– Dette er ikke en sak som er avgjort

KrF og Venstre mener deres kamp i Stortinget om iskanten vil få betydning for dagens konsesjonsutlysning.

ISKALDT OM ISKANTEN: Klimapolitisk talsmann Rigmor Andersen Eide i KrF vil ikke ha oljeleting over iskant, og når det gjelder hvor iskant går, er hun uenig med regjeringen.
Publisert:

Tirsdag utlyste olje- og energiminister Tord Lien (Frp) 23. konsesjonsrunde. Totalt ble det utlyst 57 nye blokker.

– Dette er ikke en sak som er avgjort før vi får definert den iskanten, sier klimapolitisk talsmann Rigmor Andersen Eide i KrF til E24.

– Det er en utlysning med forbehold, og et helt avgjørende forbehold, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre.

Flesteparten av de utlyste blokkene ligger i Barentshavet Sørøst. Flere av dem går innenfor et område der havisen bidrar til å skape unike og sårbare økosystemer.

Tidligere tirsdag satte Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ny strek for havisen. Det gjorde at iskanten går nord for alle blokkene som ble lyst ut i den omstridte 23. konsesjonsrunden.

FORBEHOLD: Ola Elvestuen fra Venstre mener dagens utlysning har et forbehold.

Både KrF og Venstre varsler kamp om hvor isgrensen skal gå.

– Underkommuniserer stortingsbehandling

– Olje og energiministeren underkommuniserer at det kommer en reel stortingsbehandling av iskanten. Det vil bli avgjørende for de nordlige feltene som nå utlyses, sier Ola Elvestuen til E24.

– Vil ikke ha oljeleting innenfor iskanten, sier Eide i KrF.

Den opprinnelige iskanten baserer seg på data fra 1967 til 1989. Den nye og oppdaterte grensen tar utgangspunkt i nye observasjoner fra perioden 1984–2013.

Definisjonen er den samme: Iskanten er grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned.

– Det er lett å fargelegge kart

Elvestuen understreker at Venstre vil legge til grunn en strengere og «faglig tyngre» definering av iskanten enn klimaminister Sundtoft:

– Om det skal være ett spørsmål hvor «føre var» prinsippet skal legges til grunn, er det nettopp dette, sier Elvestuen.

– Bare det at isen trekker seg opp, understreker behovet for å kutte i utslipp nasjonalt og internasjonalt og kutte i bruken av olje og gass. Det er lett å fargelegge kart, det er annerledes å fylle det med innhold, sier Elvestuen.

– Venstre og KrF har latt det skje

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne sier dagens utlysning ikke er overraskende:

KRITISK: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

– Vi vet hva Høyre og Frp står for, men det er overraskende at Venstre og KrF har latt det skje. Og det er trist at regjeringen og støttepartiene fører en oljepolitikk som er stikk i strid mot både klimautviklingen, markedsutviklingen og ikke minst behovet for at Norge satser på et grønt skifte, sier han.

Hansson mener det er uholdbart at regjeringen ønsker oljevirksomhet lenger nord:

– Regjeringen har dessverre fullstendig rett i at denne iskantsonen har flyttet seg nordover, som en direkte konsekvens av klimaendringene, som blant annet norsk oljevirksomhet skaper.

Han synes det er merkelig at Venstre og KrF reagerer på iskantflyttingen:

– Det er litt merkelig å høre Venstre og KrF være så indignert over iskant-problemet samtidig som partiene støtter både oljeekspansjonen nordover og oljepolitikken som fører til at isen smelter, og stemmer mot De Grønnes forslag om å stoppe oljeekspansjonen, sier han.

Les også

Iskanten har krøpet mot nord

Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

Olje- og energiminister Tord Liens (Frp) forslag til hvilke nye blokker som skal åpnes for oljeboring i nord skulle egentlig vært lagt fram før jul i fjor. Men regjeringen stoppet utlysningen av den 23. konsesjonsrunden i siste liten.

Les også

– Tilgang til nytt leteareal er godt nytt

Les også

Derfor er åpningen av nye arealer i Barentshavet kontroversiell

Les også

Tror ikke lav oljepris demper interessen for nye oljeområdet

Publisert: