Skeptisk til å flytte Equinor-eierskap: – Tror styringen vil bli svakere

Oljeøkonom Øystein Noreng er skeptisk til å flytte Equinor-eierskapet ut av Olje- og energidepartementet. – Vil svekke eierskapet, sier han til E24.

Professor emeritus Øystein Noreng har skrevet en rekke bøker om olje og gass, og har vært rådgiver for både oljeselskaper og en rekke regjeringer.
Publisert: Publisert:

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber regjeringen vurdere å flytte eierskapet av Equinor ut av Olje- og energidepartementet.

I dag ligger statens andel på 67 prosent i Equinor under Olje- og energidepartementet, mens komiteen mener at det kan ligge hos Nærings- og fiskeridepartementet, som også håndterer eierskapet i Yara, DNB og Telenor.

Professor emeritus Øystein Noreng har jobbet med oljespørsmål hele sitt yrkesliv, og han er skeptisk til et slikt grep.

– Jeg tror styringen vil bli svakere. Nå har du et dyktig eiermiljø i Olje- og energidepartementet som har faginnsikt, sier Noreng til E24.

– Dette er et komplekst fagfelt. En slik vil flytting vil svekke eierskapet. Man burde heller styrke fagmiljøet i Olje- og energidepartementet og eventuelt trekke inn Finansdepartementet sterkere enn i dag, sier han.

Noreng har skrevet flere bøker om olje og gass, og har vært rådgiver for flere regjeringer og oljeselskaper.

Stortingsrepresentant og medlem av kontrollkomiteen Freddy André Øvstegård (SV) sier til E24 at komiteen peker på de uheldige rolleblandingene med dagens eierstyring.

– Olje- og energidepartementet regulerer både næringen, og forvalter et av selskapene i den samme næringen, skriver han i en melding til E24.

– Bør ha kontroll over utbyttepolitikken

Noreng frykter blant annet at Næringsdepartementet vil kunne ha svakere forutsetninger enn Olje- og energidepartementet til å vurdere Equinors utbyttenivå.

De siste årene har Equinor utbytte variert mye (se figur).

– Ta for eksempel utbyttepolitikken. Den bør staten som hovedaksjonær ha bedre kontroll over, sier Noreng.

– Næringsdepartementet kan lite vurdere hva som er ufortjente gevinster i et marked hvor oljeprisen går som en jojo. Disse gevinstene kan jo Equinor investere hvor som helst over hele verden, sier Noreng.

Han peker på at Equinor de siste årene blant annet i tillegg til å investere i olje og gass også bruker penger på gigantiske havvindprosjekter. Det burde i så fall burde heller ha skjedd gjennom et eget fornybarselskap, mener han.

– Nå investerer Equinor også i vindmøller. Disse burde kunne betale for seg selv, og det burde ikke være nødvendig at Equinor investerte i dette, sier han.

– Vi investerer for å tjene penger, ikke for å være snille og gode. Det vil være risikofylt å overføre dette eierskapet fra Olje- og energidepartementet til et annet departement, sier økonomen.

Les også

Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

– Både regulant og eier

Leder Dag Terje Andersen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer at alle eierskap i børsnoterte selskap legges til Nærings- og fiskeridepartementet.

Han tar utgangspunkt i flere saker som har vært oppe den siste tiden.

– Det gjelder Equinor i USA, Equinor i Angola og denne saken om Barentshavet, sier Andersen til E24.

Han legger til at Riksrevisjonen også har gitt kritikk til Olje- og energidepartementet for passivt eierskap i saker om Equinor.

– Det andre er rolleblandingen ved å være både regulant og eier i samme departement, sier han.

Andersen sier at han regner med at regjeringen går inn i saken og utreder den skikkelig.

Les også

Riksrevisjonen om Equinor-styringen: – Departementet har vært for lite opptatt av lønnsomhet

– Trenger strammere styring

Også Finland har lang erfaring med statlig eierskap i næringslivet. Noreng mener at Norge kunne lære av finnenes stramme styring med statlige selskaper.

– Der ligger alt under Statsministerens kontor, som sørger for at selskapene ikke søler bort penger. Det kunne vi lære av, sier Noreng.

– Det du trenger er strammere styring, og ikke svakere styring, sier han.

Han mener at et oljeselskap som Equinor krever særlig kunnskap fra eierens side. Oljebransjen er teknologisk komplisert, og selskapene får hånd om mye penger.

– Det er en meget kapitalintensiv næring. Du investerer milliarder i løpet av noen få år, og så har du lang tid med lave driftskostnader. Det betyr at produsentene har stor fleksibilitet og ikke trenger å senke utvinningen når de har betalt for investeringen. Da kan det i perioder komme inn mye penger, sier han.

Publisert: