Finnmark Arbeiderparti stiller kraftkrav før Melkøya-ja

Fylkeslaget i nord vil ha hurtigspor for kraftutbyggingen i Finnmark og ønsker videre utredninger av alternativer til elektrifisering med kraft fra nettet.

STORT UTSLIPPSPUNKT: Equinor vil elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest ved å hente kraft fra strømnettet, og leverte siste uken før jul sine planer for dette til olje- og energiministeren. Hans departement behandler nå planene.
Publisert: Publisert:

Spørsmålet om å elektrifisere Melkøya ble behandlet på årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti i helgen.

Det var en vanskelig sak, ifølge lederen i Finnmark Ap, Kristina Hansen.

Flere medlemmer har vært uttalt uenige om saken. Mens Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm har ønsket grønt lys, har Alta-ordfører Monica Nielsen vært tydelig på at næringsutvikling i regionen må prioriteres foran elektrifiseringsplanene til Equinor.

Likevel klarte fylkespartiet å samle seg om en enstemmig uttalelse, som ifølge Hansen «ikke er et prinsipielt nei til elektrifiseringen».

Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

– Vi ønsker og har ønsket en 420 kilovoltslinje til Varangerbotn og vi har tidligere krevd et hurtigspor for den linjen. Vi må få bygd den linjen før vi elektrifiserer Melkøya, sier Hansen.

– Må kunne gjøre flere ting samtidig

Finnmark Ap setter dermed et krav bak et ja til Melkøya-elektrifiseringen.

I uttalelsen fra årsmøtet, som tas inn i partiprogrammet til fylkestingsvalget for årene 2023 til 2027, heter det at «behandling av konsesjonssøknader og utbygging av nettkapasitet i Finnmark og inn til Finnmark må skje parallelt, og med prioritering av økt kapasitet til Øst-Finnmark. Det er behov for mer effektiv konsesjonsbehandling, samtidig som hensyn til natur og samenes urfolksrettigheter ivaretas».

– MÅ GJØRES FORSVARLIG: Leder Kristina Hansen i Finnmark Ap vil ha fortgang i kraftutbyggingen i fylket.

«Finnmark Arbeiderparti understreker betydningen av at tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark må løses», står det videre.

– Dette må gjøres på en forsvarlig måte, og ikke bidra til å drive opp strømprisene for folk og næringsliv i regionen, understreker Hansen.

– Motstanderne vil innvende at dette ikke er realistisk. Men Melkøya skal ikke plugges i morgen, det vil ta flere år før det er klart og vi må kunne gjøre flere ting samtidig, sier hun.

Hansen sier fylkeslaget ser viktigheten av å forlenge levetiden til Melkøya-anlegget, både av hensyn til arbeidsplasser det bidrar til å skape i regionen og for å kunne opprettholde nødvendig forsyning av gass til Europa over tid.

Les også

Kampen om kraften i nord: – Regjeringen har ingen plan. Det er tru, håp og kjærlighet

Forventer at regjeringen setter seg inn i Finnmark-vedtaket

Ordfører og Arbeiderparti-medlem Monica Nielsen i Alta er fornøyd med uttalelsen som fylkeslaget har landet på.

Nielsen sier den er klar på at det er næringsutvikling i hele Finnmark som skal prioriteres foran Equinors planer, og at andre fornybare aktører blir garantert strøm foran Equinor - slik det heter i uttalelsens siste linje: «Reservert kapasitet av strøm må omdeles etter nye kriterier med politiske prioriteringer som ivaretar næringsliv og grønne arbeidsplasser».

FORNØYD: Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

– Uttalelsen sier mye, men den er tydelig på at elektrifiseringen må komme først når man har bygget ut mer kraft og at vi ønsker en utredning av CCS, sier Nielsen.

– Jeg forventer at beslutningstakerne sentralt setter seg inn i uttalelsen som er gitt og hva vi som bor nært mener, da konsekvensene blir alvorlige for oss i Finnmark dersom ikke næringsutvikling i hele Finnmark ivaretas, sier hun.

Nytt skriftlig spørsmål fra Rødt

På bakgrunn av Finnmark Aps uttalelse, stiller partiet Rødt nå et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland om hvorvidt han er enig eller uenig i fylkeslagets vedtak om å kreve videre utredninger før Equinors søknad behandles.

«Vil statsråden sørge for en ekstern utredning av mulighetene for karbonfangst- og lagring?» spør Rødt.

Partiet begrunner spørsmålet blant annet med at Equinor har «påstått at dette er svært dyrt, men disse anslagene er trukket i tvil ved sammenligning med andre prosjekter».

«Equinor går samtidig med gigantiske overskudd og har god råd. Å pålegge videre utredninger vil bety at regjeringen ikke kan godkjenne den omsøkte endringen i PUD/PAD slik den foreligger», skriver Rødt i begrunnelsen.

– Finnmark Arbeiderpartis krav betyr at Equinors søknad slik den er nå ikke kan vedtas. Det er et tydelig signal, og det er ganske utrolig om Arbeiderpartiet på Stortinget og i regjering overkjører eget fylkeslag, når det er de som blir berørt. Regionen tappes for kraft og Melkøya blokkerer i dag andre etableringer, sier stortingrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Sofie Marhaug i Rødt.

Stoler ikke på regjeringsbehandling

Også Finnmark Senterparti avholdt årsmøte i helgen som gikk. På søndag vedtok fylkeslaget en resolusjon der de gjentar motstanden mot elektrifisering av Melkøya.

Finnmark Sp ber regjeringen pålegge Equinor å finne andre løsninger.

Det har gått snart to måneder siden Equinor la frem sine planer om å redusere utslippene av CO2 fra gassanlegget i Hammerfest ved å hente kraft fra strømnettet.

Les også

Finnmark Sp krever at Equinor finner andre løsninger for elektrifisering av Melkøya

Planene ligger nå til behandling i olje- og energidepartementet (OED).

Flere opposisjonspartier har bedt om å få saken til behandling i Stortinget, men både Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at saken ligger innenfor departementets rammer for behandling.

Rødt vil likevel ikke gi opp å få sin stemme hørt:

– Nå må Høyre og Arbeiderpartiet ta til vett og få denne saken til Stortinget og gi den en skikkelig demokratisk behandling. Rødt har levert forslag om å få saken til Stortinget. Der kan partiene legge inn sine ulike forbehold for elektrifisering og bli enige. Jeg stoler ikke på at behandlingen i regjering blir særlig bra, siden både statsminister Støre og olje- og energiminister Aasland har skrytt mye av denne elektrifiseringen i forkant, sier Marhaug.

Publisert: