Equinor vil elektrifisere Wisting

Med kraft fra land mener Equinor at de på best mulig vis sikrer at Wisting-feltet blir en suksess.

Slik forventer Equinor at Wisting-innretningen skal se ut.
Publisert: Publisert:

I en fersk konsekvensutredning kommer det frem at Equinor og partnerne vil elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet. Mot slutten av 2022 er det ventet en PUD (plan for utbygging og drift) som skal slå fast nettopp dette.

– Når vi skal utvikle Wisting-feltet, må vi gjøre det med så lave utslipp som mulig. Kraft fra land er en viktig forutsetning for å gjøre det, sier pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen.

– Det er heller ikke tilstrekkelig gass i reservoaret til å kunne bruke egen gass til å forsyne feltet med kraft gjennom hele levetiden, og gassimport vil være både teknisk krevende og kostbart, legger han til.

Equinors elektrifiseringslyst er begrunnet i selskapets mål om å bli klimanøytrale innen 2050. For oljegiganten er elektrifisering et av de viktigste grepene i prosessen.

Les på E24+

Oljebransjen frykter omkamper om elektrifisering: – Det er ikke fornuftig

Les også

Statsråden om elektrifisering av sokkelen: – Gir isolert sett høyere kraftpriser

Les også

NVE-sjefen om kraft fra vernede vassdrag: – Et blindspor

Hastverk?

Oljeskattepakken som kom i juni 2020, har skapt stor aktivitet i olje- og gassbransjen. Med sine gunstige skatteordninger har bransjen utnyttet dette, og det er stor pågang av kommende prosjekter.

Fra Miljødirektoratet er det spekulert i at Equinor har hastet prosjektet for å rekke å utnytte skattepakken før den går ut ved nyttår 2022.

– Vi er opptatt av å utvikle et trygt og robust prosjekt i Barentshavet. Vi bruker den tiden vi trenger. Dette prosjektet utvikles på samme måte som øvrige prosjekter, sier Eriksen

Så det ville være uproblematisk for dere å levere en PUD i 2023 istedenfor?

– Målet er å utvikle et trygt, robust og sikkert Wisting-prosjekt, og det er mulig å gjøre med planen vi har for å levere PUD innen utgangen av 2022, svarer Eriksen.

Hør podkast om elektrifisering av sokkelen:

28.000 årsverk

Eriksen legger ikke skjul på at oljeskattepakken har gjort det mulig å prioritere usikre prosjekter.

– Skattepakken har ført til at Wisting har blitt mer robust og økonomisk lønnsomt, som er viktig for prosjektet, sier Eriksen.

Rettighetshaverne på feltet er blant annet Equinor, Lundin og Petoro. Partnerne skal investere mellom 60 og 75 milliarder kroner i prosjektet, det er estimert at minst halvparten av investeringene skal tildeles norske aktører.

Les på E24+

Slik vil Equinor kutte 10 prosent av Norges CO₂-utslipp

Wisting-feltet ligger om lag 300 fra kystlinjen i Troms og Finnmark.

– Norske leverandører er konkurransedyktige innen mange segmenter. Prosjektet blir viktig for norsk leverandørindustri og kan sysselsette 28.000 årsverk i norsk industri i utbyggingsfasen, forteller Eriksen.

– Det forutsetter selvfølgelig at norske leverandører er globalt konkurransedyktige, noe vi har gode erfaringer med at de er, legger han til.

Funnet ble gjort i 2013 og feltet inneholder i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter.

Kraftbehovet for drift av feltet vil være omtrent 80 megawatt. Strømkabelen som skal forsyne feltet med kraft fra land, vil være på hele 340 km.

Les på E24+

Ung i oljå

Publisert: