Otovo henter 55 mill. til leasingselskap - vil hente totalt 155 mill.

Fra høyre: Gründer og daglig leder i Otovo Andreas Thorsheim og underdirektør for finans, Cecilie Weltz, som nylig ble hentet fra Verdane Capital.
Publisert:

I juni skrev E24 at Otovo lanserer leasing av solcellepaneler, og at disse panelene skulle eies gjennom et nytt selskap kalt European Distributed Energy Assets (EDEA).

Nå har selskapet hentet 55 millioner kroner i en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer, hvor på Otovo utsteder 10.999 nye aksjer i selskapet.

Etter denne emisjonen eier Otovo, som er notert på OTC-listen på Oslo Børs, 6.000 av selskapets til sammen 11.999 aksjer i leasingselskapet.

I tillegg til emisjonen har selskapet sikret seg ytterligere finansiering på 50 millioner kroner gjennom en gjeldsfasilitet i Nordea.

Selskapet ønsker å hente 100 millioner til i en ny emisjon kalt fase 2, hvor eksisterende aksjonærer får muligheten til å være med.

Ved at Otovo nå også tilbyr et leasingprodukt, og ikke lenger krever at brukerne kjøper solcellene, gjør dette forretningsmodellen langt mer kapitalintensiv, og det er også derfor man nå gjennomfører denne varslede emisjonen.

Går raskt i Spania – tregere i Norge

Otovo-topp, Andreas Thorsheim, er fornøyd med utviklingen selskapet har på leasingproduktet som ble lansert i sommer.

– Vi er veldig fornøyd, spesielt i Spania har det vært et populært produkt, sier han til E24.

– Hvordan går det i Norge?

– Veksten i Norge er ok, men det er et mer avdempet marked fordi strømprisen er lav, og så er det en del usikkerhet rundt nettleie og Enova-støtte til solceller som er varslet endret etter nyttår, sier Thorsheim

Han ønsker ikke å gå ut med hvor mange abonnenter selskapet har fått siden oppstarten. De neste markedene hvor man vil lansere leasingproduktet er i Sverige og Frankrike.

EDEAs styre har videre besluttet at man vil søke å notere selskapet på Oslo Børs’ Merkur Market.

Les også

Salgssvikt for Otovo i årets første halvår

Publisert: