Får kritikk for treg saksgang, nå lover NVE å få fart på kraftsakene

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en flaskehals i arbeidet med å forsyne Mongstad og Kollsnes med kraft, mener Invest in Bergen.

På Kollsnes i Øygarden er det planer om mye ny industri, og området trenger mer kraft.
Publisert:

Vestland fylkeskommune og ni kommuner står bak organisasjonen, Invest in Bergen, en organisasjon som skal tilrettelegge for næringslivet. De krever nå handling for å få tilstrekkelig med kraft til kystområdene i Vestland.

– Vi trenger forutsigbarhet rundt når vi får et sterkere nett. Da vet vi hva vi kan love nytt næringsliv som ønsker å etablere seg i regionen, sier Tone Hartvedt i Invest in Bergen.

Tone Hartvedt mener det haster å få sikker tilgang på kraft til industrietablering i ytre deler av Vestland.

Kommer med forslag

Invest in Bergen kommer i et notat med flere forslag, som de mener kan bedre kraftforsyningen allerede i 2024.

De vil bemanne opp NVE, og skriver at «NVE er en flaskehals, lange behandlingstider gjør at konsesjonssøknader og andre søknader ikke blir behandlet. Flere ansatte kan redusere køen».

Ifølge næringslivsorganisasjonen venter et nytt par med kabler over Fensfjorden på å få tildelt saksbehandler hos NVE.

Det samme gjør en ny trafo på Mongstad.

I dette området på Mongstad er det blant annet planlagt en hydrogenfabrikk og fiskeoppdrett på land, men tilgangen på kraft er kritisk.

– Er kjent med problemet

– Vi er kjent med at det har vært stor frustrasjon rundt lang saksbehandlingstid, og at mange ser et stort behov for å øke tempoet, sier Inga Nordberg.

Hun er direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, som onsdag lanserer en rekke tiltak som skal få fortgang i saksbehandlingen.

Ifølge Nordberg ligger økt bemanning allerede inne i statsbudsjettet. Det betyr 15 nye stillinger neste år. Noen av disse vil gå til å behandle havvind, som er et nytt område, men det blir også økt kapasitet til å behandle andre konsesjoner.

– Og vi kommer også med flere andre tiltak, sier NVE-direktøren.

Hun understreker at de store konsesjonssakene nødvendigvis må ta tid, fordi man da skal gjøre store inngrep som berører mange mennesker. Det er derfor viktig med god saksbehandling og omfattende demokratiske prosesser.

Vil ha mindre ekspropriasjon

– Så vil vi prøve å gjøre noe for å skille ut de mindre sakene, som endringer på eksiterende transformatorer for eksempel, og få dem hurtigere behandlet. I slike saker vil vi også åpne for mer fleksibilitet, og overlate mer til nettselskapene, sier Nordberg.

Hun forteller at NVE samtidig vil endre praksis når det gjelder ekspropriasjon, slik at utbyggere prøver å få til minnelige løsninger langt oftere.

– Vi kommer også til å jobbe med nettselskapene for å få gode konsesjonssøknader med godt forarbeid, sier hun.

– Betyr det at søknadene nå er dårlige?

– Det er veldig variabelt.

– Selskap droppet Vestland

Invest in Bergen skriver også i sitt notat at «Statnett må sende konsesjonssøknad på ny trafo på Kollsnes og for «Øygardskabelen» mellom Kollsnes og Sotra umiddelbart. Ikke vente til 2022.»

– Det haster å finne løsninger om vi skal få til større industrietableringer i vårt område, sier Tone Hartvedt.

Hun bruker et større sør koreansk selskap som eksempel.

– De var i Norge for noen uker siden for å se på mulige steder å etablere industri, men de kom ikke til vårt område da vi ikke kunne gi klare tilbakemeldinger om krafttilgangen.

BKK har tidligere sagt til BT/E24 at ti selskaper står på venteliste med ønske om tilkobling.

– Må godta utkobling

Tone Hartvedt mener det også kan finnes andre tiltak som kan bedre kraftforsyningen på kort sikt.

– Strømnettet tåler trolig mer strøm enn det som sendes gjennom nettet i dag, sier hun.

Invest in Bergen foreslår i sitt notat å overvåke nettet bedre for å øke kraftmengden i eksisterende anlegg, og å sette i gang en pilot for å teste dette ut.

– Så er det også slik at de allerede i dag er mulig for bedrifter å gå inn i kontrakter der de godtar å bli koblet ut om nettet blir overbelastet. Vi ser at dette sjelden skjer, og ønsker at flere industribedrifter etablerer seg på slike vilkår, sier Hartvedt.

Løftet nasjonalt

Hun peker på at den utfordrende kraftnettsituasjonen er på den nasjonale agendaen, og ble nevnt i Hurdalsplattformen.

– Så må politikerne handle deretter og sørge for at vi får mer kraft til vår region, raskere enn Statnett har lagt opp til.

BT/E24 har tidligere skrevet at Statnett utreder en ny linje til Kollsnes, enten fra Modalen eller fra Samnanger.

Denne linjen skal ifølge Statnett være bygget ut innen 2030.

– Denne linjen må forseres og stå ferdig i 2028, skriver Invest in Bergen i sitt notat.

Les også

Statnett skal få fram meir kraft til bergensområdet. Ny høgspentlinje kan gi nye konfliktar.

Publisert:

Her kan du lese mer om