Enova støtter Hystars pilot for grønt hydrogen: Skal få ned strømforbruket

Hydrogenteknologiselskapet Hystar får 38,25 millioner kroner fra statlige Enova til testing av en elektrolysør som skal få ned strømforbruket. – For oss er dette det viktigste som skjer, sier produktdirektør.

Fra høyre: Produktdirektør Magnus Thomassen i Hystar, konsernsjef Fredrik Mowill i Hystar, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.
Publisert: Publisert:

Sammen med Equinor og Gassco setter selskapet nå i gang et pilotprosjekt med uttesting av en containerbasert PEM-elektrolysør (proton-utvekslingsmembran) på rundt én megawatt på Kårstø.

Produktdirektør Magnus Thomassen i Hystar er fornøyd med tildelingen.

– For oss er dette det viktigste som skjer. Dette er den første enheten vår i felt under reelle driftsbetingelser, og en elektrolysør som vil være tett opp til et kommersielt produkt, sier Thomassen til E24.

– Vårt mål er å få en elektrolysør som oppfyller internasjonale standarder og kan gjøres til et kommersielt produkt med små forbedringer, legger han til.

Les på E24+

Her skulle hydrogenfabrikken byggast. No er prestisjeprosjektet lagt på is.

– Starter om en måneds tid

Enovastøtten utgjør cirka halvparten av finansieringen, mens resten er et spleiselag mellom Equinor, Gassco og Hystar, forteller Thomassen.

– Pilotprosjektet starter om en måneds tid, og vil vare i 2023 og 2024, med litt over ett års testtid på Kårstø. Så får vi se hva som skjer med den enheten i etterkant, om den drives videre eller flyttes et annet sted, sier Thomassen.

Teknologien springer ut fra Sintef-forskning på PEM-elektrolysører. Nå venter rundt 10.000 timers testing. Teknologien skal potensielt kunne redusere energibruken med rundt 10 prosent sammenlignet med andre PEM-elektrolysører.

– Hva er det denne teknologien kan gjøre som dagens elektrolysører ikke gjør?

– Det er en patentert prosess for PEM-elektrolysører som gjør at vi kan benytte tynnere membraner. Det gir lavere energiforbruk, eller med andre ord høyere produksjonskapasitet, sier Thomassen.

– Vi har gjort en endring i måten elektrolysørene driftes på, hvor vi tilfører luft på anodesiden av elektrolysøren. Dette hindrer at det blir en potensiell eksplosiv blanding med for mye hydrogen i oksygenet, og gjør at vi kan ha tynnere membraner enn det man tradisjonelt har benyttet, sier han.

Om lag 70 prosent av kostnaden for produksjon av grønt hydrogen kommer fra kjøp av strøm, ifølge Enova. Dette betyr at store gevinster kan hentes ved å forbedre virkningsgradene i prosessene, slik Hystar gjør med sin teknologi.

Equinor og Gassco er potensielle sluttbrukere av teknologien. Gassco driver det norske gassrørsystemet, og er interessert i å lære mer om hydrogenets rolle i energisektoren og hvordan de eventuelt kan eksportere det. Equinor er interessert i mulighetene for å produsere hydrogen fra fornybar kraft.

Les på E24+

Equinor vil gjøre USAs rustbelte grønt

– Kostnaden må ned

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møtte denne uken Hystar.

– Kostnaden for hydrogenproduksjon må ned, og virkningsgraden må opp. Hystar leverer på dette, og derfor er dette prosjektet så viktig, sier Eide i en kommentar.

– Regjeringen har store ambisjoner for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp. I Hurdalsplattformen er vi tydelige på at vi vil bidra til en sammenhengende verdikjede for hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt, sier han.

Eide ønsker at det skal satses på produksjon av hydrogen både fra gass (såkalt reformering) og ved hjelp av strøm (elektrolyse), og at bruken skal øke blant annet i industrien og skipsfarten.

– Hystar viser hvilken viktig rolle forskning og utvikling spiller for å utvikle sammenhengende verdikjeder for hydrogen. Hvis Hystar lykkes, kan dette bli et eksempel på hvordan utvikling av kostnadseffektiv teknologi kan bidra til utslippsreduksjoner og økt verdiskaping og sysselsetting i Norge, sier Eide.

Hystar er eid av Sintef Ventures, britiske Ap Ventures som er et investeringsfond rettet mot hydrogensektoren hvor Nysnø, Equinor og Yara er blant investorene, og entreprenør Geir Førres investeringsselskap Firda. I tillegg sitter gründerne med en stor aksjepost.

Les også

Sandnes-selskap får EU-millionar til hydrogensatsing

Les også

Yara og Linde bygger demoanlegg for hydrogen

Les også

Vurderer Equinor og Statkraft til statlig hydrogenselskap

Publisert: