Forsker: Norge har ansvar for å stoppe oljeauksjon i Kongo

Kongo auksjonerer bort regnskog til oljeselskaper. Det må verdenssamfunnet betale for å stanse, og Norge har et særskilt ansvar, mener professor i samfunnsøkonomi.

UENDELIG MYE BILLIGERE: Å verne skog er uendelig mye billigere metode for å lagre karbon enn teknologi for karbonfangs- og lagring, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide til E24 under klimaforhandlingene i Glasgow.
Publisert:

– Å ikke hugge skog er verdens enkleste klimatiltak. Å bevare skog er det enkelttiltaket som gir de største utslippskuttene.

Det sa tidligere statsminister Jens Stoltenberg i 2011. Norge har siden betalt milliarder av kroner for å bevare skog i andre land. Kongo har mottatt 2,6 milliarder.

Ifølge fersk forskning fra NMBU inneholder naturen i Kongo omtrent like mye karbon som alle klodens utslipp av fossile brensler i tre år. Regnskogen i det såkalte Kongobassenget er på størrelse med India.

Nå har Kongo åpnet en auksjon der olje- og gasselskaper kan by på til sammen 30 områder, såkalte «blokker». Flere av blokkene overlapper med tropiske myrområder og den kjente nasjonalparken Virunga, skriver Reuters.

Norge har sammen med andre giverland planer om å utbetale en ny sum på 1,5 milliarder kroner til Kongo for å ivareta natur, men oljen er sannsynligvis verdt mye mer.

Les på E24+

Analytiker ser stor oppside i Aker-aksjen

Kongolesisk natur lagrer en karbonmengde som tilsvarer tre ganger verdens årlige utslipp av fossile brensler, ifølge forskning fra NMBU

Verdenssamfunnet må vinne auksjonen

Skogen i Kongo er så verdifull at verdenssamfunnet om nødvendig bør by en sum som tilsvarer det oljeselskapene er villig til å betale for landområdene, mener professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Bård Harstad.

– Miljøkostnaden ved å utvinne olje er mye høyere i regnskogen i Kongo enn i Norge, på grunn av biodiversiteten og karbonet som er bundet opp i det kongolesiske naturen, forteller Harstad.

Derfor mener Harstad at inntekter fra oljeutvinning i land i nord kan brukes til å kompensere land i sør for å la være å utvinne sin olje.

Harstad mener flere land burde være med å betale, men at Norge har et særskilt ansvar.

– Norge har et ekstra ansvar fordi leder an i regnskogbevaring og fordi vi selv har valgt å tjene penger på oljeutvinning, sier han.

Professor i samfunnsøkonomi, Bård Harstad, mener naturvern er det mest effektive klimatiltaket som finnes fordi skog og torvområder inneholder lagret karbon.

Mener fattige land må kompenseres

Beløpet Kongo vil trenge for å la være å utvinne olje er høyere enn det de mottar i dag, men det er ikke høyt sammenlignet med hvor mye land som Norge tjener på sin utvinning, mener Harstad.

– Det er mer samfunnsøkonomisk å utvinne olje i Norge, enn i Kongo, og i prinsippet kan inntektene ved utvinning i nord brukes til å kompensere for å ikke utvinne i sørlige regnskoger.

Harstad fikk i 2013 og 2019 Kempeprisen for beste artikkel innen miljø- og ressursøkonomi i Europa for artikler han har skrevet om temaet.

– Er det ikke problematisk hvis flere land begynner å forvente kompensasjon for å la være å utvinne olje?

– Jeg tror at uten kompensasjon utvinner de uansett så lenge det er lønnsomt. Vi kan ikke forvente at fattige land lar være å utvinne uten kompensasjon.

Tas ikke lett på

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide forteller at i motsetning til avtaler med en del andre regnskogland, innebærer ikke avtalen med Kongo noen garanti for redusert årlig avskoging.

– Å beskytte regnskogen er viktig for DR Kongo og viktig for verden. Samtidig har DR Kongo et utviklingsbehov og ønsker forståelig nok å utnytte sine naturressurser i tråd med dette. Avtalen forbyr ikke DR Kongo å utnytte sine ressurser for oljevirksomhet, skriver han i en epost til E24.

Likevel vil han holde tett dialog med myndighetene i Kongo fremover, forteller han.

DR Kongo har et utviklingsbehov og ønsker forståelig nok å utnytte sine naturressurser i tråd med dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide

– Avtalen anerkjenner at oljevirksomhet kan bety vanskelige avveininger, og den legger dermed rammer for at investeringer i oljeutvinning skal foregå i tråd med sosiale og miljømessige standarder og ikke bør foregå i beskyttede områder. Vi legger til grunn at DR Kongo fortsatt står ved sine forpliktelser i denne avtalen, legger han til i en epost til E24.

– Vi anser denne saken som svært viktig, og ikke noe vi tar lett på. Norge vil ha tett dialog med kongolesiske myndigheter, skriver Barth Eide til NTB.

Det er interne uenigheter om beslutningen om oljeutvinning ifølge miljøministeren i Kongo og undersøkelser fra miljøorganisasjonen Greenpeace, skriver New York Times.

Kongo viser til Norges oljeutvinning

Myndighetene i Kongo skal ha forsvart oljeboringen og vist til at også Norge fortsetter å øke oljeproduksjonen, ifølge NTB.

Ifølge oljeminister Didier Budimbu kan landet potensielt produsere 1 million oljefat om dagen. Med dagens oljepris vil det kunne gi en inntekt på 32 milliarder dollar årlig, som tilsvarer halvparten av Kongos brutto nasjonalprodukt. Det skriver New York Times.

Det vil bli opp til oljeselskapene selv om de ønsker å drille etter olje i områder som for eksempel Virunga Nasjonalpark, sa han.

Ifølge New York Times har det blitt stilt spørsmål ved hvorfor Kongo skal la være å utvinne olje, når rike land i Europa har tjent seg rike på nettopp oljeutvinning.

Publisert: