Vil frikoble gass- og strømprisen: Tror prisene i Sør-Sverige kan halveres

Sveriges statsminister legger valgkampen til side for å jobbe for frikobling mellom gass- og strømprisene i Europa. – Må frikobles fra de urimelige gassprisene som Russland har skapt, sier hun.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson, her under en tale på Gotland tidligere i år.
Publisert:

Sveriges statsminister Magdalena Andersson mener energimarkedet er dysfunksjonelt, og vil ta grep for å sikre lavere strømpriser i Sverige og i Europa.

Det kommer frem på et pressetreff fredag.

De høye strømprisene har vært et viktig tema i årets svenske valgkamp. Valget avholdes 11. september.

– Vi vil gå frem med et svært radikalt forslag, at vi frikobler gassprisene fra strømprisene. Det handler om ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær tid, sier Andersson.

– Når regjeringskanselliets tjenestemenn har regnet på hva dette kan innebære, så innebærer det en halvering av dagens elpriser i sørlige Sverige. Minst en halvering, sier Andersson.

Svenskene risikerer høye priser til vinteren, og situasjonen blir mer dramatisk etter at kjernekraftverket Ringhals har fått problemer som trolig vil vedvare i flere måneder, skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

Den mener at Russland forsøker å skape splittelse i Europa gjennom å dempe sine gassleveranser og bidra til høye priser.

«Russlands handlinger i energimarkedet er en energikrig rettet mot Europa, skriver regjeringen.

– Urimelige gasspriser

Andersson vil nå bruke mye av sin tid på å snakke med europeiske kollegaer, før et viktig møte mellom EUs energiministre 9. september.

– Strømprisene på Europas energimarked må frikobles fra de urimelige gassprisene som Russland har skapt. Regjeringen vil ta initiativ i EU for å raskt få en beslutning om dette, sier Andersson.

Hun vil legge dette frem for Riksdagen nå, og sier at hun vil legge en del av valgkampen til side for å jobbe med en europeisk koalisjon for å frikoble gassprisen og strømprisen.

– Min beskjed til det svenske folket og våre europeiske venner er tydelig. Vi kommer til å samarbeide med våre europeiske venner for å skape denne nye forsvarslinjen mot Russland i denne energikrigen, sier Andersson.

– Vi kommer ikke til å la Putin ta svenske selskaper og husholdninger som gisler, legger hun til.

I forrige uke var gassprisen i Europa oppe i om lag 340 euro per megawattime, fra 70 euro ved nyttår og 50 euro for ett år siden. Strømprisene i Norge toppet seg i forrige uke på over seks kroner utenom nettleie og avgifter.

Les også

Ny strømprisrekord

– Alvorlig situasjon

Sveriges finansminister Mikael Damberg beskriver situasjonen som en krigsøkonomi, og viser til at flere land i Europa frykter rasjonering av energi i vinter.

– Det er en svært alvorlig situasjon, sier han.

Den svenske regjeringen har varslet at de vil kompensere både husholdninger og bedrifter. Pengene skal tas fra Svenska kraftnäts såkalte «flaskehalsinntekter», som er knyttet til overføring av kraft mellom land og mellom landsdeler.

Denne uken sa regjeringen at denne støtten kan havne på hele 90 milliarder svenske kroner.

– Vi kan ikke bare jobbe med kompensasjon, vi må også arbeide for å få ned prisen. Gjennom å arbeide med å separere gassprisene fra strømprisene kommer vi til å gjøre stor forskjell for strømkundene i Sverige og Europa, sier Damberg.

Han vil også øke Sveriges elproduksjon på sikt, og øke energieffektiviseringen. Sverige vurderer også å pålegge nye kommunale og kommersielle bygninger å installere solceller på taket.

Sverige jobber også med å bygge ut havvind. Ifølge statsministeren har ulike aktører levert søknader om å få bygge havvind som totalt ville kunne gi en strømproduksjon på hele 350 terawattimer (TWh).

Les også

Sverige med store havvindplaner: Vil bygge mye mer enn Norge

Viser til spansk grep

Energiminister Khashayar Farmanbar i Sverige sier at det finnes flere modeller for å frikoble gass- og strømprisene.

– Det finnes modeller som testes, det finnes modeller som diskuteres. I Spania og Portugal har man senket prisen på gass for strømproduksjon gjennom å betale forskjellen på innkjøpsprisen på gass og en fremregnet referansepris, og dermed frikobler man strømprisen fra gassprisen og senker strømregningene, sier Farmanbar.

– Som en konsekvens var prisene i Spania to tredjedeler lavere enn i Frankrike og Tyskland i august, sier Farmanbar.

Han peker også på en midlertidig mekanisme i Hellas, som regner ut forskjellen mellom en referansepris for strøm og markedsprisen, og overfører penger tilbake til forbrukerne.

– Det skulle senke prisene til nivåer som vi er vant til å se på vintrene i Sverige. Dette diskuteres nå også på EU-nivå, sier han.

Publisert: