunn, men har fått letelisenser av argentinske myndigheter gjennom en konsesjonsrunde i 2019.

Equinor har fått en miljøgodkjenning for en seismisk undersøkelse, men denne er utfordret av miljøorganisasjoner og selskapet avventer nå konklusjonen fra domstolene, opplyser Aanestad.

– Planen er å gjennomføre helt ordinære seismiske undersøkelser utført av internasjonalt anerkjente og kvalifiserte seismikkselskaper – slik det gjøres kontinuerlig på norsk sokkel og andre steder i verden, sier han.

Aktivister holder en demonstrasjon mot planlagte fossile prosjekter inne på konferanseområdet i Egypt.

– Det er rikholdig internasjonal forskning som viser at slike undersøkelser kan gjennomføres uten negativ effekt for livet i havet.

Les også

Enige om å gjenoppta regnskogsatsing raskt

Aanestad peker på at Equinor har 50 års erfaring med olje- og gassutvinning til havs og at selskapet er en av de største offshoreoperatørene i verden.

Han sier Equinor i samarbeid med myndighetene og partnerne, argentinske YPF og Shell, vil sikre at all aktivitet skjer i tråd med internasjonal praksis og innenfor argentinske lover og i god dialog med berørte parter.

Lanserte ny oljestopp-allianse

Equinor har fått mye oppmerksomhet under årets klimaforhandlinger i Egypt. Torsdag denne uken lanserte miljøorganisasjoner fra Norge, Storbritannia, Canada, Brasil og Argentina en felles allianse mot Equinor kalt «Equinor Out of Oil and Gas Alliance».

Målet med alliansen er å stoppe olje- og gassprosjekter som Equinor planlegger i disse landene.

Miljøorganisasjonen som Bryanna Kagawa-Visentin jobber for, er del i alliansen. Fra Norge inngår WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Greenpeace.

Publisert: