Færre enn fryktet blir sagt opp i Maersk Drilling

Riggselskapet meldte i februar masseoppsigelser ved hovedkontoret i Stavanger på grunn av omstrukturering. Nå er planene endret. - Vi trenger et minimumskrav av ansatte i Norge, mener hovedtillitsvalgt.

Administrerende direktør i Maersk Drilling, Jakob Korsgaard mener ikke presset fra de ansatte er grunnen til nedjusteringen i antall oppsigelser.
Publisert: Publisert:

I februar skrev Aftenbladet/E24 at det danske riggselskapet Maersk Drilling, som har fire rigger i drift på norsk sokkel, 600 medarbeidere offshore og rundt 50 ansatte på land i Stavanger, planla en omstrukturering. Denne omstruktureringen innebar flytting av jobber fra Stavanger til Gdansk i Polen og i overkant av ti oppsigelser.

Industri Energi kunne fredag melde om at forhandlingene mellom ledelsen og de ansatte førte til at de forventede oppsigelsene ville bli nedskalert, men ikke helt. Syv personer i Stavanger er ventet å miste jobben som følge av omstruktureringen.

Les også

Ansatte raser over at Maersk vil flytte jobber fra Norge til Polen

Skylder ikke på press

Administrerende direktør Jakob Korsgaard mener justeringene i antallet skyldes at bedriften har kommet langt i prosessen.

– Begrunnelsen for det endelige antall berørte arbeidsplasser er at vi har gjort en gjennomgang av oppgavene som flyttes, sammenholdt med utsikten for aktivitet i tiden fremover. Våre konklusjoner bygger på et sammensatt og helhetlig bilde, sier Korsgaard.

Da nyheten om oppsigelsene kom i februar, ble den møtt med sinne og sjokk blant de ansatte, som lovet at de ville kjempe med nebb og klør for å bevare de norske arbeidsplassene. Korsgaard mener at press fra de ansatte ikke er årsaken til det nå nedjusterte tallet.

– Vi opplevde ikke noe større press fra de ansattes representanter enn hva som er naturlig i en slik prosess. Det er helt forståelig at det vil være engasjement i slike saker. Dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere har vært konstruktiv hos oss, slik den som oftest er.

Maersk Invincible er en av selskapets fire rigger på norsk sokkel.
Les også

NHO: – Coronakrisen har gjort Norge fattigere

– Reduseres til et absolutt minimum

Hovedtillitsvalgt for Industri Energi klubben Mærsk Ansattes Forening (MAF) i Maersk Drilling, Frode Larsen, sier han forstår at bedriften må omstrukturere, men han frykter at det skal gå på bekostning av nødvendig aktivitet i Norge.

– Vi er opptatt av å ha en tilstrekkelig bemanning for å kunne håndtere både regelverk og ikke minst kunder. Vi mener at de ventede oppsigelsene reduserer bemanningen til et absolutt minimum av hva vi må ha for å kunne opprettholde en forsvarlig drift, sier han.

Frode Larsen

På tross av at han er fornøyd med at de kommende oppsigelsene er lavere en ventet, og at det kunne ha vært verre, frykter han at kuttene rokker ved bedriftens kjernevirksomhet.

– Vi er naturligvis ikke fornøyde med at prosessen fører til at norske arbeidsplasser går tapt. Vi mener at bedrifter med stor aktivitet i Norge bør ha et minimum av ansatte for å opprettholde tilstrekkelig aktivitet, slår han fast.

Larsen ønsker at Petroleumstilsynet kommer på banen med et minimumskrav for hva man skal forvente av bemanning for bedrifter som driver i Norge.

Frode Larsen slår fast at prosessen med Maersk har vært ryddig og god, men han trekker i tvil de faktiske effektene av den kommende effektiviseringsprosessen.

– Jeg er ikke så sikker på at den prosessen, som medfører at man flytter norske HR-ansatte til Polen, faktisk vil føre til en effektivisering, sier Larsen

Publisert: