Equinor rammet av lave priser: Gass-smell for Sætre

Lavere priser på olje og særlig gass bidro til Equinors kraftige resultatfall i fjor. – Dette kommer til å endre seg, sier konsernsjef Eldar Sætre.

SVAKE PRISER: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor fik en smell i fjor, blant annet grunnet svake gasspriser, men tror det kommer til å endre seg om et år eller to.
Publisert: Publisert:

LONDON (E24): Lavere gasspriser var blant årsakene til et solid resultatfall for Equinor og konsernsjef Eldar Sætre i fjor.

Resultatet etter skatt falt til 1,85 milliarder dollar, fra 7,54 milliarder dollar ett år før - et fall som i kroner tilsvarer over 50 milliarder kroner.

Det justerte resultatet falt med 25 prosent til 13,48 milliarder dollar.

En viktig årsak var svakere olje- og gasspriser. Mens selskapet i snitt fikk 18–20 prosent mindre for gassen sin enn året før, fikk det i snitt 11–12 prosent mindre for oljen det solgte (se faktaboks lenger nede i artikkelen).

Ifølge Rystad Energy vil gassprisen fortsatt være lav i 2020 (se figur), men på sikt er prisene ventet å stige igjen.

Les også

Equinor-sjefen etter resultatfallet: – Vi tåler veldig lave oljepriser

Les også

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

Derfor er gassprisen lav

Ifølge konsernsjef Eldar Sætre er det mange ting som drar gassprisen nedover.

– Den er jo lav, sier Sætre til E24.

– Det kan forklares ved at mange faktorer trekker den ned samtidig. Det har kommet veldig mye LNG-kapasitet inn, både fra USA og andre deler av verden. Gassmarkedet er nå egentlig et globalt marked, og det gjør at det europeiske gassmarkedet blir trykket ned, sier han.

Sætre påpeker at veksten i gassetterspørselen er lavere enn tidligere, og at det er veldig mye gass på lager. Hvis lagrene er fulle så selges det lite gass.

– Du har også hatt en mild vinter nær sagt alle steder. Summen av disse faktorene legger press på gassprisene, vi ser det i USA, i Europa og Asia på LNG-siden, sier Sætre.

Les også

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

Les også

Lav gasspris og økt usikkerhet: Tror Norge vil holde igjen

Fortsatt lav pris i 2020

Analytikerne i Rystad Energy peker på noe av de samme faktorene, og selskapet forventer lave gasspriser en stund til.

– 2020 vil være et nytt år med lave gasspriser, sier Sindre Knutsson, direktør for markeder i Rystad Energy, til E24.

– Nok en mild vinter, usikkerhet rundt kinesisk etterspørsel drevet av coronaviruset og svak økonomisk vekst vil sette en demper for gassetterspørselen, sier han.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Tilbudet av gass vil trolig øke grunnet sterk vekst i produksjonen av flytende naturgass (LNG) drevet av USA, og en ny transittavtale for russisk gasstilførsel til Europa, påpeker han.

– Dette fører til nye toppnoteringer for gasslagernivåer i Europa og bunnoteringer for gassprisen, sier Knutsson.

Tror prisen vil stige

På sikt vil likevel det komme mindre ny flytende naturgass (LNG) på markedet, og da kan prisene stige igjen, tror konsernsjefen i Equinor.

– Dette kommer til å endre seg. Temperaturer kommer og går. Og tilførselen av ny LNG-kapasitet vil avta, for det er prosjekter som vil komme i produksjon. Det vil avta etter hvert som vi kommer inn i 2021, sier Sætre.

Da vil ikke tilbudet øke på samme måte som det har gjort den siste tiden, mens etterspørselen trolig fortsette å øke, ifølge Sætre.

– Så dette vil møtes, og det vil bli et mer balansert marked når vi kommer godt inn i 2021 og helt klart inn i 2022. Så det er nesten forutsigbart hvordan det vil fungere, sier han.

Les også

Equinor rammes av svært lave gasspriser: – Mulighet for ganske store svingninger

Venter høyere priser

Også Rystad Energy tror at overskuddet på gass vil dempes på sikt, og at prisene kan øke igjen.

– Overskuddet av gass vil ikke vare i lengden, sier Knutsson.

Rystad-direktøren tror at gassoverskuddet vil være på topp i 2020, men vedvare litt inn i 2021. Etter det tror han at veksten i LNG-produksjon vil avta noe, etter at nye amerikanske LNG-volumer har kommet inn i markedet.

– Vi forventer at markedet vil bli strammere i 2022-2024, ettersom veksten i LNG-etterspørsel vil vokse mer enn tilbudet av LNG. Dette vil påvirke prisdannelsen i gassmarkedene, både i Europa og Asia, sier han.

Dermed kan gassprisen potensielt gå enda lavere, men Knutsson påpeker at det er grenser for hvor lav den kan bli.

– Det mest interessante temaet i gassmarkedet for 2020 er hvor lavt prisene kan gå, og det er drevet av det variable kostnadsnivået for å produsere og transportere gass til importmarkedene, sier han.

– Om det ikke vil være behov for amerikansk LNG over en periode kan prisene falle ned på et nivå som dekker de variable kostnadene for å frakte enten russisk eller norsk gass inn til de europeiske kontinentet, sier han.

Les også

Amerikansk LNG presser norsk gass: – Ingen grunn til å føle frykt

Publisert: