Kongsberg Gruppen avvikler storsatsing etter oljesmellen: – Ambisjonene er drastisk redusert

Kongsberg Gruppen skriver ned verdier for hundrevis av millioner og legger ned oljeservicesatsingen. Nå vil de heller bruke de kloke hodene på nye prosjekter.

ET LITE STYKKE IGJEN: Konsernsjef Walter Qvam har varslet sin avgang i juni i år fra jobben han har hatt i Kongsberg Gruppen siden 2008. Før han går ut døren, rekker han å overse oppstarten av den nye virksomheten Kongsberg Digital, som ble lansert torsdag.
Publisert:

Oppdatert: E24 opplyste først at Kongsberg hadde brukt 88 millioner på oljerelatert restrukturering i 2015. Det riktige tallet er 139 millioner. Vi beklager.

139 millioner kroner. Det er summen som gikk med for å omstrukturere den oljerelaterte virksomheten i industri- og teknologigiganten Kongsberg Gruppen i 2015 (virksomhetene Maritime og Oil&Gas Technologies).

I år planlegger man å bruke 50 til 100 millioner til på å restrukturere.

Samtidig har man i fjerde kvartal skrevet ned verdier for totalt 300 millioner i oljeservicevirksomheten Oil & Gas Technologies, noe som også er en konsekvens av oljebremsen.

Konsernet offentliggjorde torsdag sine resultater for fjerde kvartal og 2015. Rapporten viste en god omsetningsvekst, men dårligere resultater takket være pressede marginer.

Selskapet er nå i en fase der man ser svært positive utviklingstrekk innen forsvarsmarkedet med nye ordrer og økt aktivitet, mens oljebremsen rammer konsernet på andre fronter. I shipping og øvrige deler er situasjonen relativt stabil. Torsdag varslet ledelsen at man venter enda svakere utvikling i offshore-delen av Kongsberg Maritime i år, sammenlignet med i fjor:

– Det er en sterk negativ utvikling for de tradisjonelle kjerneproduktene innen offshore, fordi det ikke er noen rigger som kontraheres. Da er det heller ingen løsninger for oss å selge, sier konsernsjef Walter Qvam til E24, og fortsetter:

Når det gjelder volumene innen offshore, kan de likevel gå opp. Det har med at vi leverer langt mer omfattende prosjekter nå enn før, sier Qvam og viser blant annet til EPC-virksomheten (ingeniør, innkjøp og konstruksjonskontrakter).

Legger ned og starter opp nytt

Helt siden 2014 har konsernet drevet med nedbemanninger og restruktureringer for å møte den kraftige nedgangen i oljenæringen. Det startet i oljeservicevirksomheten Kongsberg Oil & Gas Technologies, som har slitt tungt.

Dette har vært den minste av de fire forretningsområdene i konsernet og har ikke hatt mange andre bein å stå på. Lenge så det ut til at den andre oljeeksponerte virksomheten, Kongsberg Maritime, som også er konsernets største, skulle klare å styre unna den verste stormen. I slutten av oktober kom imidlertid meldingen om at det skulle kuttes rundt 200 årsverk der.

En del av nedbemanningen er nå gjennomført, og resten vil bli tatt i år, sammen med beslutninger om organisering og satsinger fremover.

Kongsberg Gruppens påtroppende konsernsjef, Geir Håøy, uttalte nylig i et intervju med E24 at håndteringen av oljebremsen ligger på toppen av hans prioriteringsliste fremover: – Dette er ikke en vanlig syklisk svingning

Torsdag annonserte Kongsberg Gruppen at de i løpet av første halvår skal opprette en ny virksomhet, kalt Kongsberg Digital. Denne enheten skal utvikle digitale produkter og tjenester for å møte den neste bølgen av teknologisk endring som flere peker på vil endre industrien kraftig.

Her pekes det på hvordan man skal møte og tjene penger på en verden med mer automatisering, roboter, 3D-printere og «big data» (analyse og bruk av store mengder data).

Samtidig annonserte man at oljeservicevirksomheten Oil & Gas Technologies legges ned i dagens form.

Detaljene er fortsatt uklare, men det som er klart er at mesteparten av Oil & Gas-virksomheten vil bli overført til den nye Digital-virksomheten og Kongsberg Maritime.

– I tid henger disse beslutningene sammen, og det var riktig å gjøre dem, selv om det er to forskjellige beslutninger, sier Walter Qvam.

Konsernsjefen forteller at tankeprosessen rundt Digital har pågått i ett års tid, men at prosessen rundt nedleggelsen av Oil & Gas Technologies først kom i gang i starten av oktober.

Da ba han Geir Håøy, sjefen i Kongsberg Maritime, og Egil Haugsdal, sjefen i Kongsberg Oil & Gas Technologies, om å sette seg rundt bordet for å komme opp med et forslag:

– De fikk et mandat av meg ved starten av fjerde kvartal for å se på synergier, hva skal vi gjøre for å ta vare på juvelene våre og hvordan vi skal skru dette sammen, sier Qvam.

– Mange hadde voldsomme ambisjoner

Under kvartalspresentasjonen la ikke konsernsjefen skjul på at man har vært bekymret for at miljøet i Oil & Gas Technologies skulle bli for lite etter de store kuttene:

– Vi har redusert bemanningen i Oil & Gas med 40 prosent, og siden dette er et relativt lite selskap, vil vi unngå å ha et ingeniørnivå under kritisk nivå. Her er det en kjempedyktig kompetanse, som vi vil ta vare på og som vi vil ta i bruk i Kongsberg Maritime, sa Qvam til forsamlingen som hadde møtt opp.

I fjor gikk driften før avskrivninger (EBITDA) 203 millioner i minus i Oil & Gas Technologies med en omsetning på 777 millioner. I 2014 gikk driften 99 millioner i minus med en omsetning på 1,02 milliarder kroner.

Oil & Gas Technologies har siden 2009 vært en storsatsing for Kongsberg Gruppen, og i august i fjor skrev E24 om oljedrømmen som aldri ble noe av. Walter Qvam avviser at beslutningen om å legge ned dagens Oil & Gas er en erkjennelse om at man ikke fikk det til.

– På ingen måte, men ambisjonene er dramatisk redusert. Det er mange selskaper i Norge som hadde voldsomme ambisjoner innenfor olje og gass, og som nå har måttet nedskalere de planene, sier han og fortsetter:

– Mer enn halvparten av det som har ligget i Oil & Gas-virksomheten går videre i Kongsberg Digital, og der har det vært vekst. Det er også veldig spennende koblinger vi nå gjør mellom programvaremiljøene i Oil & Gas og Kongsberg Maritime.

– Er det noe dere skal slutte å gjøre nå som Oil & Gas legges ned i dagens form?

– Ja, det er det nok, men det skal vi komme tilbake til, sier Qvam og viser til at man blant annet skal gjennomgå produktene og tjenestene som leveres innenfor subsea og tilkoblinger (tie-in) for å se om det er noe man skal fortsette å satse på fremover.

– Det ligger i kortene at vi kommer til å redusere omfanget, legger han til.

– Handler det om at dere ikke har klart å få på plass en virksomhet som er stor nok til å stå på egne bein, eller er det dårlige markedet?

– Det er markedet som er for dårlig, sier Qvam.

Millionomsetning fra dag én

Kongsberg Digital skal etter planen overta kontoret i Asker der Oil & Gas holder til, og de ansatte er foreløpig spredd mellom Asker og blant annet Horten og India.

Under kvartalspresentasjonen fortalte ledelsen at simuleringsvirksomheten og datastyringssystemet Kongsberg Information Management System (KIMS) fra Kongsberg Maritime og programvaretjenestene fra Oil & Gas, flyttes over i Kongsberg Digital.

Det er konserndirektør Hege Skryseth som skal lede den nye Digital-virksomheten, som skal være oppe for fullt i løpet av første halvår.

– Det er snakk om en omsetning på rundt 800 millioner kroner årlig, sa Walter Qvam da en analytiker spurte om hvordan resultatene til den nye virksomheten vil se ut i starten.

– Vi understreker at vi annonserer dette nå, og at vi i løpet av første halvår vil annonsere flere detaljer, sa han videre.

Overfor E24 poengterer Qvam at virksomhetene som nå flyttes over i Kongsberg Digital er lønnsomme per i dag.

I tillegg til å overta en portefølje av produkter og tjenester fra Kongsberg Maritime og Oil & Gas Technologies, skal den nye virksomheten også utvikle nye produkter og tjenester etter hvert. Virksomheten skal både operere som en forretningsavdeling ut mot eksterne kunder og være en pådriver for teknologiutviklingen internt i konsernet.

– Norge har en kjempemulighet hvis vi klarer å samle og styrke den kompetansen som ligger litt spredt i dag. Det er noen lommer med god kompetanse, men det er for spredt, sier Walter Qvam.

Les også

Oljeleverandørselskapet Aibel satser på fornybar energi i trange tider

Les også

Slik fungerer Statoils nye utbytteordning

Les også

– Et tillegg til verktøykassen

Publisert:

Her kan du lese mer om