Solid smell for Shell, Total og Eni i krisekvartalet

Flere oljegiganter går på en smell etter coronakrise, oljeprisfall og nedjusterte anslag for oljeprisen. Shell melder torsdag om et underskudd på 165 milliarder kroner etter skatt i andre kvartal, mens Total fikk en smell på 75 milliarder kroner og Eni tapte 47 milliarder kroner.

Shell, Total og Eni melder alle om en kjempesmell på bunnlinjen torsdag, etter å ha revurdert synet på oljeprisen og skrevet ned milliardverdier.
Publisert:

De tre oljeselskapene legger frem tall torsdag, og tapene deres i krisekvartalet fra april til juni er til sammen på rundt 288 milliarder kroner etter skatt.

Kvartalsrapportene er preget av at oljeprisen falt drastisk etter at coronakrisen satte inn for alvor i mars. Nordsjøoljen Brent startet året på 66 dollar fatet, og var på det verste nede i under 20 dollar fatet. I skrivende stund ligger den på 43 dollar fatet.

Shell står for det mest dramatiske tallet. Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 18,13 milliarder dollar (165 milliarder kroner), fra drøye tre milliarder dollar i overskudd ett år før.

En viktig årsak til tapet er at selskapet skriver ned verdier for 16,8 milliarder dollar etter skatt, etter å ha gjennomgått sine langsiktige utsikter for oljeprisen.

Omsetningen i Shell faller også mye: den ble på 32,49 milliarder dollar i andre kvartal, ned fra 91,83 milliarder dollar ett år tidligere og drøye 61 milliarder dollar i første kvartal.

Smell for Total og Eni

Franske Total melder om et resultat etter skatt på minus 8,3 milliarder dollar (75 milliarder kroner), fra et overskudd på 2,8 milliarder dollar på samme tid i fjor. Én av årsakene er at selskapet skriver ned verdier med 8,1 milliarder dollar etter å ha gått gjennom de langsiktige oljeprisutsiktene sine og funnet ut at de var for høye. Når selskaper endrer syn på de langsiktige prisene, må verdien av selskapets eiendeler endres i regnskapet.

Totals omsetning falt til 25,73 milliarder dollar i andre kvartal, fra 51,24 milliarder dollar ett år før og drøye 44 milliarder dollar i første kvartal.

Italienske Eni leverer et resultat på minus 4,41 milliarder euro (47 milliarder kroner) i andre kvartal. En av årsakene er at selskapet tar en nedskrivning på 2,8 milliarder euro etter å ha nedjustert sine utsikter for oljeprisene.

Selskapet er blant annet medeier i oljeselskapet Vår Energi, og skriver ned verdien av dette eierskapet med 758 millioner euro (8,1 milliarder kroner) i kvartalet.

Omsetningen i Eni faller til 8,4 milliarder euro i andre kvartal, fra 18,8 milliarder euro i samme periode i fjor.

Skriver ned i oljesand

Total peker blant annet på at noen av investeringene selskapet har gjort i canadisk oljesandvirksomhet risikerer å aldri bli lønnsomme (såkalte «stranded assets»). Det meste av nedskrivningene i kvartalet (rundt syv milliarder dollar) skjer ved denne delen av Totals virksomhet.

– I andre kvartal stod gruppen overfor eksepsjonelle forhold: helsekrisen grunnet covid-19 som påvirket den globale økonomien og oljemarkedskrisen med Brent som falt kraftig til 30 dollar fatet i snitt, gasspriser falt til historisk lave nivåer og raffinerimarginene kollapset grunnet svak etterspørsel, sier Total-sjef Patrick Poyanné.

Han påpeker at Totals bensinstasjoner har opplevd en nedgang i etterspørselen på rundt 30 prosent, noe som rammer raffineriene. Total gleder seg likevel til at etterspørselen på bensinstasjonene i juni kom opp i 90 prosent av nivået før krisen.

Mange oljeselskaper har kuttet i investeringene sine etter coronakrisen. Eni kutter sitt investeringsbudsjett for 2020 med 2,6 milliarder euro.

– Enis resultat for andre kvartal er ekstremt positive, gitt at vi har gått gjennom det som trolig er et av de mest utfordrende kvartalene olje- og gassindustrien har stått overfor i hele sin historie, sier Eni-sjef Claudio Descalzi i en melding.

Skriver ned store verdier

Mens Shell og Total skriver ned store verdier fordi de har nedjustert sine utsikter for oljeprisen, gjorde Equinor ikke noen lignende beregninger da selskapet nylig leverte kvartalstall. Equinor venter fortsatt at oljeprisen skal stige fra dagens 43 dollar fatet til rundt 80 dollar fatet i 2030.

Equinor leverte imidlertid også negative tall på bunnlinjen i andre kvartal, med et underskudd etter skatt på 254 millioner dollar, fra et overskudd på 1,48 milliarder dollar i samme kvartal ett år tidligere.

De krevende tidene gjør også at gjelden i mange oljeselskaper har økt, og den utgjør nå en større andel av selskapenes eiendeler enn tidligere:

  • Shell har en gjeldsgrad på 32,7 prosent ved utgangen av andre kvartal, fra 28,9 prosent ved utgangen av første kvartal
  • Total har en gjeldsgrad på 23,6 prosent, fra 21,3 prosent ved utgangen av første kvartal og 16,8 prosent ved utgangen av 2019
  • Equinor har en gjeldsgrad på 29,3 prosent, fra 25,8 ved utgangen av første kvartal

Mens Shell venter produksjon på 2,1 til 2,4 millioner fat per dag i tredje kvartal, spår Total at deres produksjon for hele 2020 i snitt vil bli på mellom 2,9 millioner og 2,95 millioner fat per dag. Eni venter en snittproduksjon på 1,71 millioner til 1,76 millioner fat per dag i 2020.

Publisert: