Gjeldstynget fransk energikjempe tapte nær 200 mrd.

Nedgangen skyldes hovedsakelig mindre atomkraftproduksjon og prisregulerende tiltak, skriver selskapet.

Damp fra kjøletårnene til det franske atomkraftverket ved Nogent-Sur-Seine.
Publisert:

Den franske energigiganten EDF gikk i 2022 på sitt største tap noensinne.

Selskapet, som den franske staten eier mer enn 95 prosent av, rapporterte forrige fredag om et tap på hele 17,9 milliarder euro i fjor. Det tilsvarer rundt 196,7 milliarder norske kroner.

Konsernet fikk et brutto driftsresultat (ebitdaebitdaresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation)) på minus 4,9 milliarder euro, eller 53,8 milliarder norske kroner, ifølge årsrapporten.

Måtte kjøpe dyr strøm

Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i atomkraftproduksjon på grunn av problemer med korrosjon korrosjon oppløsning av metallisk materialeved flere av reaktorene og prisregulerende tiltak, skriver EDF.

I stedet for å tilby strøm i et marked med høye priser, måtte selskapet kjøpe strøm i en tid da markedsprisene var svært høye. Historisk er Frankrike en netto strømeksportør til nabolandene, men i fjor ble dette snudd på hodet.

EDF har nå en gjeld på 64,5 milliarder euro (ca. 705,5 milliarder kroner).

Landets atomreaktorer opererer nå med omtrent 70 prosent av kapasiteten, ifølge data fra nettoperatøren RTE.

Det er omtrent samme nivå som for ett år siden. Likevel er produksjonen historisk lav sammenlignet med gjennomsnittet fra 2018-2022, skriver Bloomberg.

Produserer en tredjedel av landets energi

Frankrike er svært avhengig av sine 56 atomreaktorer.

I 2021 produserte de 69 prosent av landets totale energiproduksjon, ifølge statistikknettstedet Statista. Det gjør Frankrike til det landet i verden som har størst andel atomkraft i sin energimiks.

President Emmanuel Macron har sagt at atomkraft er en viktig nøkkel for at Frankrike skal kunne oppnå karbonøytralitet innen 2050.

I fjor kunngjorde han at det skulle bygges seks nye reaktorer. Han tillot samtidig en forlengelse av levetiden på flere av landets eldre reaktorer fra 40 til 50 år.

Det er en helomvending etter at han i 2018 sa han ville stenge 14 av landets reaktorer innen 2035. Da skulle atomandelen i landets energimiks reduseres til 50 prosent, ifølge presidenten. I stedet skulle det satses på grønn energi.

Temperatur- og vedlikeholdsproblemer

Men brutte løfter er ikke det eneste Frankrike har slitt med på energifronten det siste året.

Per 1. november var kun 30 av landets 56 atomreaktorer i bruk, ifølge EDF. I tillegg til problemer med korrosjon og vedlikehold, behøves det store mengder vann for å kjøle ned atomreaktorer.

Det ble et problem da landet i fjor sommer ble rammet av flere hetebølger. Ved flere av reaktorene brukes elvevann til nedkjøling, før vannet sendes tilbake til vassdragene. Normalt begrenses atomkraftproduksjonen ved høye temperaturer for at ikke det varme returvannet skal skade dyrelivet.

Etter anmodning fra den franske regjeringen ble imidlertid temperaturgrensene hevet for fem av reaktorene. Årsaken var at man ønsket å spare på gass- og vannreservene, samtidig som man opprettholdt kraftproduksjonen, ifølge den franske atomsikkerhetsmyndigheten ASN.

Publisert:

Her kan du lese mer om