Budsjettforhandlingene: SV vil kreve norsk svar på USAs grønne milliardpakke

SV har lenge ønsket en grønn investeringsbank og drar nå kravet inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Nå har partiet fått med seg Norsk Industri på laget.

SV har varslet at de krever et grønnere budsjett. Blant tiltakene er forslaget om en grønn investeringsbank, forklarer nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
Publisert: Publisert:

Regjeringspartiene og SV sparket denne uken i gang forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Der vil SV blant annet fremme et verbalvedtakverbalvedtakgjennom verbalvedtak kan Stortinget pålegge regjeringen å innføre spesifiserte endringer innen en angitt frist, eller utrede en problemstilling, for senere å legge frem forslag til løsning for Stortinget., hvor de vil kreve at regjeringen setter i gang arbeidet med å opprette en investeringsbank for grønn industri.

Tanken er at investeringsbanken skal administreres av Eksportfinansiering Norge (Eksfin), og at den skal gi bedre låne- og garantibetingelser til grønne prosjekter enn andre finansinstitusjoner.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier dette er et direkte svar på USAs milliardskattepakke «Inflation Reduction Act» (IRA).

– Dette er en nøkkelløsning for å få mye høyere fart på det grønne skiftet og blir en viktig sak i forhandlingene, sier Fylkesnes, som tidligere har utbrodert hvordan SV vil kontre mot USA i den grønne industrikappløpet.

Les også

SV vil herme etter USA i det grønne industrikappløpet

Lån med lang tidshorisont

Selv om det ikke henger penger på verbalvedtak, vil SV at det skal ligge 10 milliarder kroner i låne- og garantiramme til den grønne investeringsbanken i statsbudsjettet for 2024.

SV vil gjennom investeringsbanken gi Eksfin fleksibilitet til å gi langsiktige lån på opptil 15–20 år, noe som er lengre tidshorisont enn de kan i dag.

Fylkesnes har med uro registrert at flere grønne investeringer går ut av Norge og til USA.

– Det finnes veldig få ordninger i Norge for større industriprosjekter. Nå må vi gjøre Eksfin enda gunstigere for grønne prosjekter, og legge til rette for at industriprosjekter blir i Norge, sier han.

Les også

SV legger frem planen «Grønn Ny Deal»: – Her vil det være mange store investeringer

– Heftig mekanisme

SV har ønsket å opprette en grønn investeringsbank i flere år allerede, og har bedt regjeringen utrede det tidligere.

Denne gangen har de fått Norsk Industri med på laget.

De mener at nettopp at langsiktig, opp mot 20 år, og rimelig finansiering kan være vesentlig for aktører som tygger på om de skal lokalisere i Norge eller USA.

– I en periode hvor rentenivået kommer opp på høyere nivåer enn mange er komfortable med, så er langsiktig, rimelig finansiering være viktig, sier Knut E. Sunde, bransje- og industripolitisk direktør.

Han forklarer at det er gode erfaringer med at staten kan bruke sin tyngde med å tilby langsiktige lån, særlig i markeder hvor det kanskje ikke er etterspørsel som er problemet, men finansieringen.

– Vi tror dette kan være en ganske heftig mekanisme i en litt finansiell urolig verden.

Les også

Vestre om regjeringens grønne pengesekk: – Lytter til alle innspill

Bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

– Men vil dette i det hele tatt være tilstrekkelig for å kunne konkurrere med USA i det grønne industrikappløpet?

– Vi tror denne ordningen vil være lukrativ. Det er vanskelig å konkurrere med USA, men på nøkkelområder kan vi, om vi er smarte, legge til rette for veldig gode forutsetninger for det grønne skiftet, sier Fylkesnes.

Sunde i Norsk Industri mener det er et godt spørsmål som ingen har svaret på, men sier likevel at Norge ikke kan gjøre som USA, ved å legge incentiver i skattesystemet.

– Jeg er tvilende til om dette er tilstrekkelig, men det er en nyvinning om man får på plass lån med lang tidshorisont og fleksibilitet i renten, sier Sunde, som også mener at låne- og garantirammen SV legger opp til på 10 milliarder kroner høres fornuftig ut.

Les også

Freyr jubler over EUs svar på USAs grønne milliardpakke – venter avklaringer fra Norge

– Gode nok for å lykkes

Desto lavere rente Eksfin eventuelt kan tilby, desto høyere er kostnaden for staten, forklarer Sunde.

Hvor gunstige betingelsene skal være, vil ikke SV si konkret, men Eksfin skal kunne «forholde seg til markedet og være bedre enn banken», sier Fylkesnes.

– De skal være gode nok for å lykkes, men ikke et sekund bedre, sier Fylkesnes.

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett skjer i finanskomiteen på Stortinget, hvor SV møter Eigil Knutsen og Geir Pollestad, som er finanspolitiske talspersoner for henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Komiteen har frist til 9. juni med å legge fram sin innstilling.

Publisert: