Opec: Oljeforbruket vil fortsette å øke

Etterspørselen etter olje vil fortsette å øke fram til 2045, tross forsøk på å kutte klimautslipp, spår oljekartellet Opec.

Illustrasjonsfoto fra Martin Linge-feltet i Nordsjøen: Jan Arne Wold / Equinor / NTB
  • NTB-AFP-AP
Publisert: Publisert:

I rapporten World Oil Outlook er utsiktene for 2045 noe nedjustert sammenlignet med Opecs prognoser i fjor.

Men organisasjonen ser likevel for seg at oljeetterspørselen vil øke til 108,2 millioner fat per dag. Sammenlignet med 2019 – året før koronapandemien – vil dette være en økning på 8,2 millioner fat per dag.

Det internasjonale energibyrået (IEA) konkluderte tidligere i år med at oljeetterspørselen må falle de neste tiårene hvis verden skal nå sine klimamål.

Opec tror klimatiltak, fornybar energi og elbiler vil føre til mindre oljebehov i rike land. Men de regner med at etterspørselen vil øke i andre deler av verden.

Organisasjonen viser til at verdensøkonomien ventes å vokse kraftig og at det trolig blir 1,7 milliarder flere mennesker innen 2045. Dermed ventes etterspørselen etter energi å vokse med 28 prosent.

Selv om det blir mer fornybar energi, naturgass og atomkraft, tror Opec at også oljeforbruket vil øke. Kull er den eneste energikilden som vil bli mindre brukt, ifølge oljekartellet.

Publisert:

Her kan du lese mer om